Τα πάντα για την ελληνική Startup Σκηνή

Τα προγράμματα ΕΣΠΑ μέχρι το τέλος του 2016 και ο ΟΑΕΔ σαν Angel Investor

Εντός των προσεχών ημερών αναμένεται ο Β’ Κύκλος των προγραμμάτων ΕΣΠΑ που ήδη τρέχουν ενώ μέχρι το τέλος του έτους αναμένονται οκτώ προγράμματα συμπεριλαμβανομένου του «Νέου Ξεκινήματος» από τον ΟΑΕΔ που παρουσιάζει ξεχωριστό ενδιαφέρον για Startups.

Ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος των πρώτων προγραμμάτων του νέου ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και αναμένεται η άμεση έναρξη του δεύτερου κύκλου.
– Ενίσχυση της αυτοαπασχόληση πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, προϋπολογισμού 50 εκατ. ευρώ, το ποσοστό ενίσχυσης είναι 100%, 25 – 50 χιλιάδες ευρώ, και υποβλήθηκαν 16.193 αιτήσεις.

– Νεοφυής Επιχειρηματικότητα, προϋπολογισμού 72 εκατ. ευρώ, με ποσοστό ενίσχυσης 100%, 15 – 60 χιλιάδες ευρώ, υποβλήθηκαν 5.626 αιτήσεις.

– Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών υφισταμένων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη ικανοτήτων τους στις νέες αγορές, προϋπολογισμού 110 εκατ. ευρώ, 15 – 200 χιλιάδες ευρώ,  με ποσοστό ενίσχυσης 40-50%, υποβλήθηκαν 9.577 αιτήσεις.

– Ενίσχυση τουριστικών επιχειρήσεων για τον εκσυγχονισμό τους, προϋπολογισμού 50 εκατ, ευρώ,  με ποσοστό ενίσχυσης 40-50%, υποβλήθηκαν 2.522 αιτήσεις.

Ο δεύτερος κύκλος περιλαμβάνει τα τρία πρώτα προγράμματα και θα έχει τους ακόλουθους στόχους:
– Την ενίσχυση της ίδρυσης νέων τουριστικών µονάδων ή επέκτασης υφιστάµενων µε την ανέγερση νέων µονάδων.
– Την αναβάθµιση εταιριών franchising.
– Την αναβάθµιση επιχειρήσεων λιανεµπορίου στους τοµείς: εξοικονόµησης ενέργειας των logistics Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών.
– Τη νέα δράση “Εξοικονόµηση κατ’ Οίκον”.
– Τη δικτύωση των επιχειρήσεων (δηµιουργία clusters, meta-clusters).
– Την αναβάθµιση υφιστάµενων επιχειρήσεων µεσαίου µεγέθους.
– Τις συµπράξεις επιχειρήσεων µε ερευνητικούς φορείς για την προαγωγή επενδύσεων στην έρευνα και την καινοτοµία.
– Την ενίσχυση της περιβαλλοντικής βιοµηχανίας.
– Την δηµιουργία επιχειρηµατικών πάρκων τοπικής εµβέλειας σε σχέση µε τη μεταποίηση και την εφοδιαστική αλυσίδα.

Μέσα στο 2016 αναμένονται:
1. 
Ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016 για τουρισμό, μεταποίηση, υπηρεσίες.
2. Το πρόγραμμα «Ενίσχυση της ίδρυσης νέων τουριστικών μονάδων ή επέκτασης υφισταμένων» με την ανέγερση νέων μονάδων με προϋπολογισμό 240 εκατ. ευρώ.
3. Η ενιαία δράση κρατικών ενισχύσεων «Ευρευνώ – Δημιουργώ-Καινοτομώ» με προϋπολογισμό 280 εκατ. ευρώ και θα υλοποιηθεί σε τρεις κύκλους. Οι βασικοί άξονες περιλαμβάνουν την έρευνα και ανάπτυξη από μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τις συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς και την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων. Οι ενισχύσεις ξεκινάνε από τις 200 χιλιάδες ευρώ και φτάνουν τα 2 εκατομμύρια.
4. Αναβάθμιση υφισταμένων επιχειρήσεων μεσαίου μεγέθους με το πρόγραμμα να αφορά επιχειρήσεις με προσωπικό 50-250 άτομα και μέχρι 50 εκατ. κύκλο εργασιών. Ο προϋπολογισμός είναι 70 εκατ. ευρώ.
5. Πρόγραμμα «Σύγχρονη Μεταποίηση» το οποίο απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις με έμφαση την μεταποιητική διαφοροποίηση και το παραγωγικό μετασχηματισμό, την ψηφιακή βιομηχανία και την ενεργειακή αποτελεσματικότητα των MME. O προϋπολογισμός είναι 100 εκατ. ευρώ και ενισχύσεις θα κυμαίνονται μεταξύ 250 χιλιάδων και 3 εκατομμυρίων ευρώ.
6. Ειδική δράση στον τομέα των υδατοκαλλιεργειών με έμφαση τα έργα έρευνας και καινοτομίας με προϋπολογισμό 7 εκατ. ευρώ με τις ενισχύσεις να κυμαίνονται μεταξύ 50 χιλιάδων και 350 χιλιάδων ευρώ.
7. Πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης «Νέοι Γεωργοί».
8. Πρόγραμμα «Νέο Ξεκίνημα» του ΟΑΕΔ, στόχος του οποίου είναι να ωφεληθούν έως 10.000 άνεργοι. Κάθε νέος επιχειρηματίας θα λάβει ποσό 15 – 20 χιλιάδες ευρώ, ως κεφάλαιο κίνησης. Το πρόγραμμα έχει συνολικό προϋπολογισμό 45 εκατ. ευρώ και θα περιλαμβάνει, εκτός από την χρηματοδότηση και πρόγραμμα συμβουλευτικής.

Μάθετε πρώτοι τα τελευταία νέα
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις