Τα πάντα για την ελληνική Startup Σκηνή

Τον Μάρτιο ανοίγουν τα νέα προγράμματα ΕΣΠΑ για startups και ανέργους

Τα πολυαναμενόμενα προγράμματα ΕΣΠΑ ανακοινώθηκαν και είναι ένας καλός τρόπος χρηματοδότησης για τις νέες και υφιστάμενες επιχειρήσεις αρκεί να τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα και η πρώτη δόση να καταβληθεί εντός εξαμήνου απο την κατάθεση των αιτήσεων. Ειδικά τα δυο πρώτα προγράμματα για ανέργους πτυχιούχους και τις Startup χρηματοδοτούν 100% όλους τομείς της εταιρικής προσπάθειας μαζί με τον ΟΑΕΔ και τη πρόσληψη υπαλλήλου.

Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Το πρόγραμμα με τίτλο «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» στοχεύει την υποστήριξη πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανέργων και αυτοαπασχολούμενων για την έναρξη άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους και την οργάνωση αυτοτελούς επαγγελματικού χώρου αλλά και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
Οι αιτήσεις ξεκινούν στις 8 Μαρτίου 2016, λήγουν 15 Απριλίου 2016 και γίνονται ηλεκτρονικά εδώ

Συμμετοχή στο πρόγραμμα
• Άνεργοι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, κατά την υποβολή της αίτησης.
• Φυσικά πρόσωπα πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης, ασκούν συναφή με την ειδικότητά τους επαγγελματική δραστηριότητα και δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας, ούτε λαμβάνουν σύνταξη γήρατος.

Χρηματοδότηση
• έως 25.000 ευρώ για ενα άτομο που ανοίγει ατομική επιχείρηση,
• έως 40.000 ευρώ για συνεργατικά σχήματα δύο ατόμων,
• έως 50.000 ευρώ για συνεργασίες τριών ή περισσοτέρων ατόμων.

Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής
• Το ατομικό εισόδημα του ενδιαφερόμενου κατά το έτος 2015 θα πρέπει να είναι ≤ 20.000 ευρώ.
• Σε περίπτωση οικογένειας το οικογενειακό εισόδημα κατά το έτος 2015 θα πρέπει να είναι ≤ 35.000 ευρώ.
Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να μην έχει εγκριθεί και να μην έχει λάβει ενίσχυση από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα από την 1.01.2012 μέχρι και την μέχρι και την ημερομηνία υποβολή της αίτησης.

Βασικές επιλέξιμες δαπάνες
Λειτουργικά έξοδα (Ενοίκιο, ηλεκτρισμός, δαπάνες φιλοξενιας σε θερμοκοιτίδες κ.α.).
Αμοιβές Τρίτων (νομική, συμβουλευτική υποστήριξη κ.α.).
Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου/χων.
Μισθολογικό κόστος για νεα/ες θέσεις εργασίας έως 12.000 ευρώ.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα θα βρείτε εδώ.

Πρόγραμμα: Νεοφυής Επιχειρηματικότητα

Το πρόγραμμα “Νεοφυής Επιχειρηματικότητα” στοχεύει στην δημιουργία μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων από ανέργους με έμφαση σε καινοτόμα επιχειρηματικά σχέδια και στην ενίσχυση της απασχόλησης με τη δημιουργία βιώσιμων νέων θέσεων απασχόλησης.
Οι αιτήσεις ξεκινούν στις 17 Μαρτίου 2016, λήγουν 27 Απριλίου 2016 και γίνονται ηλεκτρονικά εδώ

Συμμετοχή στο πρόγραμμα
• Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης.
• Ατομικοί επιχειρηματίες παροχής υπηρεσιών οι οποίοι είναι ενεργοί επιτηδευματίες χωρίς να έχουν σχέση μισθωτής εργασίας και δεν λαμβάνουν σύνταξη γήρατος κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης.

Χρηματοδότηση
έως 100% και συγκεκριμένα από 15.000 ευρώ έως και 60.000 ευρώ για τη σύσταση επιχείρησης σε 8 στρατηγικούς τομείς:
• Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων
• Πολιτιστικές & Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)
• Υλικά / Κατασκευές
• Εφοδιαστική Αλυσίδα
• Ενέργεια
• Περιβάλλον
• Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ
• Υγεία-Φάρμακα.

Βασικές επιλέξιμες δαπάνες
Λειτουργικά έξοδα (Ενοίκιο, ηλεκτρισμός, δαπάνες φιλοξενιας σε θερμοκοιτίδες κ.α.).
Αμοιβές Τρίτων (νομική, συμβουλευτική υποστήριξη κ.α.).
Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου/χων.
Μισθολογικό κόστος για νεα/ες θέσεις εργασίας.
Δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις.
Δαπάνες προετοιμασίας, υποβολής, κατοχύρωσης ή ανανέωσης για αναγνωρισμένο τίτλο βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα θα βρείτε εδώ.

 

Μάθετε πρώτοι τα τελευταία νέα
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις