Όμιλος ΤΙΤΑΝ: Πρότυπο συνέπειας στις επιταγές της βιωσιμότητας και της κυκλικής οικονομίας

Εδώ και χρόνια, η κραταιά ελληνική τσιμεντοβιομηχανία έχει αναπτύξει και έχει υιοθετήσει μια ολοκληρωμένη στρατηγική για θέματα «πράσινης» ανάπτυξης, η οποία ευθυγραμμίζεται πλήρως με τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Παρά τις πρωτοφανείς δυσκολίες που δημιούργησε η δεκαετής οικονομική κρίση και η πανδημία του κορωνοϊού, είναι γεγονός ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις τρέχουν ταχύτατα τις διαδικασίες για τη στροφή προς ένα μοντέλο ανάπτυξης με έμφαση στη βιωσιμότητα και την προστασία του περιβάλλοντος. Η περίπτωση του Τιτάνα είναι ίσως η πιο χαρακτηριστική.

Η κραταιά ελληνική τσιμεντοβιομηχανία έχει θέσει σε εφαρμογή ένα καλά καταρτισμένο σχέδιο, με στόχο τη μετάβαση σε ένα αναπτυξιακό μοντέλο, το οποίο θα χαρακτηρίζεται από μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα και θα εντάσσεται στην ευρύτερη μεταστροφή της Ελλάδας προς την κυκλική οικονομία. Καθ’ όλη τη διάρκεια της νεότερης ιστορίας της, η εταιρεία προσαρμόζει τις παραγωγικές της διαδικασίες, λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τα νέα επιστημονικά δεδομένα.  Παράλληλα, ελέγχει σε τακτική βάση τα μέσα παραγωγής και τις αντίστοιχες διαδικασίες για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής προστασίας του περιβάλλοντος, στο πλαίσιο των ελληνικών και ευρωπαϊκών κανόνων.

Πιο συγκεκριμένα, στο επίκεντρο του σχεδίου βιώσιμης ανάπτυξης του Τιτάνα βρίσκεται το τρίπτυχο Περιβαλλοντική Διαχείριση – Κυκλική Οικονομία – Κλιματική Αλλαγή. Η τσιμεντοβιομηχανία εφαρμόζει εδώ και δεκαετίες ένα τεκμηριωμένο και αποτελεσματικό Σύστημα Διαχείρισης Περιβάλλοντος σε όλα τα εργοστάσια τσιμέντου στην Ελλάδα, ενώ έχει ήδη συμβάλει ενεργά στην εφαρμογή του μοντέλου κυκλικής οικονομίας, μέσα από διαφορετικά στάδια της παραγωγής.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι η εταιρεία υλοποιεί προγράμματα αειφόρου δόμησης με γνώμονα την κλιματική αλλαγή, ενώ στρέφεται προς εναλλακτικές πρώτες ύλες και καύσιμα. Μιλώντας για κλιματική αλλαγή, αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι ο όμιλος ΤΙΤΑΝ, από το 2006 έχει υιοθετήσει μια πάγια στρατηγική για το συγκεκριμένο θέμα, με έμφαση στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, επενδύοντας σημαντικά σε καινοτόμες τεχνολογίες.

Από τότε μέχρι σήμερα, η στρατηγική αυτή εξελίσσεται και νέοι στόχοι τίθενται συνεχώς με φόντο τη βιώσιμη ανάπτυξη. Το Μάρτιο, ο όμιλος ΤΙΤΑΝ παρουσίασε τους στόχους του σε θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και διακυβέρνησης για το 2025. Σε αυτούς περιλαμβάνεται ένας ανανεωμένος και πιο φιλόδοξος στόχος μείωσης των εκπομπών CO2 για το 2030, ο οποίος ευθυγραμμίζεται με το όραμα της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας για την επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050.

Ειδικότερα, ο όμιλος στοχεύει στη μείωση των εκπομπών CO2 κατά 35% έως το 2030, σε όλο το εύρος της εφοδιαστικής αλυσίδας μέσα από την αυξημένη χρήση εναλλακτικών καυσίμων, στην εντατικοποίηση των έργων για μια καλύτερη ενεργειακή απόδοση, την ανάπτυξη προϊόντων χαμηλού άνθρακα και την εφαρμογή καινοτόμων λύσεων και τεχνολογιών. Παράλληλα, ο όμιλος ΤΙΤΑΝ στοχεύει στην ενσωμάτωση πρακτικών της κυκλικής οικονομίας για μια πιο βιώσιμη εφοδιαστική αλυσίδα, εξασφαλίζοντας ότι το 70% των κύριων προμηθευτών πληροί τα πρότυπα του ομίλου για θέματα ESG.

Μάθετε πρώτοι τα τελευταία νέα
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις