Ultimate magazine theme for WordPress.

Ξεκίνησε ο δεύτερος κύκλος του egg

Επιχειρηματικές ομάδες για δεύτερη συνεχή χρονιά φιλοξενεί το eggentergrowgo, μία πρωτοβουλία εταιρικής κοινωνικής ευθύνης για τη στήριξη της νεανικής επιχειρηματικότητας της Eurobank, την οποία σχεδίασε και υλοποιεί σε συνεργασία με τη μονάδα Corallia του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά.

Μετά από μία διαδικασία αξιολόγησης 7 εβδομάδεων, επιλέχτηκαν και εντάχθηκαν στο πρόγραμμα 25 επιχειρηματικές προτάσεις από όλους τους κλάδους της οικονομίας από 172 συνολικά προτάσεις.

Τα σχέδια που υπέβαλαν οι 25 προκριθείσες ομάδες καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα κλάδων και, συγκεκριμένα, 10 προέρχονται από τις Τεχνολογίες και Εφαρμογές Πληροφορικής και Επικοινωνιών, 4 από το Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και τις Υπηρεσίες Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης, 2 από τον Τουρισμό, τη Φιλοξενία και την Εστίαση, 1 από τη Δημιουργική και Πολιτιστική Βιομηχανία, 2 από την Εκπαίδευση και Δημιουργία Γνώσης, 1 από τις Μεταφορές και την Αποθήκευση, 1 από την Ενέργεια και τις Ανανεώσιμες Πηγές, 1 από τα Οικοδομικά Υλικά, τις Κατασκευές και τη Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας, 1 από τη Γεωργία, τις Υδατοκαλλιέργειες και την Κτηνοτροφία και 2 από άλλους κλάδους.

Η διαδικασία αξιολόγησης υλοποιήθηκε με τη συμμετοχή 52  στελεχών του «επιχειρείν». Στις 25 προκριθείσες ομάδες:
– το 81% είναι απόφοιτοι ανώτερου ή ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος, δημόσιου ή ιδιωτικού, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ενώ το 19% φοιτητές,
– το 37% ανήκει στην ηλικιακή ομάδα 27-31 ετών, 26% είναι 33-35 ετών, 20% είναι 22-26 ετών, 12% είναι 37-40 ετών, ενώ το 5% είναι κάτω των 21 ετών.

Για έναν χρόνο οι συμμετέχοντες στο eggentergrowgo θα έχουν στη διάθεσή τους ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο επιχειρηματικής επώασης (incubation), επιτάχυνσης (acceleration) και συνεργασίας (co-working). Σε αυτό περιλαμβάνεται μια σειρά από υποστηρικτικές δράσεις και εργαλεία, όπως είναι η συμβουλευτική καθοδήγηση (mentoring) από διακεκριμένα και καταξιωμένα πρόσωπα από όλο το φάσμα των κλάδων της οικονομίας και της επιστήμης, κτηριακή υποδομή με πλήρως λειτουργικούς και άρτια εξοπλισμένους συνεργατικούς γραφειακούς χώρους και υποστηρικτικές υπηρεσίες μίας στάσης (one-stop-shop) για όλα τα καίρια θέματα εκκίνησης και λειτουργίας της κάθε συμμετέχουσας ομάδας (όπως υπηρεσίες λογιστικής και εταιρικής διαχείρισης, διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων, εταιρικής ταυτότητας και επικοινωνίας, προστασίας διανοητικής ιδιοκτησίας και νομικής κατοχύρωσης, τεχνικής υποστήριξης πληροφορικής, καθώς και οικονομικών συμβουλών και δικτύωσης με επενδυτικά σχήματα). Επιπλέον, θα λάβουν επιχειρηματική κατάρτιση μέσω ενός προκαθορισμένου τρίμηνου εντατικού προγράμματος εκπαίδευσης (business bootcamp) με πρακτικό χαρακτήρα και στόχο να εφοδιάσει τους συμμετέχοντες με τα απαραίτητα γνωστικά εργαλεία για την μετέπειτα σταδιοδρομία τους ως νέοι επιχειρηματίες.

Σε ό,τι αφορά στις ομάδες του 1ου κύκλου, σύμφωνα με το egg, οι 15 από το σύνολο των 21 εταιρειών έχουν ήδη βιώσιμη παρουσία στην αγορά και αισιόδοξες προοπτικές ανάπτυξης. Πιο συγκεκριμένα στον ένα χρόνο παραμονής στο πρόγραμμα οι ομάδες του 1ου κύκλου επέτυχαν τους παρακάτω στόχους τους:
– 14 εταιρείες ανέπτυξαν πρωτότυπο των προϊόντων/υπηρεσιών τους
– 13 προχώρησαν σε αύξηση των συνεργατών της ομάδας
– 10 έχουν ήδη βρει πόρους για τη χρηματοδότηση της δραστηριότητάς τους
– 10 προχώρησαν σε συνέργειες /συνεργασίες μεταξύ των ομάδων
– 7 έχουν ήδη δημιουργήσει πελατολόγιο
– 3 έχουν καταθέσει αιτήσεις πατεντών

Οι ομάδες του 1ου Κύκλου συνεχίζουν στη φάση go του Προγράμματος μέσω διαφορετικών διαδρομών:
– Residents 1ου Κύκλου του Προγράμματος: 5 εταιρείες παραμένουν στο egg ως peer-to-peer mentors των νέων ομάδων του 2ου Κύκλου.
– Ένταξη στα οικοσυστήματα καινοτομίας του Corallia: 3 εταιρείες του 1ου Κύκλου έχουν ήδη ενταχθεί στα clusters που διαχειρίζεται το Corallia, ενώ μία έχει ήδη εγκατασταθεί και στο κέντρο καινοτομίας α2.Innohub του Corallia.
– «Δρομολογημένη» πορεία στην αγορά έχουν 7 εταιρείες.

Τέλος, οι νέοι επιχειρηματίες των 21 ομάδων του 1ου Κύκλου ενέταξαν στη δραστηριότητά τους και την έννοια της κοινωνικής υπευθυνότητας. Οι ομάδες του 1ου κύκλου του egg δώρισαν εν συνόλω, κατόπιν σχετικής ψηφοφορίας, το ποσό των έξι χιλιάδων διακοσίων ευρώ (6.200€) στο Κέντρο Ειδικών Ατόμων «Η Χαρά», που λειτουργεί οικοτροφείο στην Παλλήνη.

Σχόλια