StartUpper

Μπορεί η Τεχνητή Νοημοσύνη να μετατρέψει τις παραδοσιακές τράπεζες σε Fintech;

Είναι πια κοινό μυστικό πως οι παραδοσιακές τράπεζες έχουν βάλει υπό στενή παρακολούθηση τον τρόπο που λειτουργούν οι νέες fintech τράπεζες και τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται τα προϊόντα και τις τραπεζικές υπηρεσίες που προσφέρουν. Όποια τράπεζα υποστηρίξει το αντίθετο είτε ψεύδεται είτε έχει χάσει τις εξελίξεις βάζοντας σε κίνδυνο την ίδια την ύπαρξη της.

Ο λόγος που συμβαίνει κάτι τέτοιο είναι απλός, οι fintech υπηρεσίες που πριν δύο χρόνια αντιμετωπίζονταν σαν μια “εναλλακτική πρόταση” που που απευθύνεται σε ένα ειδικό κοινό,  τα τελευταία δύο χρόνια είναι η κυρίαρχη τάση και το μέλλον όλων σχεδόν των τραπεζικών υπηρεσιών. Οι παραδοσιακές τράπεζες έχουν ξεκινήσει εδώ και δύο χρόνια να αγκαλιάζουν όλο και περισσότερο την τεχνολογία και να εξελίσσονται τεχνολογικά με ρυθμό που παλιότερα θα φαινόταν αδιανόητος. Ακόμα δεν έχουν παρουσιάσει όλες τις νέες τους τεχνολογικές λύσεις, όμως αν σκεφτεί κανείς τον τρόπο με τον οποίο είναι αναγκασμένες να ακολουθήσουν συγκεκριμένες οδηγίες για να κάνουν κάτι, είναι εντυπωσιακό πόσα έχουν καταφέρει και σε πόσο μεγάλο βαθμό έχουν “χτίσει” μέσα στις δομές τους υπηρεσίες δεδομένων, ενώ παράλληλα έχουν στελεχώσει τα τμήματα τους με ανθρώπους που ξέρουν πολύ καλά την τεχνολογία.

Αυτό που βλέπουν οι τράπεζες είναι ότι οι καταναλωτές έχουν αλλάξει μαζί με την τεχνολογία και απαιτούν πια μια σειρά υπηρεσιών διαθέσιμη στο front end, κάνοντας τη ζωή τους ευκολότερη και πιο απρόσκοπτη. Αυτός είναι και ο λόγος για την τόσο μεγάλη αύξηση του mobile banking, ενώ περίπου το 90% σε πρόσφατη έρευνα έδειξε πως η κορυφαία online δραστηριότητα τους ήταν η υπηρεσίες προσωπικής τραπεζικής, ενώ το 60% δήλωσε πως κάνει χρήση τουλάχιστον μιας εφαρμογής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Ωστόσο αυτή η τάση δεν μένει εκεί, καθώς οι καταναλωτές δεν αρκούνται πια στο να βλέπουν το υπόλοιπο τους στην εφαρμογή, αλλά θέλουν μια σειρά από χρηματοοικονομικές υπηρεσίες γύρω από δανεισμό, οικονομικό σχεδιασμό και καταθέσεις, με εφαρμογές που να μπορούν να εξελίσσονται με τις ανάγκες τους.

Οι τράπεζες έχουν διαγνώσει εδώ και καιρό αυτή την τάση όμως για να την υλοποιήσουν χρειάζεται κάτι παραπάνω από απλή θέληση, καθώς θα πρέπει να “απελευθερωθούν” από τον παραδοσιακό τρόπο με τον οποίοι λειτουργούσαν μέχρι σήμερα, υιοθετώντας λύσεις Τεχνητής Νοημοσύνης και Μηχανικής Μάθησης, δημιουργώντας μια πιο ασφαλή εμπειρία στο back end και μια πιο φιλική και άμεση εμπειρία στο front end. Τα συστήματα που τρέχουν πίσω από τις τράπεζες είναι “πρωτόγονα” όταν τα βλέπει κανείς κάτω από το πρίσμα των τελευταίων τάσεων και εξελίξεων της τεχνολογίας, κάτι όμως κατανοητό γιατί μέχρι τώρα οι συνθήκες και οι προκλήσεις που έπρεπε να αντιμετωπίσουν, ήταν “παλιού τύπου”.

Δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν πια τις απάτες και την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, παρά μόνο μέχρι το σημείο που έχουν προγραμματιστεί για να αναγνωρίζουν τέτοιες απειλές. Δεν μπορούν να προσαρμοστούν και να αναγνωρίσουν νέες τακτικές και όταν βρεθούν απέναντι σε τέτοια προβλήματα η απάντηση είναι αργοπορημένη. Οι τράπεζες μπορεί να χρειαστούν μήνες ολόκληρους μέχρι να καταλάβουν ότι έχουν χάσει χρήματα ή έχουν δημιουργηθεί προβλήματα εμπειρίας στους καταναλωτές, μέχρι να κάνουν τις απαραίτητες αλλαγές στα συστήματα τους. Οι απάτες πια έχουν εξελιχθεί μαζί με την τεχνολογία, δεν είναι πια κάποιος από το σπίτι του που προσπαθεί να εξαπατήσει την τράπεζα και τους πελάτες της, είναι μεγάλα δίκτυα οργανωμένου εγκλήματος που χρησιμοποιούν την τελευταία λέξη της τεχνολογίας και έχουν την δυνατότητα να κάνουν μαζικές οργανωμένες επιθέσεις στα συστήματα των τραπεζών. 

Εδώ μπαίνει στο παιχνίδι η τεχνητή νοημοσύνη και η μηχανική μάθηση οι οποίες έχουν την δυνατότητα να λαμβάνουν πληροφορίες από τα σύνολα δεδομένων που έχουν εκπαιδευτεί να αναγνωρίζουν και να τα ενσωματώνουν στις λειτουργίες της τράπεζας, ενώ παράλληλα εκπαιδεύονται να αναγνωρίζουν τα νέα μοτίβα όταν αυτά εμφανίζονται, μένοντας έτσι πάντα στην αιχμή των εξελίξεων. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως το σύστημα μπορεί να πραγματοποιεί σε πραγματικό χρόνο ελέγχους στις συναλλαγές χωρίς να είναι εγκλωβισμένο σε ένα σύνολο κανόνων, κάτι που δυσκολεύει πολύ αυτούς που θέλουν να εκμεταλλευτούν τα κενά στο τραπεζικό σύστημα.

Οι παράνομες δραστηριότητες και η νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες στοιχίζουν στις τράπεζες κάθε χρόνο περίπου 2 τρις δολάρια, κι ενώ το πρόβλημα δεν είναι καινούργιο, αυτό που έχει αλλάξει είναι ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιούν την τεχνολογία αυτοί που θέλουν να το εκμεταλλευτούν. Τα πράγματα έχουν αλλάξει δραματικά τα τελευταία χρόνια και πολλά από τα “αρχαία” συστήματα των παραδοσιακών τραπεζών δεν είναι σε θέση να ακολουθήσουν τις εξελίξεις.

Εκτός από την εικόνα τους που πλήττεται, οι τράπεζες έχουν να αντιμετωπίσουν και τα μεγάλα πρόστιμα που καλούνται να πληρώσουν κάτι που επιβαρύνει ακόμα περισσότερο τα ταμεία τους. Μέσω της υιοθέτησης νέων τεχνολογιών, οι τράπεζες μπορούν να αντιστρέψουν αυτή την κατάσταση και να “σώσουν” παράλληλα την εικόνα τους.

Οι δύο βασικές ανησυχίες των τραπεζών, πέρα από τα χαμένα κεφάλαια, είναι η ασφάλεια και η εμπειρία των καταναλωτών και αν και προσπαθούν να προστατεύσουν την ασφάλεια στο back end, το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η εμπειρία του χρήστη στο front end που αποτελεί και την βιτρίνα της τράπεζας. Εκτός από το να προσφέρει όμως την απαραίτητη ασφάλεια, ένα τεχνολογικά εξελιγμένο τραπεζικό σύστημα, μπορεί να προσφέρει επιπλέον υπηρεσίες στους πελάτες του, χωρίς να χρειαστεί να υπάρχει επίσκεψη στο κατάστημα, απελευθερώνοντας ταυτόχρονα ανθρώπινους πόρους, κάτι που είναι θεμελιώδους σημασίας στης σύγχρονη τραπεζική.

Σε αυτό το κομμάτι οι παραδοσιακές τράπεζες μαθαίνουν πολλά από τις fintech και όσο αυτή η σχέση προχωράει, ο τραπεζικός τομέας εξελίσσεται σε ένα διαφορετικό είδος οικοσυστήματος με σύγχρονες αντιλήψεις και προϊόντα, ενώ η σχέση αυτή έχει πολλά να δώσει και στις δύο πλευρές. Οι παραδοσιακές τράπεζες μπορούν να αναπτύξουν περισσότερη ικανότητα να ενεργούν ως ταχείες εταιρίες τεχνολογίας ταχείας αντίδρασης, ενώ οι challenger τράπεζες μπορούν να μάθουν πως μπορούν να εξελίξουν τις υπηρεσίες τους και να αποκτήσουν την βαρύτητα που χρειάζεται.

Στο τέλος της ημέρας, οι νέες τράπεζες θα πάρουν την εμπειρία από τις παραδοσιακές και θα μεταδώσουν λίγο από τον ενθουσιασμό τους

Μάθετε πρώτοι τα τελευταία νέα
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Τα σχόλια είναι κλειστά, αλλά Trackbacks και Pingbacks είναι ανοιχτά.