Τα πάντα για την ελληνική Startup Σκηνή

MEDILAB: Accelerator για επιχειρήσεις και φοιτητές στην Ξάνθη

To MEDILAB Open Innovation Actions 2018 αποτελεί μια πρωτοβουλία του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Δ.Π.Θ. και του Εργαστηρίου Μηχανολογικού Σχεδιασμού προκειμένου να υποστηρίξει, την ανάπτυξη μιας καινοτόμου επιχειρηματικής κουλτούρας στους νέους ανθρώπους, στους νέους επιστήμονες, αλλά και στους υφιστάμενους επιχειρηματίες με έμφαση στο σχεδιασμό νέων προϊόντων και υπηρεσιών η οποία επιτυγχάνεται μέσω της δικτύωσης και της εξωστρέφειας.

Σε ποιους απευθύνεται:

1. Σε υφιστάμενες ή νεοφυείς επιχειρήσεις οι οποίες βρίσκονται σε φάση ανάπτυξης ενός νέου προϊόντος/υπηρεσίας με καινοτόμα χαρακτηριστικά και το οποίο η επιχείρηση σχεδιάζει να εισάγει στην αγορά.
2. Σε νεοφυείς ομάδες οι οποίες αναπτύσσουν B2B καινοτόμες λύσεις.
3. Σε τελειόφοιτους φοιτητές προπτυχιακού ή αποφοίτους μεταπτυχιακού επιπέδου, οι οποίοι επιθυμούν να συμμετέχουν σε ένα δυναμικό πρόγραμμα, προκειμένου να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους στον σχεδιασμό νέων προϊόντων και υπηρεσιών, την κριτική τους σκέψη, και την δημιουργικότητά τους.

Οι ομάδες / επιχειρήσεις θα καταθέσουν ένα έργο ανάπτυξης ενός νέου προϊόντος ή μιας υπηρεσίας. Στόχος του κάθε έργου είναι να εντοπιστούν οι ανάγκες της αγοράς, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά σύμφωνα με τις αρχές της κυκλικής οικονομίας, τα ανταγωνιστικά προϊόντα, τα χαρακτηριστικά των πελατών αλλά και να προβλεφθούν τυχόν αστοχίες ώστε να προδιαγραφεί μια επιτυχής πορεία των προϊόντων/υπηρεσιών στην αγορά στην οποία απευθύνονται.
Η κάθε υφιστάμενη / νεοφυής επιχείρηση θα έχει τη δυνατότητα να συνεργαστεί με τουλάχιστον μία ομάδα εργασίας, η οποία θα αποτελείται από 3-5 άτομα.

Για κάθε έργο καινοτομίας θα συσταθεί μια ομάδα υποστήριξης και ανάπτυξης η οποία θα αποτελείται από: φοιτητές, επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων και νεοφυείς επιχειρήσεις που παρέχουν B2B λύσεις.

Κάθε ομάδα υποστήριξης θα υποστηρίζεται συμβουλευτικά από εξειδικευμένους μέντορες με εμπειρία στον σχεδιασμό την ανάπτυξη και εμπορευματοποίηση νέων καινοτόμων προϊόντων/υπηρεσιών ενώ θα υπάρχουν σεμιναριακά μαθήματα σε θέματα ανάπτυξης και διαχείρισης καινοτομίας.

Οι καλύτερες ομάδες θα κερδίσουν τη δυνατότητα διερεύνησης περαιτέρω συνεργασίας με τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις υπό τη μορφή πρακτικής άσκησης.

Οι αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα για τις επιχειρήσεις μπορούν να γίνουν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου εδώ.
Οι ομάδες εργασίες για τους φοιτητές μπορούν να κάνουν αίτηση συμμετοχής έως τις 10 Οκτωβρίου εδώ.

Το πρόγραμμα αρχίζει στις 15 Οκτωβρίου 2018.

Μάθετε πρώτοι τα τελευταία νέα
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις