Τράπεζα της Ελλάδας: Σε λειτουργία η πύλη ανοικτών δεδομένων!

Η Τράπεζα της Ελλάδας, κάνει ένα πρώτο βήμα ως προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό της και την προσφορά ανοικτών – ψηφιακών δεδομένων σε όλους τους ενδιαφερόμενους.

Στην διεύθυνση opendata.bankofgreece.gr λειτουργεί η πύλη η οποία προσφέρει στους ερευνητές και στο ευρύ κοινό στατιστικά στοιχεία δομημένα με τέτοιο τρόπο που μπορούν να επεξεργαστούν από άλλες εφαρμογές βάσει διεθνών προτύπων για ανοικτά δεδομένα (DCAT-AP, ISO-639-1 κ.α.).

Τον Μάρτιο του 2017, η Τράπεζα της Ελλάδος υπέγραψε πλαίσιο συνεργασίας με τη μη κερδοσκοπική εταιρία Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ). Αντικείμενο του πλαισίου είναι η συνεργασία επί μιας σειράς δράσεων, εκ των οποίων ενδεικτικά αναφέρονται η διάθεση και αξιοποίηση ανοικτών δεδομένων, η διαλειτουργικότητα με ανοικτά πρότυπα, καθώς και η ανάλυση θεμάτων ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων.

Η Τράπεζα της Ελλάδος συλλέγει, επεξεργάζεται και δημοσιεύει στατιστικά στοιχεία που αφορούν την ελληνική οικονομία και διενεργεί εξειδικευμένες στατιστικές έρευνες. Συλλέγει επίσης στατιστικά στοιχεία από τα νομισματικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, δηλαδή τις τράπεζες και τα αμοιβαία κεφάλαια διαχείρισης διαθεσίμων. Η πύλη θα εμπλουτίζεται σταδιακά με νέα σύνολα δεδομένων.

Μάθετε πρώτοι τα τελευταία νέα
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις