Διαγωνισμός καινοτομίας The Pella Challenge

Πληθώρα από τομείς ενδιαφέροντος για την ανάπτυξη και κατάθεση προτάσεων συμμετοχής 

Έχοντας ως απώτερο σκοπό την υποστήριξη επιστημόνων, ερευνητικών ιδρυμάτων και νεοσύστατων επιχειρήσεων που προέρχονται ή εδρεύουν στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή της Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής (Europe, Middle East, Africa – ΕΜΕΑ) αναφορικά με τη δημιουργία ιδεών και σεναρίων εργασίας και την ταυτόχρονη συμμετοχή́ στη διαδικασία εκκόλαψης νέων επιχειρηματικών σχημάτων για την αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων που διαφαίνεται ότι μπορούν να εξελίξουν θετικά την αγορά, η Interfima «τρέχει» ανοικτό διαγωνισμό καινοτομίας με τον τίτλο The Pella Challenge, και την υποστήριξη από την πλευρά της PMI Science.

Την ίδια στιγμή, ο διαγωνισμός καινοτομίας The Pella Challenge αποβλέπει και στην ταυτόχρονη προώθηση νέων εταιρικών σχέσεων και την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ ερευνητών, καθώς επίσης και στην ανταλλαγή́ γνώσεων μεταξύ του επιχειρηματικού και του ακαδημαϊκού κόσμου, διευκολύνοντας έτσι την μετάβαση από την επιστημονική́ ανακάλυψη στην επιχειρηματική́ εφαρμογή́.

Θα πρέπει να σημειωθεί πως μέχρι τις 26 Αυγούστου 2022 το The Pella Challenge δέχεται αιτήσεις συμμετοχής σε μια σειρά από τομείς, όπως λ.χ. καινοτόμες λύσεις για βιώσιμα μαγνητικά υλικά, εναλλακτικές λύσεις για την αντικατάσταση των σιδηρομαγνητικών υλικών από νέα, συστήματα και εφαρμογές για πρόγνωση ηλικίας, συστήματα αναγνώρισης / διάκρισης επιμέρους στοιχειών για διατάξεις που αποτελούνται από́ σταθερά και αποσπώμενα μέρη κ.ά.

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας, Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), το τεχνολογικό πάρκο THESS INTEC, και η Amazon Web Services (AWS), υποστηρίζουν τη διεξαγωγή του διεθνούς διαγωνισμού καινοτομίας The Pella Challenge.

Μάθετε πρώτοι τα τελευταία νέα
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις