Βιωσιμότητα, κοινωνικό αντίκτυπο και προσαρμοστικότητα χρειάζονται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που αντιπροσωπεύουν περίπου το 90% όλων των επιχειρήσεων παγκοσμίως, παρέχουν περίπου το 70% της συνολικής απασχόλησης και, σύμφωνα με ορισμένες εκτιμήσεις, συμβάλλουν έως και στο 70% του παγκόσμιου ΑΕΠ. Σε συνολικό επίπεδο, αυτές οι επιχειρήσεις διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στις δυνατότητες, τους  περιορισμούς και τη διαμόρφωση  της ανάπτυξης, της καινοτομίας και της βιωσιμότητας στις παγκόσμιες, στις περιφερειακές και στις τοπικές οικονομίες .

Το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ (World Economic Forum) δημοσίευσε πρόσφατα μια νέα έκθεση με τίτλο: Future Readiness of SMEs: Mobilizing the SME Sector to Drive Widespread Sustainability and Prosperity, μέσα στην οποία εντοπίζει εκείνους τους παράγοντες που μπορούν να οδηγήσουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε νέες ευκαιρίες. Η έκθεση βασίζεται σε περιπτωσιολογικές μελέτες από πολλαπλούς κλάδους, οι οποίες υποδεικνύουν τι μπορούν να κάνουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις για να αυξήσουν τη μελλοντική τους ετοιμότητα. Η έκθεση υπογραμμίζει επίσης μια σειρά από βέλτιστες πρακτικές που μπορούν να συμβάλλουν στη μελλοντική τους ετοιμότητα, έχοντας ως πυρήνα τη βιώσιμη ανάπτυξη, τον κοινωνικό αντίκτυπο και την προσαρμοστική ικανότητα.

Η βιώσιμη ανάπτυξη στην έκθεση υπολογίζεται με τις οικονομικές επιδόσεις των εταιρειών σε σύγκριση με τους ανταγωνιστές τους τα τελευταία 3 χρόνια και με το επίπεδο καινοτομίας τους (π.χ. την ικανότητά τους να παρέχουν στους πελάτες μοναδικά προϊόντα ή/και υπηρεσίες, να αναπτύσσουν επαναστατικά προγράμματα μάρκετινγκ και να υιοθετούν την τελευταία τεχνολογία στον κλάδο τους). Ο κοινωνικός αντίκτυπος υπολογίζεται από τον βαθμό με τον οποίο οι εταιρείες επιδιώκουν την ικανοποίηση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) και η προσαρμοστική ικανότητα μετριέται με την ανθεκτικότητα των εταιρειών στις τυχόν αντιξοότητες παντός είδους, καθώς και με την ευελιξία ανταπόκρισης στις αλλαγές στη ζήτηση προϊόντων ή υπηρεσιών από τους πελάτες τους.

Σύμφωνα με την έκθεση οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις  υστερούν σε ό,τι αφορά τον κοινωνικό τους αντίκτυπο. Παρόλο που υπάρχει σαφής ανάγκη να λειτουργούν σύμφωνα με τους στόχους της βιωσιμότητας, πολλές επιχειρήσεις  δεν έχουν ακόμη συμπεριλάβει σαφείς στρατηγικές  για τη μέτρηση της απόδοσής τους με επίκεντρο τον κοινωνικό αντίκτυπο.

Οι κορυφαίες προκλήσεις που αναφέρουν τα στελέχη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων περιλαμβάνουν την απόκτηση και διατήρηση εργαζόμενων-ταλέντων (για το 52,5% των ερωτηθέντων), την επιβίωση και την επέκταση (43,8%), τη χρηματοδότηση και την πρόσβαση στο κεφάλαιο (35,7%), το μη υποστηρικτικό περιβάλλον πολιτικής (21%), τη δυσκολία διατήρηση μιας ισχυρής κουλτούρας και ενός σαφούς εταιρικού σκοπού, αλλά και μιας αξίας (20%).

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις  μπορούν να αξιοποιήσουν το μέγεθός τους, τα δίκτυά τους, τους ανθρώπους και τα δυνατά σημεία της τεχνολογίας για να υποστηρίξουν τους στόχους τους για βιώσιμη ανάπτυξη και για να επιτύχουν θετικό κοινωνικό αντίκτυπο και ισχυρή προσαρμοστική ικανότητα. Ωστόσο, αν και είναι σημαντικό για τις επιχειρήσεις, αλλά  και για την ευρύτερη οικονομία να αυξήσουν τη μελλοντική τους ετοιμότητα, η έκθεση συμπεραίνει ότι μπορούν να ευδοκιμήσουν μόνο στο βαθμό που υπάρχουν οι απαραίτητες υποστηρικτικές υποδομές και τα κατάλληλα  ρυθμιστικά πλαίσια.

Η έκθεση που βασίζεται σε μια εις βάθος ανάλυση περισσότερων από 200 άρθρων με κριτές και στη συμμετοχή περισσότερων από 300 CEOs και ιδρυτών μικρομεσαίων επιχειρήσεων αναπτύχθηκε σε συνεργασία με το National University of Singapore Business School  και  το University of Cambridge Judge Business School and Entrepreneurs’ Organization.

Μάθετε πρώτοι τα τελευταία νέα
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις