Άρθρα με την ετικέτα Rebranding

Rebranding

Πράσινο rebranding του EDP με σύνθημα «Επιλέγουμε τη Γη»

Η νέα ταυτότητα αντικατοπτρίζει την μεταμόρφωση της EDP τα τελευταία χρόνια σε μια περισσότερο παγκόσμια και συμπεριληπτική εταιρεία που επικεντρώνεται στο μέλλον, τη βιωσιμότητα, την καινοτομία και