Startupper MAG: 100 Hot Startups – Μέρος 4

Το Startupper Mag παρουσιάζει τις 100 εταιρείες που ξεχωρίζουν τόσο ως ιδέα, ως ομάδα όσο και με τις επιδόσεις τους τα τελευταία χρόνια. Σήμερα σας παρουσιάζουμε τους τομείς HR-Tech και Industry.

Το Startupper Mag παρουσιάζει τις 100 εταιρείες που ξεχωρίζουν τόσο ως ιδέα, ως ομάδα όσο και με τις επιδόσεις τους τα τελευταία χρόνια σε τομείς όπως οι βιοεπιστήμες, το ηλεκτρονικό εμπόριο, ο τουρισμός και η αγροτική παραγωγή και μπορούν να γίνουν τα ανερχόμενα αστέρια της ελληνικής αλλά και της παγκόσμιας Startup σκηνής.

To τέταρτο μέρος περιλαμβάνει τους τομείς HR-Tech και Industry

Δείτε εδώ το πρώτο μέρος που περιλαμβάνει τις εταιρείες στους τομείς του AdTech / Marketing και AgriTech

Δείτε εδώ το δεύτερο μέρος που περιλαμβάνει τις εταιρείες στους τομείς του AR/VR και Big Data – Data Analytics.

Δείτε εδώ το τρίτο μέρος που περιλαμβάνει τις εταιρείες στους τομείς του Biotech και Entertainment.

HRTech

Το ανθρώπινο δυναμικό ανάγεται σήμερα σε ένα από τα τρία θεμελιώδη
στοιχεία (People – Process – Product) γύρω από τα οποία οι σύγχρονες επιχειρήσεις στηρίζουν τη λειτουργία τους και χαράσσουν τη μελλοντική τους πορεία. Καθώς σταδιακά μέρος των επαναλαμβανόμενων διαδικασιών, όσο και χαμηλής σημασίας λειτουργιών δείχνει να ψηφιοποιείται ή ακόμη και να αντικαθίσταται από αυτοματοποιημένες τεχνολογικές λύσεις, προκύπτει το ζήτημα – πρόκληση για κάθε εργαζόμενο να αναζητήσει το ρόλο του στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον, προκειμένου να διασφαλίσει την παρουσία του στην υπό διαμόρφωση επόμενη ημέρα.

Bryq
Τι συμβαίνει όταν τρία στελέχη που έχουν ανδρωθεί σε δύο από τις πλέον επιτυχημένες Startups της εγχώριας επιχειρηματικής σκηνής (Upstream και
Persado) επιλέγουν να αυτονομηθούν σε πρώτη φάση, ενώνοντας τις δυνάμεις τους στη συνέχεια, δημιουργώντας μια εταιρεία που
δραστηριοποιείται στον απόλυτα εξειδικευμένο τομέα του talent intelligence; Σύμφωνα με τους Μάρκελλο Διορίνο, Guy Krief και Hassan Chahrour, το
αποτέλεσμα της συνεργασίας τους υπό την επωνυμία Bryq, βοηθά τις επιχειρήσεις να προσλάβουν κατάλληλους υποψηφίους, αξιοποιώντας συνάμα καλύτερα το υφιστάμενο προσωπικό τους. Προκειμένου να το κάνουν πράξη, ανέπτυξαν μια πλατφόρμα Talent Intelligence, η οποία με τη σειρά της προσφέρει τα κατάλληλα εργαλεία που αποτελούν προϋπόθεση από την πλευρά των επιχειρήσεων, ώστε να λάβουν καλύτερες αποφάσεις που θα στηρίζονται στην αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των διαθέσιμων δεδομένων. | bryq.com/

Douleutaras

Ο Douleutaras αποτελεί τον κορυφαίο προορισμό εύρεσης επαγγελματιών για το σπίτι, στηρίζοντας σημαντικό μέρος της επιτυχημένης παρουσίας του στην ανάπτυξη ενός οικοσυστήματος επαγγελματιών που χάρη σε καινοτόμα τεχνολογικά εργαλεία, τους επιτρέπει να παρακολουθούν την απόδοση και τον τζίρο τους σχετικά με άλλους επαγγελματίες και να λαμβάνουν συμβουλές ως προς την εξέλιξη και την καθημερινή οργάνωσή τους. Η εταιρεία πρόσφατα ξεκίνησε τη λειτουργία της στην Ιρλανδία. |
https://www.douleutaras.gr/

Workearly

Μια μοναδική στο είδος της online coaching υπηρεσία, η οποία «παντρεύει» την εκπαίδευση αναφορικά με το απαιτούμενο skillset που πρέπει να αποκτήσει κάποιος ώστε να εξελιχθεί επαγγελματικά στην αγορά της τεχνολογίας, με την εξατομικευμένη στρατηγική που οδηγεί στο κατάλληλο career path επίτευξης των στόχων, έχει δομήσει η ομάδα της Reatcode. Το
όνομα αυτής; Workearly . Απευθύνεται δε, σε κάθε επαγγελματία που δραστηριοποιείται στον κλάδο του ΙΤ είτε προέρχεται από πεδία θετικών επιστήμων, είτε οικονομικών, είτε management κ.ο.κ. και που επιθυμεί να εξελιχθεί με δυναμικό τρόπο στην αγορά. Μάλιστα, κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του, το Workearly έχει επιλεγεί από περισσότερους από 300
επαγγελματίες στη χώρα μας. | www.workearly.gr/

 

Industry / Manufacturing

Ο τομέας των υλικών, του Internet of Things (IoT), της γεωφυσικής και της εν γένει αποτύπωσης της εξέλιξης στον τομέα της παραγωγής καταδεικνύει ανάγλυφα τη σημασία της ολοένα και μεγαλύτερης διείσδυσης της τεχνολογίας σε αυτόν, φιλοδοξώντας να επιδράσει καταλυτικά στην αισθητή βελτίωση της καθημερινότητάς μας μέσω νέων, ανθεκτικών, πολλαπλής χρήσης, δοκιμασμένων προϊόντων, που με τη σειρά τους θα ικανοποιούν τις συνθήκες για τη θεμελίωση ενός μέλλοντος αντάξιου της προόδου της ανθρωπότητας στο σύνολο των τομέων που την περιστοιχίζουν.

Biomimetic

Η Biomimetic είναι μια spin off εταιρεία από το Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ (IESL) στο Ίδρυμα Έρευνας και Τεχνολογίας Ελλάδος (ΙΤΕ) στο Ηράκλειο της Κρήτης. Στόχος της είναι η μετατροπή κοινών υλικών, όπως λ.χ. το γυαλί και τα μέταλλα, έτσι ώστε να προκύψουν βέλτιστοι συνδυασμοί αντιανακλαστικών, αντιθαμβωτικών, υδατοαπωθητικών κ.ά. Κάτι που κάνει πράξη χάρη στην τεχνογνωσία που έχει αποκτήσει έπειτα από πολυετή έρευνα στο Ultrafast Laser Micro and Nano Processing Laboratory της IESL, στην εκμετάλλευση τεχνολογιών που μιμούνται τις δομές και τις λειτουργίες διάφορων ειδών που βρίσκονται στη φύση. | www.biomimetic.gr/

Fuelics

Η Fuelics είναι μια εταιρεία έρευνας και ανάπτυξης Internet of Things αναφορικά με τη διαχείριση καυσίμων, που ειδικεύεται στο σχεδιασμό αισθητήρων λειτουργίας μπαταριών NB-IoT με λογική edge computing. Έχει αναπτύξει το Tank.Fuelics, μια πλατφόρμα διαχείρισης καυσίμου για σταθερές ή κινητές δεξαμενές καυσίμων, που συνδέει πολλές σταθερές δεξαμενές ντίζελ στο cloud. Ανεξάρτητα από τον τύπο του αισθητήρα μέτρησης (χωρητική, υπερηχητική, πίεση) και τον τρόπο λειτουργίας, το tank.Fuelics παρέχει ολιστικές υπηρεσίες λειτουργίας και διαχείρισης σε βιομηχανικούς ή SOHO ιδιοκτήτες δεξαμενών καυσίμου. Ι www.fuelics.com

Phenometry

Η ελληνική Startup έχει αναπτύξει πρόγραμμα software για Computer-aided Design (CAD) εξειδικευμένο για τη μοντελοποίηση ελεύθερων επιφανειών και το σχεδιασμό αντικειμένων, από τα προϊόντα καταναλωτή, όπως για παράδειγμα ένα ποντίκι για ηλεκτρονικό υπολογιστή μέχρι τα μέρη ενός αυτοκινήτου, μιας μοτοσικλέτας, ενός αεροπλάνου ή ενός θαλάσσιου σκάφους αναψυχής. Η Phenometry έχει πελάτες σε όλο τον κόσμο οι οποίοι ασχολούνται κυρίως με το 3D Printing. | phi3d.com

Dcube

Τα τελευταία χρόνια βρίσκεται στο επίκεντρο του Industry 4.0, καθώς το εργοστάσιο του μέλλοντος δείχνει να είναι πολύ διαφορετικό, δεδομένου ότι ο κόσμος των ευφυών συστημάτων μπορεί να συνυπάρχει ιδανικά με τον κόσμο των ανθρώπων. Η D-Cube, εταιρεία τεχνοβλαστός που αναπτύχθηκε στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης, συνδυάζει την επιστημονική γνώση με την έρευνα σε τομείς όρασης υπολογιστή (computer vision) και μηχανικής μάθησης (machine learning), μέσω παρεχόμενων υπηρεσιών στη βιομηχανία, με όραμα το μετασχηματισμό του κλάδου. | www.d-cube.eu

Yodiwo
Ένας κλάδος που ήρθε στο προσκήνιο με μεγάλη δυναμική είναι αυτός των «έξυπνων» κτιρίων. Στο πλαίσιο αυτό η Yodiwo έχει αναπτύξει βαθιά τεχνογνωσία σε αυτόν τον τομέα και έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη επιχειρήσεων σε όλον τον κόσμο. Ειδικά στον τομέα των έξυπνων κτιριακών εγκαταστάσεων, η εταιρεία του Αλέξανδρου Μανιατόπουλου έχει δημιουργήσει μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων και ανθρώπινου δυναμικού, που συμβάλλει στη μεγιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης των εγκαταστάσεων, την προβλεπτική συντήρηση του εξοπλισμού, τη μείωση του χρόνου και κόστους διαχείρισης. |www.yodiwo.com

Μάθετε πρώτοι τα τελευταία νέα
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις