StartUpper

Πρόγραμμα υποτροφιών της Ελληνικής Διασποράς στα Ελληνικά πανεπιστήμια

Με αφετηρία τον Ιανουάριο, είκοσι ένας ακαδημαϊκοί, γεννημένοι στην Ελλάδα και στην Κύπρο, προερχόμενοι από δεκαέξι εξέχοντα πανεπιστήμια των Ηνωμένων Πολιτειών και του Καναδά, θα ταξιδέψουν στην Ελλάδα για τη διεξαγωγή προγραμμάτων σε συνεργασία με συναδέλφους τους σε Ελληνικά Πανεπιστήμια. Τα προγράμματα αφορούν ένα ευρύ φάσμα, από τη δημόσια υγεία έως την έρευνα της χημικής γονιδιωματικής, και από προγράμματα σπουδών της Αγγλικής γλώσσας έως την συνέχιση των σπουδών στην ασφάλεια των τροφίμων.

Δώδεκα ελληνικά πανεπιστήμια επιλέχθηκαν από το Πρόγραμμα Υποτροφιών της Ελληνικής Διασποράς, προκειμένου να φιλοξενήσουν τους υποτρόφους για τα προγράμματα συνεργασίας. Τα πανεπιστήμια αυτά, ανταποκρίνονται στις ανάγκες των προγραμμάτων, ως προς τα ίδια τα ιδρύματα, αλλά και τις κοινότητες στις οποίες βρίσκονται, και επιλέχθηκαν μέσω προτάσεων, οι οποίες υποβλήθηκαν από τα μέλη του ΔΕΠ και τη διοίκηση των ελληνικών πανεπιστημίων.

Το Πρόγραμμα Υποτροφιών της Ελληνικής Διασποράς είναι σχεδιασμένο προκειμένου να βοηθήσει στην αντιμετώπιση του φαινομένου της συνεχιζόμενης αποχώρησης επιστημόνων από τη Ελλάδα, και στην ανάπτυξη μακροπρόθεσμων, αμοιβαία επωφελών συνεργασιών ανάμεσα στα ελληνικά Πανεπιστήμια και στα πανεπιστήμια των ΗΠΑ και του Καναδά. Υπεύθυνο για τη διαχείριση του προγράμματος είναι το Ινστιτούτο Διεθνούς Εκπαίδευσης (Institute of International Education) σε συνεργασία με το Ίδρυμα Fulbright στην Ελλάδα, με δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).

Μέσα στα επόμενα δύο χρόνια, το πρόγραμμα θα προσφέρει 40 υποτροφίες σε ακαδημαϊκούς που έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα, και έχουν ως βάση τους τις ΗΠΑ και τον Καναδά, ώστε να συνεργαστούν με πανεπιστήμια στην Ελλάδα για τον σχεδιασμό της διδακτέας ύλης και τη διεξαγωγή έρευνας, αλλά και για να διδάξουν μεταπτυχιακούς φοιτητές σε τομείς προτεραιότητας, όπως αυτοί έχουν προσδιοριστεί από τα ελληνικά πανεπιστήμια. Τα προγράμματα που υποστηρίζονται από τον πρώτο γύρο υποτροφιών περιλαμβάνουν τα παρακάτω:

  • Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης θα διεξάγει ένα συνεργατικό ερευνητικό πρόγραμμα που αφορά την ανάπτυξη λογισμικού για τον νευροχειρουργικό σχεδιασμό και τον από κοινού σχεδιασμό της διδακτέας ύλης για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και την εκπαίδευση των ιατρικών υποτρόφων στις νευροχειρουργικές επεμβάσεις, με έναν επιστημονικό συνεργάτη από το Πανεπιστήμιο του Houston.

  • Ένας υπότροφος από το Πανεπιστήμιο του Notre Dame θα επισκεφθεί το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο για τη διεξαγωγή συνεργατικής έρευνας στην αντισεισμική μηχανική, προκειμένου να ενισχυθεί η ανθεκτικότητα των τοπικών κοινοτήτων στους σεισμικούς κινδύνους.

  • Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης θα φιλοξενήσει έναν υπότροφο από το Πανεπιστήμιο του Missouri, St. Louis και έναν ακόμα από το Πανεπιστήμιο Ohio State για να συνδράμουν στη δημιουργία αρχειακών πηγών, ερευνητικού υλικού και στην ταυτοποίηση εκθεμάτων για ένα μελλοντικό Μουσείο της Ελληνικής Διασποράς και Μετανάστευσης στην Ελλάδα.

«Στο ΙΣΝ, είμαστε ενθουσιασμένοι, τόσο με την ελκυστικότητα όσο και με το ενδιαφέρον που έχει προκαλέσει το πρόγραμμα μεταξύ των ακαδημαϊκών της διασποράς, καθώς και με το μεγάλο εύρος της τεχνογνωσίας που χαρακτηρίζει το πρώτο κύμα υποτρόφων», δήλωσε ο Στέλιος Βασιλάκης, Γενικός Διευθυντής Προγραμμάτων & Στρατηγικής του ΙΣΝ. «Αναμένουμε με ανυπομονησία αυτές τις συνέργειες, οι οποίες πιστεύουμε ότι θα χτίσουν μακροχρόνιες σχέσεις και θα είναι επωφελείς για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Είμαστε ευγνώμονες προς το Institute of International Education για την αφοσίωσή τους στο πρόγραμμα, καθώς και για την πολύτιμη συμβολή της αξιότιμης Συμβουλευτικής Επιτροπής».

«Η γενναιόδωρη υποστήριξη του ΙΣΝ για αυτές τις υποτροφίες καταδεικνύει τη δέσμευση του Ιδρύματος στην επέκταση του ανθρώπινου κεφαλαίου στην Ελλάδα και στην επένδυση στη μακροπρόθεσμη οικονομική ανάκαμψη της χώρας» δήλωσε ο Allan Goodman, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Institute of International Education.

Πρόσκληση για Αιτήσεις Προγραμμάτων και Αιτήσεις Μελετητών για τον Δεύτερο Κύκλο Υποτροφιών

Έως τις 31 Ιανουαρίου, τα Ελληνικά πανεπιστήμια μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις προγραμμάτων για τους επισκεπτόμενους υποτρόφους, οι οποίοι θα ξεκινήσουν να επισκέπτονται τα πανεπιστήμια από το Μάιο του 2017. Οι ακαδημαϊκοί, που έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα, αλλά έχουν ως βάση τους τις ΗΠΑ και τον Καναδά, έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν αίτηση ανά πάσα στιγμή, και θα συνδυαστούν με τα κατάλληλα προγράμματα σε κυλιόμενη βάση.

Τα υποψήφια ιδρύματα-οικοδεσπότες και οι υποψήφιοι υπότροφοι μπορούν να βρουν τις απαραίτητες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του προγράμματος εδώ. Τα υποψήφια ιδρύματα και οι υπότροφοι έχουν επίσης τη δυνατότητα να συνεργαστούν για την ανάπτυξη συγκεκριμένων προγραμμάτων.

Πώς λειτουργούν τα Προγράμματα και οι Υποτροφίες

Όλα τα προγράμματα είναι συνεργασίες μεταξύ του κάθε ιδρύματος και του επισκεπτόμενου υποτρόφου. Τα προτεινόμενα αιτήματα των ακαδημαϊκών και τα υποψήφια προγράμματα, εξετάζονται από μία επιτροπή αξιολόγησης με βάση την αξία τους και υπόκεινται σε έγκριση από τη Συμβουλευτική Επιτροπή. Οι υποτροφίες συνδυάζουν τους ακαδημαϊκούς, που έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα, αλλά έχουν ως βάση τους τις ΗΠΑ και τον Καναδά, με τα κατάλληλα πανεπιστήμια.

Ιδρύματα Υποδοχής: Τα ελληνικά πανεπιστήμια καλούνται να υποβάλουν μία πρόταση προγράμματος για να φιλοξενήσουν έναν ακαδημαϊκό για 14 έως 60 ημέρες. Τα υποψήφια ιδρύματα έχουν τη δυνατότητα να προτείνουν έναν συγκεκριμένο ακαδημαϊκό με τον οποίο έχουν προϋπάρχουσα σχέση, χωρίς αυτό να είναι απαραίτητο. Αν μία αίτηση προγράμματος δεν προτείνει συγκεκριμένο ακαδημαϊκό, τότε το IIE θα εξετάσει τον κατάλογο των ειδικευμένων Ελληνοκυπρίων ακαδημαϊκών, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του πανεπιστημίου.

Υποψήφιοι Υπότροφοι: Το IIE διατηρεί έναν κατάλογο από εξειδικευμένους μελετητές, προκειμένου να διευκολύνει τη διαδικασία της αντιστοίχησης των ακαδημαϊκών με τα κατάλληλα ιδρύματα, σύμφωνα με τον επιστημονικό κλάδο, την εξειδίκευση, τις δραστηριότητες και τους στόχους που περιγράφονται στην αίτηση του κάθε προγράμματος. Οι υποψήφιοι οφείλουν να είναι κάτοχοι του υψηλότερου διπλώματος στον κλάδο τους και να μπορούν να καλύψουν οποιαδήποτε ακαδημαϊκή θέση. Όταν ένας ή μία υπότροφος συνδυαστεί κατάλληλα με ένα επιλεγμένο πρόγραμμα, τότε απονέμεται η υποτροφία για την διεξαγωγή προγραμματικής επίσκεψης στο ίδρυμα υποδοχής. Η υποτροφία καλύπτει τον μισθό, τα έξοδα μεταφοράς, επίδομα στέγασης και ασφάλιση υγείας κατά την καθορισμένη διάρκεια του προγράμματος. Οι αιτούντες ακαδημαϊκοί ενθαρρύνονται επίσης να επικοινωνήσουν με τα πανεπιστήμια για την περαιτέρω διερεύνηση των συνεργατικών προγραμμάτων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνουν τυχόν ερωτήματα τους επικοινωνώντας μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης greekdiaspora@iie.org.

Μάθετε πρώτοι τα τελευταία νέα
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις