EIT Manufacturing: Για πρώτη φορά ελληνικό πανεπιστήμιο είναι βασικός εταίρος και η μεγάλη ευκαιρία της Ελλάδας!

Πραγματοποιήθηκε την περασμένη Παρασκευή συνέντευξη τύπου στο Χίλτον με αφορμή την έναρξη της λειτουργίας του νέου – έβδομου κατά σειρά – κέντρου καινοτομίας του EIT, EIT Manufacturing. Για πρώτη φορά ένα ελληνικό πανεπιστήμιο και συγκεκριμένα το Πανεπιστήμιο Πατρών, είναι ο βασικός εταίρος του EIT ενώ ηγείται μιας μεγάλης ευρωπαϊκής κοινοπραξίας με 50 συνεταίρους από 17 χώρες!

Το Εργαστήριο Συστημάτων Παραγωγής και Αυτοματισμού στο Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών υπό την διεύθυνση του καθηγητή Γεωργίου Χρυσολούρη, είναι αυτό που θα οργανώσει την “φάση Startup” του νέου κέντρου καινοτομίας του EIT, από το οργανόγραμμα και το business plan, μέχρι την ίδρυση της νομικής οντότητας και την οργάνωση όλων των δράσεων από το 2020 και μετά.
Το συγκεκριμένο εργαστήριο φημίζεται για την ποιότητα των στελεχών του, αλλά και της δουλειάς του, μια και την τελευταία δεκαετία συμμετέχει ανελλιπώς σε άκρως ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα του Horizon 2020 και άλλων προγραμμάτων.

Πρόκειται για την δεύτερη προσπάθεια για να “κερδίσει” το EIT Manufacturing με την επιτυχία να είναι μεγάλη μια και συγκέντρωσε και όπως προαναφέραμε οργάνωσε μια κοινοπραξία 50 μεγάλων ευρωπαϊκών εταιρειών, πανεπιστημίων και άλλων φορέων, κερδίζοντας άλλες προτάσεις από χώρες – μεγάλες δυνάμεις – στον τομέα της βιομηχανικής παραγωγής και μεταποίησης, όπως την Γερμανία.
Η έδρα του EIT Manufacturing θα είναι στο Παρίσι με τον συνολικό προϋπολογισμό για την αρχική επταετή περίοδο να είναι λίγο κάτω από τα 2 δις ευρώ.

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ) ιδρύθηκε το 2008 με βασικό στόχο την ενίσχυση της ικανότητας καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-μελών της. Το ΕΙΤ μέσω του καινοτόμου μοντέλου του αποτελεί την πρώτη ευρωπαϊκή πρωτοβουλία που διασυνδέει την ανώτατη εκπαίδευση, την έρευνα και την επιχειρηματικότητα μέσα από την ίδρυση Κοινοτήτων Καινοτομίας (KICs).
Με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Ορίζοντας 2020, το ΕΙΤ διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην υποστήριξη της υλοποίησης των στόχων που έχει θέσει η ΕΕ για τη δημιουργία μιας βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης και θέσεων εργασίας, δίνοντας τη δυνατότητα σε επιχειρηματίες και σε άτομα με καινοτόμες ιδέες να τις μετατρέψουν σε προϊόντα και υπηρεσίες για την Ευρώπη και τους πολίτες της.

Μέχρι και σήμερα το ΕΙΤ έχει ιδρύσει έξι Κοινότητες Καινοτομίας με στόχο την εξεύρεση καινοτόμων λύσεων στις τρέχουσες κοινωνικές προκλήσεις: EIT Climate-KIC, EIT Digital, EIT Food, EIT InnoEnergy, EIT Health, EIT Raw Materials.

Συνολικά οι έξι Κοινότητες Καινοτομίας του Ινστιτούτου συγκροτούν ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο 1000+ εταίρων, οι οποίοι μέσα από τις δραστηριότητες τους έχουν δημιουργήσει περισσότερες απο 6000 θέσεις εργασίας και 640+ νέα προϊόντα και υπηρεσίες. Επιπλέον, περισσότερες από 1250 start-ups και scale-ups έχουν ωφεληθεί από προγράμματα του ΕΙΤ, έχοντας συγκεντρώσει περίπου 890εκ. € σε εξωτερικά κεφάλαια, ενώ τα εκπαιδευτικά προγράμματα του ΕΙΤ (Master and Doctoral Programmes) έχουν περισσότερους από 1700 απόφοιτους.
Τον Δεκέμβριο του 2018 το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΙΤ ανακοίνωσε τον ορισμό δύο ακόμα Κοινοτήτων Καινοτομίας στους τομείς της Μεταποίησης, EIT Manufacturing, και των Αστικών Μεταφορών, EIT Urban Mobility.

Η μεταποιητική βιομηχανία αποτελεί βάση ευημερίας και κλειδί για την οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα της Ευρώπης. Η Κοινότητα Καινοτομίας EIT Manufacturing έχει στόχο να αντιμετωπίσει βασικές κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις της Ευρωπαϊκής μεταποίησης μέσω της υλοποίησης σημαντικών προγραμμάτων που θα συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης, στη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξή της και στη δημιουργία θέσεων εργασίας. Η μοναδική προσέγγιση του EIT Manufacturing έγκειται στην αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων με προγράμματα και ενέργειες που καλύπτουν συμπληρωματικά και τις τρεις κορυφές του Τριγώνου της Γνώσης, δηλαδή την Καινοτομία, την Εκπαίδευση και την Επιχειρηματικότητα, εστιάζοντας στην:

ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών
εκπαίδευση / επιμόρφωση της νέας γενιάς επαγγελματιών που θα συμβάλλουν στην καινοτομία και την ανάπτυξη της μεταποίησης
δημιουργία νέων επιχειρήσεων στον τομέα των σύγχρονων τεχνολογιών για τη μεταποίηση.

Η Κοινότητα Καινοτομίας EIT Manufacturing στοχεύει να καταστήσει την Ευρώπη το παγκόσμιο σημείο αναφοράς για την καινοτομία στον τομέα της μεταποιητικής βιομηχανίας, παρέχοντας ταχύτερη και αποτελεσματικότερη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών, προωθώντας ταυτόχρονα τις ευρωπαϊκές αξίες σε παγκόσμια κλίμακα.

Η Κοινότητα Καινοτομίας EIT Manufacturing ενσωματώνει στα προγράμματά της τη στρατηγική για την περιφερειακή καινοτομία του ΕΙΤ (EIT Regional Innovation Scheme). Στόχος είναι η ανάπτυξη οικοσυστημάτων για την προώθηση της καινοτομίας, της εκπαίδευσης και της επιχειρηματικότητας σε τοπικό/περιφερειακό επίπεδο, και η ενίσχυση της διάχυσης γνώσης, εμπειρίας και καλών πρακτικών σε όλες τις περιφέρειες της Ευρώπης. Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής, προγραμματίζονται ενέργειες που θα μεταφέρουν τεχνογνωσία και καλές πρακτικές απο τις δράσεις του ΕΙΤ, αυξάνοντας επιπλέον τη συμμετοχή ιδιωτών και επιχειρήσεων στις δράσεις του Ινστιτούτου.
Οι ενέργειες αυτές ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες του τομέα της μεταποίησης σε χώρες όπως η Ελλάδα και αναμένεται να έχουν σημαντικό κοινωνικό και οικονομικό αντίκτυπο σε επιχειρήσεις, πανεπιστήμια, και ερευνητικά κέντρα.

Για παράδειγμα, στον τομέα της εκπαίδευσης το EIT Manufacturing θα προωθήσει την υλοποίηση της ιδέας του Teaching Factory (TF) σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Το TF βασίζεται στο μοντέλο πρακτικής εξάσκησης των εκπαιδευόμενων ιατρών σε μια Πανεπιστημιακή Κλινική, επιδιώκοντας να το εφαρμόσει στο χώρο της μεταποίησης. Με τη βοήθεια προηγμένων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας, το TF συνδέει το εργασιακό με το εκπαιδευτικό περιβάλλον, φέρνοντας το «πραγματικό» εργοστάσιο μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας. Η υλοποίηση του TF, θα επιτρέπει π.χ. σε ομάδες Ελλήνων φοιτητών να επικοινωνούν και να αλληλοεπιδρούν με ομάδες μηχανικών από εργοστάσια επιχειρήσεων που συμμετέχουν στο EIT Manufacturing (π.χ. VOLVO, VW, Whirlpool, Magna, Festo κτλ.), στα πλαίσια εκπαιδευτικών projects που έχουν σκοπό την εξεύρεση λύσης σε πραγματικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μηχανικοί αυτοί στην καθημερινή παραγωγική διαδικασία. Τα εκπαιδευτικά αυτά projects θα παρέχουν στους Έλληνες φοιτητές μοναδικές «βιομηχανικές» εμπειρίες από πραγματικές εργοστασιακές συνθήκες και προβλήματα.

Μάθετε πρώτοι τα τελευταία νέα
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις