Τα πάντα για την ελληνική Startup Σκηνή

InvestEU: Νέο υπερ-ταμείο για τη στήριξη της ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Ευρώπη

Αυτή τη περίοδο συζητείται ο επόμενος προϋπολογισμός της ΕΕ για την περίοδο 2021-2017 με την Επιτροπή να προτείνει τη δημιουργία του ενοποιημένου ταμείου InvestEU για τη στήριξη της απασχόλησης, της ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Ευρώπη.

Το πρόγραμμα InvestEU θα συγκεντρώσει τα πολλά διαφορετικά χρηματοδοτικά προγράμματα που είναι διαθέσιμα επί του παρόντος και θα επεκτείνει το μοντέλο του επενδυτικού σχεδίου για την Ευρώπη, του σχεδίου Γιούνκερ. Με το πρόγραμμα InvestEU, η Επιτροπή θα δώσει περαιτέρω ώθηση στη δημιουργία θέσεων εργασίας, στις επενδύσεις και την καινοτομία.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ δήλωσε: «Το επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη αποδείχτηκε πετυχημένο όσον αφορά την κινητοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων και τη δημιουργία θέσεων εργασίας στην Ευρώπη. Έχει ήδη οδηγήσει σε επενδύσεις 290 περίπου δισ. ευρώ, οι οποίες δεν θα ήταν δυνατόν να πραγματοποιηθούν χωρίς αυτό, και παρείχε χρηματοδότηση σε 635.000 μικρές επιχειρήσεις. Με το πρόγραμμα InvestEU, παίρνουμε αυτό το επιτυχημένο μοντέλο και το επεκτείνουμε στα πολλά χρηματοδοτικά προγράμματα της ΕΕ που είναι διαθέσιμα. Απλουστεύουμε, πετυχαίνουμε περισσότερα αποτελέσματα με λιγότερα μέσα και δίνουμε μεγαλύτερη έμφαση στις κοινωνικές επενδύσεις»

Ο αντιπρόεδρος Γίρκι Κάταϊνεν, αρμόδιος για την απασχόληση, την ανάπτυξη, τις επενδύσεις και την ανταγωνιστικότητα, δήλωσε τα εξής: «Το πρόγραμμα InvestEU αποτελεί διαρθρωτική μεταρρύθμιση του προϋπολογισμού της ΕΕ. Συγκεντρώνει τα πολλά χρηματοδοτικά προγράμματα της ΕΕ σε μια ενιαία δομή με ενιαίο σήμα: InvestEU. Με βάση την επιτυχία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων, μπορούμε να εξακολουθήσουμε να ενισχύουμε την δημιουργία θέσεων εργασίας, την καινοτομία και τις δεξιότητες στην Ευρώπη, με το επιπρόσθετο όφελος ότι η διαδικασία καθίσταται πιο εύκολη και πιο διαφανής για τους δικαιούχους. Το InvestEU θα συμβάλει στην επίτευξη των στόχων πολιτικής μας, όπως είναι η βιωσιμότητα, η επιστημονική αριστεία, η κοινωνική ένταξη και η παροχή βοήθειας στις μικρές επιχειρήσεις για να επεκταθούν, με στόχο την κινητοποίηση άνω των 650 δισ. ευρώ σε επενδύσεις — κυρίως από τον ιδιωτικό τομέα. Επιπλέον, δίνουμε στα κράτη μέλη τη δυνατότητα περαιτέρω μόχλευσης των ενωσιακών κονδυλίων τους, μέσω του ταμείου εγγυήσεων. Αυτό θα είναι επωφελές για όλους».

Η Επιτροπή προτείνει να διατεθεί κονδύλιο ύψους 15,2 δισ. ευρώ για το Ταμείο InvestEU και έτσι θα καταστεί δυνατή η παροχή εγγύησης ύψους 38 δισ. ευρώ από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, η οποία θα χρησιμοποιηθεί για τη στήριξη έργων στρατηγικής σημασίας σε ολόκληρη την ΕΕ.

Με τη συγκέντρωση ιδιωτικών και δημόσιων επενδύσεων, η Επιτροπή αναμένει ότι το Ταμείο InvestEU θα προσελκύσει πάνω από 650 δισ. ευρώ πρόσθετων επενδύσεων σε όλη την ΕΕ κατά την επταετή περίοδο.

Το Ταμείο InvestEU θα εστιάσει σε τέσσερις τομείς: τις βιώσιμες υποδομές· την έρευνα, την καινοτομία και τη ψηφιοποίηση,· τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις· και τις κοινωνικές επενδύσεις και δεξιότητες.· Το InvestEU θα είναι επίσης ευέλικτο: θα έχει τη δυνατότητα να ανταποκρίνεται στις αλλαγές της αγοράς και τις προτεραιότητες πολιτικής που μεταβάλλονται με την πάροδο του χρόνου.

Κόμβος Επενδυτικών Συμβουλών InvestEU

Με βάση το μοντέλο του Ευρωπαϊκού Κόμβου Επενδυτικών Συμβουλών του Επενδυτικού Σχεδίου, ο Κόμβος Επενδυτικών Συμβουλών InvestEU θα ενσωματώσει τις 13 διαφορετικές συμβουλευτικές υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες επί του παρόντος σε μία ενιαία υπηρεσία με σκοπό την παροχή συνδρομής για την ανάπτυξη των έργων. Θα παρέχει τεχνική υποστήριξη και βοήθεια προκειμένου να συμβάλει στην προετοιμασία, την ανάπτυξη, τη διάρθρωση και την υλοποίηση έργων, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας ικανοτήτων.

Ευρωπαϊκή Πύλη Επενδυτικών Έργων

Η Ευρωπαϊκή Πύλη Επενδυτικών Έργων του Επενδυτικού Σχεδίου προσδίδει ορατότητα στα επενδυτικά έργα σε ολόκληρη την ΕΕ και θα συνεχιστεί στο πλαίσιο του προγράμματος InvestEU. Η Πύλη φέρνει σε επαφή επενδυτές και φορείς υλοποίησης έργων, παρέχοντας μια εύκολα προσβάσιμη και φιλική στον χρήστη βάση δεδομένων έργων, η οποία προσδίδει μεγαλύτερη ορατότητα και δίνει στους επενδυτές τη δυνατότητα να βρίσκουν επενδυτικές ευκαιρίες στον τομέα ή την τοποθεσία που τους ενδιαφέρει.

Οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις εξακολουθούν να είναι απαραίτητες

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση η χρηματοδότηση της ΕΕ από μόνη της δεν θα αντιμετωπίσει τα χαμηλά επίπεδα επενδύσεων στην Ευρώπη. Τα κράτη μέλη πρέπει να χρησιμοποιήσουν όλη την υποστήριξη που προσφέρεται, με στόχο την αντιμετώπιση των εθνικών φραγμών στις επενδύσεις και τη βελτίωση του επιχειρηματικού τους περιβάλλοντος, ιδίως υλοποιώντας τις ειδικές ανά χώρα συστάσεις του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου.
Στις 31 Μαΐου η Επιτροπή πρότεινε τη δημιουργία προγράμματος στήριξης των μεταρρυθμίσεων που θα υποστηρίζει τις μεταρρυθμίσεις προτεραιότητας σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, με συνολικό προϋπολογισμό ύψους 25 δισ. ευρώ. Αυτό το νέο πρόγραμμα περιλαμβάνει χρηματοδοτική στήριξη για τις μεταρρυθμίσεις, καθώς και τεχνική υποστήριξη και εμπειρογνωμοσύνη.

Περισσότερες πληροφορίες για το InvestEU θα βρείτε εδώ.

Μάθετε πρώτοι τα τελευταία νέα
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις