FINTECH FORUM: Η νέα πραγματικότητα στο τοπίο των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών

Στη νέα πραγματικότητα του Fintech, όπως αυτή διαμορφώνεται στον χώρο των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, μέσω τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας επικεντρώθηκε το FINTECH FORUM, το οποίο πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου στο ξενοδοχείο N.J.V Athens Plaza.

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, διαπιστώθηκε ότι η ανάπτυξη του κλάδου των Fintech, εξαρτάται από τη δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος, στο οποίο μπορούν να δραστηριοποιηθούν καινοτόμες ψηφιακές επιχειρήσεις, από την Ελλάδα και το εξωτερικό, αλλά και διευκολύνει την αξιοποίηση του εξειδικευμένου ανθρώπινου κεφαλαίου που είναι διαθέσιμο στη χώρα μας.

Building The Bank Of The Future

Στην πρώτη ενότητα, με τίτλο Building The Bank Of The Future, ο Αλέξης Πανταζής, Συνιδρυτής και Εκτελεστικός διευθυντής της Hellas Direct, ανέφερε ότι το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της εταιρείας είναι η επένδυση στην Τεχνολογία και στα δεδομένα, αλλά και η επένδυση σε μία ομάδα ανθρωπίνου δυναμικού rock star, καθώς και η προσαρμογή της στις τρέχουσες τάσεις των καταναλωτών. Στη συνέχεια, ο Δημήτρης Λιτσικάκης, Global Head of FinTech, deVere Group, σημείωσε ότι 375.000.000 άνθρωποι, θα χρειαστεί να αλλάξουν δουλειές, μέχρι το 2030 εξαιτίας του αυτοματισμού, ενώ 75.000 θέσεις εργασίας στον τραπεζικό κλάδο θα περικοπούν παγκοσμίως, μέσα στο 2019.

Ο Γιώργος Καραμανώλης, Co-Founder & CTO/CIO της Crowdpolicy, Chairman of Hellenic Blockchain Hub, τόνισε ότι η ψηφιακή οικονομία, βελτιώνει την εμπειρία των πελατών στις καθημερινές συναλλαγές, αναπτύσσει καινοτόμες λύσεις ψηφιακών πληρωμών που βελτιώνουν την ζωή των καταναλωτών (π.χ. Transit), αντικαθιστά τα μετρητά με ψηφιακές λύσεις πολλαπλών καναλιών, ενισχύει την παγκόσμια και τοπική εμπειρία του ηλεκτρονικού εμπορίου, ενώ δημιουργεί πρωτοποριακές λύσεις για τις διεθνείς μεταφορές χρημάτων.

Τέλος, ο Μαρίνος Ξυναριανός, Digital Innovation & Financial Technologies Expert της Crowdpolicy, επισήμανε ότι βασικοί στόχοι των Open Banking APIs (Application Programming Interface ) σε σχέση με τις Συνεταιριστικές Τράπεζες, είναι η παραγωγική αξιοποίηση των υποδομών Open Banking της Ευρωπαϊκής Οδηγίας PSD2, οι νέες υπηρεσίες και επιχειρηματικές ευκαιρίες στην τοπική οικονομία και στους νέους και η ενίσχυση του οικονομικού και κοινωνικού αποτυπώματος της τράπεζας στην Οικονομία και στην Κοινωνία. Σημείωσε ότι το Open Banking δημιουργεί καλύτερες εμπειρίες χρήσης για τους καταναλωτές, όπως Δημιουργία Τεχνολογικών Οικοσυστημάτων, Ενσωμάτωση του FINTECH στην τραπεζική αλυσίδα αξίας κτλ.

Ο Γιάννης Π. Τριανταφύλλου, Διευθύνων Σύμβουλος στο ΤοATOMO Ltd, δήλωσε ότι η τεχνολογική αλλαγή συμβαίνει σταδιακά και ξαφνικά. Μικρές αλλαγές συσσωρεύονται και τότε ξαφνικά ο κόσμος είναι ένα διαφορετικό μέρος. Οι καταναλωτές πιστεύουν ότι με το m-commerce (mobile commerce), οι συναλλαγές θα ξεπεράσουν τις πωλήσεις του ηλεκτρονικού εμπορίου για πρώτη φορά το 2020 και θα αντιπροσωπεύσουν το 55% του όγκου των συναλλαγών ψηφιακού εμπορίου μέχρι το 2022.

Fintech Forum: Η ΤτΕ θετική στο Digital On Boarding, φτάνει να υπάρχει ασφάλεια δεδομένων

New Payment Methods

Στη δεύτερη ενότητα με τίτλο New Payment Methods, ο Αθανάσιος Παυλίδης,  Manager, Financial Products της Alpha Bank, ανέλυσε το συνεχώς αναπτυσσόμενο περιβάλλον πληρωμών αλλά και την εμπειρία του πελάτη (Customer Experience) μέσω Ανέπαφων και Άμεσων πληρωμών αλλά και μέσω Business Banking. Στη συνέχεια, ο Γιώργος Κορφιάτης, Προϊστάμενος στο Τμήμα Μελέτης Θεμάτων Μεταφοράς Κεφαλαίων και Λειτουργίας Υποδομών της Δ/νσης Συστημάτων Πληρωμών και Διακανονισμού της Τράπεζας της Ελλάδος, ανέφερε ότι μελετά και αναλύει τις εξελίξεις στον χώρο των καινοτομιών, με κύριους γνώμονες την ασφάλεια, την αποδοτικότητα και την παροχή ίσων ευκαιριών στους συμμετέχοντες στην αγορά. Προτεραιότητα στον τομέα των POI και των P2P (Person to Person) πληρωμών, είναι η υιοθέτηση μιας πανευρωπαϊκής διαλειτουργικής λύσης, που θα ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες των χρηστών.

Στο τέλος της ενότητας, ο Γιώργος Πάνου, Group Digital Innovation Director της Mellon Technologies, παρουσίασε την Τεχνολογία Blockchain,  η οποία πρόκειται να ενισχύσει τις τραπεζικές συναλλαγές. Αναφορικά με τις παγκόσμιες πληρωμές, η Τεχνολογία Blockchain θα επιτρέψει στις διεθνείς ρυθμιστικές αρχές, να παρακολουθούν τις συναλλαγές σε πραγματικό χρόνο και να εφαρμόζουν AML (Anti Money Laundering) πολιτικές μέσω έξυπνων συμβάσεων.

Στη συνέχεια, ο Σωτήρης Μπατζιάς, Director της Deloitte Consulting, παρουσίασε τη Μελέτη Στρατηγικού Σχεδιασμού του κλάδου ΤΠΕ (Τεχνολογία Πληροφορίας και Επικοινωνίας) στην Ελλάδα, όπου αναλύθηκαν και οι συγκεκριμένες προτεραιότητες πολιτικής και προτάσεις που αποτελούν προϋποθέσεις για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας. Πιο συγκεκριμένα, αναλύθηκε ο εκτιμώμενος βαθμός διατάραξης (disruption) για κάθε κλάδο της ελληνικής οικονομίας, ενώ για την αξιολόγηση της ελκυστικότητας των επιμέρους κλάδων ελήφθη υπόψη και η τρέχουσα συνεισφορά του κλάδου ΤΠΕ στους επιμέρους κλάδους. Στόχος είναι η δημιουργία προστιθέμενης αξίας, η αύξηση του ΑΕΠ και η επίδραση στην απασχόληση.

Χρήστος Βλάχος, N26: 7 στους 10 millenials προτιμούν να επισκεφτούν οδοντίατρο παρά τράπεζα!

Banks And Fintechs Come Together

Στην τρίτη ενότητα του συνεδρίου με τίτλο Banks And Fintechs Come Together, ο Γιώργος Κάππας,  Business Development Director της Μellon Technologies, παρουσίασε την υπηρεσία ID Verification Omni Channel Service, η οποία περιλαμβάνει την Επαλήθευση Εγγράφου, την Βιομετρική Πιστοποίηση Ταυτότητας, την Αξιολόγηση Κινδύνου καθώς και την Τεχνολογία AML & eidas Compliance, η οποία προσφέρει Βιομετρικούς Ελέγχους, Ελέγχους Ασφαλείας Cyber και Τεχνικές Ανίχνευσης μη ασφαλών ID.

Στη συνέχεια, ο Τάσσος Ρεπάκης,  Legal Counsel, Intralot, Of Counsel της Andersen Legal, μίλησε αναλυτικά για τα Token Offerings, τα οποία δημιουργήθηκαν από την ανάγκη της κοινότητας κρυπτογράφησης να αντλήσει κεφάλαια για τη χρηματοδότηση της δημιουργίας προγραμμάτων κρυπτογράφησης/ Blockchain. Ελλείψει ρυθμίσεων που θα προσέφεραν προστασία στους επενδυτές, η αγορά κρυπτογράφησης εξελίχθηκε σε μία αγορά φούσκας τρισεκατομμυρίων δολλαρίων, σημειώνοντας ταχεία επιβράδυνση στις αρχές του 2018, ύστερα από τα υψηλά επίπεδα στα τέλη του 2017 με αρχές του 2018.

Ο Βασίλης Παναγιωτίδης, Διευθυντής της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, επεσήμανε ότι την τελευταία δεκαετία έχουν επιτευχθεί σημαντικοί στόχοι για τη δημιουργία μίας Ενιαίας Ευρωπαϊκής Αγοράς Πληρωμών, κυρίως σε επίπεδο υποδομών μεταφοράς κεφαλαίων (Μεταφορών Πιστώσεων και Άμεσων Χρεώσεων) στο πλαίσιο του SEPA (Single European Payments Area). Οι πέντε βασικοί στόχοι για μία front end Ευρωπαϊκή Αγορά Πληρωμών, είναι: Πανευρωπαϊκή προσβασιμότητα  και κοινή εμπειρία του καταναλωτή, τόσο για τις συναλλαγές του σε φυσικό σημείο point of sale όσο και σε περιβάλλον e-commerce, ευκολία χρήσης και οικονομικά αποδοτικές λύσεις για καταναλωτές και επιχειρήσεις, με χρήση πολλαπλών εργαλείων (κάρτες, κινητά), μέγιστα επίπεδα ασφάλειας χρήσης για την καταπολέμηση περιστατικών απάτης και προστασίας του καταναλωτή, ευρωπαϊκό brand και ευρωπαϊκή διακυβέρνηση για τους Ευρωπαίους καταναλωτές υπηρεσιών πληρωμών και παγκόσμια αποδοχή της ευρωπαϊκής λύσης πληρωμών και από επιχειρήσεις εκτός της Ε.Ε.

Τέλος, ο Μύρων Φλουρής,  Head of Business Innovation της  Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, ανέφερε ότι υπάρχει έλλειψη επαγγελματικών δεξιοτήτων σε επίπεδο ανθρωπίνου δυναμικού, ακολουθείται η τάση των τεχνολογιών και όχι η επιστημονική έρευνα, ενώ αξιόλογες προσπάθειες μεταφέρονται ή ξεκινούν στο εξωτερικό. Επίσης, σημείωσε, ότι το οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον δείχνει σημάδια βελτίωσης, ενώ επεσήμανε την ανάγκη για αναζήτηση λύσεων τεχνολογίας και έρευνας, καθώς και συμμετοχή στην αλυσίδα αξίας μη τραπεζικών υπηρεσιών.

Σημειώνεται ότι το FINTECH FORUM, το οποίο συντόνισαν οι δημοσιογράφοι Κωνσταντίνος Μαριόλης και Βάσω Αγγελέτου, πραγματοποιήθηκε με Bronze Sponsor την Μellon Technologies και Scientific Partner τις  Εκδόσεις ΣΑΚΚΟΥΛΑ.

Μάθετε πρώτοι τα τελευταία νέα
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις