Τα πάντα για την ελληνική Startup Σκηνή

AgroApps: Η ψηφιοποίηση, το μέλλον της ελληνικής γεωργίας

Οι δυνατότητες, οι προκλήσεις και οι στόχοι που όλοι μαζί μπορούμε να επιτύχουμε!

Ο πρωτογενής τομέας στην Ελλάδα συμβάλλει σημαντικά στην οικονομία, την περιφερειακή ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή και τη διατροφή του πληθυσμού. Αποτελεί όμως και έναν τομέα που αντιμετωπίζει ιδιαιτερότητες, όπως η εξάρτησή του από το έδαφος, το κλίμα και τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, τη διαθεσιμότητα υδατικών πόρων, τους αυστηρότερους περιβαλλοντικούς κανόνες, τις ποσοστώσεις και τη σταδιακή απόσυρση επιβλαβών δραστικών ουσιών και φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Γίνεται επομένως εύκολα αντιληπτό ότι ο αγροτικός τομέας «πρέπει» να κάνει τη μετάβαση προς ένα νέο παραγωγικό μοντέλο. Ένα παραγωγικό μοντέλο με κύριους πυλώνες την κλιματική προσαρμογή και τη βιωσιμότητα, αξιοποιώντας το σύνολο των διαθέσιμων πληροφοριών και την έγκυρη και έγκαιρη λήψη αποφάσεων, όπου οι ψηφιακές τεχνολογίες, σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία των γεωπόνων και την εμπειρία των παραγωγών, να πρωταγωνιστούν.

Προς αυτήν την κατεύθυνση, η AgroApps, σε στενή συνεργασία με τους κύριους παραγωγικούς συντελεστές του τομέα, έχει αναπτύξει μια σειρά ψηφιακών υπηρεσιών που βασίζονται στην αποτελεσματική διαχείριση της πληροφορίας και την εις βάθος γεωπονική γνώση των στελεχών της. Με τη χρήση ανοικτών δορυφορικών δεδομένων, αριθμητικών μοντέλων πρόγνωσης καιρού, μοντέλων ανάπτυξης καλλιεργειών και διαμέσου φιλικών προς τον χρήστη εφαρμογών, οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι
προσιτές προς όλους, χωρίς την ανάγκη εγκατάστασης δαπανηρού εξοπλισμού στον αγρό και χωρίς να απαιτείται εξειδικευμένη γνώση για τη χρήση τους.

Για τους γεωργούς μας, οι παρεχόμενες υπηρεσίες στοχεύουν πρωτίστως στην υποστήριξή τους στις καθημερινές καλλιεργητικές τους φροντίδες στον αγρό, όπως είναι ο προγραμματισμός των αρδεύσεων, των αρόσεων, της λίπανσης και των ψεκασμών, αλλά και δευτερευόντως σε πιο στρατηγικές αποφάσεις, όπως είναι η εγκατάσταση της καλλιέργειας και ο βέλτιστος χρόνος συγκομιδής. Σε κάθε περίπτωση όμως, έχουν γνώμονα την αύξηση της κερδοφορίας των αγροτικών επιχειρήσεων και τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της αγροτικής παραγωγής.

Επιπροσθέτως, η AgroApps έχει αναπτύξει μια σειρά από υπηρεσίες και εφαρμογές: α) για τους φορείς διαχείρισης υδατικών πόρων, δίνοντας τη δυνατότητα να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο την κατανάλωση ύδατος στην περιοχή ευθύνης τους και να κατανέμουν το κόστος χρήσης του νερού πιο δίκαια και αντικειμενικά, αλλά και να προβλέπουν τη μελλοντική ζήτηση σε νερό προγραμματίζοντας αποδοτικότερα την κατανομή του ανάμεσα στις διαφορετικές χρήσεις του στην περιοχή ευθύνης τους, αλλά και β) για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και τις ασφαλιστικές εταιρείες, όπου κυρίως μέσω της παρεχόμενης κλιματικής πληροφορίας, η διαχείριση του κλιματικού ρίσκου γίνεται ευκολότερη εξασφαλίζοντας έτσι καλύτερες συνθήκες δανεισμού και μεγαλύτερη ευελιξία στην ασφάλιση και τη χρηματοδότηση των μικρών παραγωγών, ενώ η απομακρυσμένη παρακολούθηση ζημιάς επιτρέπει στις ασφαλιστικές εταιρείες να μειώσουν τα λειτουργικά τους έξοδα.

Η τεχνολογική επανάσταση μας δίνει δυνατότητες που είναι απεριόριστες σε όλους τους τομείς και ιδιαίτερα στον αγροτικό. Το όραμά μας είναι να κάνουμε την τεχνολογία προσιτή, αποδοτική και εύχρηστη για όλους ώστε η γεωργία μας να είναι βιώσιμη και ανθεκτική!

Μάθετε πρώτοι τα τελευταία νέα
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις