Τα πάντα για την ελληνική Startup Σκηνή

Διαβούλευση για τις πολιτικές για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις άνοιξε η Κομισιόν

Τι χρειάζονται οι μικρού και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις στην Ευρώπη από τη μελλοντική πολιτική της ΕΕ; Αυτό αποτελεί το κύριο ερώτημα της διαβούλευσης που ξεκίνησε η Επιτροπή για να συμβάλει στην αναβάθμιση της πρωτοβουλίας «Small Business Act» (SBA).

Η πρωτοβουλία SBA αποτελείται από ένα ευρύ φάσμα μέτρων που έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν ευκολότερη τη ζωή των μικρών εταιρειών. Βασίζεται στην ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, την υποστήριξη της διεθνοποίησης και της επιχειρηματικότητας, καθώς και της πρόσβασης στη χρηματοδότηση (μέσω των χρηματοδοτικών μέσων CIP και τώρα του COSME) και ενθαρρύνει τις χώρες της ΕΕ να υιοθετήσουν λύσεις που έχουν αποδειχτεί αποτελεσματικές αλλού, αλλά και να παρουσιάσουν εξίσου καλές δικές τους ιδέες.

Τη φετινή άνοιξη, επιχειρηματικές οργανώσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο και εκπρόσωποι ΜμΕ των εθνικών κυβερνήσεων (απεσταλμένοι των ΜμΕ) συμφώνησαν ήδη ότι οι τέσσερις υπάρχοντες πυλώνες της SBA θα πρέπει να διατηρηθούν:
·   Πρόσβαση στη χρηματοδότηση: παρά τις κάποιες ενδείξεις μιας θετικότερης προοπτικής, οι ΜμΕ εξακολουθούν να έχουν μεγάλη ανάγκη από οικονομικά προσιτές λύσεις για την ικανοποίηση των χρηματοδοτικών τους αναγκών.
·   Πρόσβαση στις αγορές / διεθνοποίηση: για να αναπτυχθούν οι ΜμΕ, πρέπει να διερευνηθούν νέες αγορές.
·   Επιχειρηματικότητα: η διαρκής υποστήριξη των δυνητικών επιχειρηματιών είναι ζωτικής σημασίας λόγω των ποσοστών της ανεργίας που παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, ιδίως μεταξύ των νέων.
·   Βελτίωση της νομοθεσίας: η μείωση της διοικητικής επιβάρυνσης εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό στόχο, παρά την πρόοδο που έχει ήδη επιτευχθεί στον τομέα αυτόν.

Για να περιοριστούν οι διαφορές δεξιοτήτων που διαπιστώνονται μεταξύ των οικονομιών της Ευρώπης, συμφωνήθηκε, επίσης, να προστεθεί ένα πέμπτος πυλώνας ώστε να γίνει ακόμη πιο σταθερή η πολιτική της ΕΕ για τις ΜμΕ:
·   Κατάρτιση και δεξιότητες των επιχειρηματιών και του προσωπικού: για να αναπτυχθεί η οικονομία, οι επιχειρηματίες θα πρέπει αφενός να διαθέτουν οι ίδιοι δεξιότητες και αφετέρου να έχουν εξειδικευμένο προσωπικό.

Η δημόσια διαβούλευση που ξεκίνησε επιζητεί περισσότερες πληροφορίες από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρηματιών και των επιχειρηματικών οργανώσεων, που θα βοηθήσουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι η SBA θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις μελλοντικές προκλήσεις.

Καθώς οι δημόσιες διαβουλεύσεις που διοργανώνει η Επιτροπή παραμένουν ανοιχτές για 12 εβδομάδες, η εν λόγω διαβούλευση θα ολοκληρωθεί στις 15/12/2014.

Η διεύθυνση για τη δημόσια διαβούλευση είναι εδώ.

Η πρωτοβουλία «Small Business Act» για την Ευρώπη, η οποία εγκρίθηκε τον Ιούνιο του 2008, αντικατοπτρίζει την πολιτική βούληση της Επιτροπής να αναγνωρίσει τον κεντρικό ρόλο που διαδραματίζουν οι ΜμΕ στην οικονομία της ΕΕ και για πρώτη φορά θεσπίζει ένα συνολικό πλαίσιο πολιτικής για τις ΜμΕ για την ΕΕ και τα κράτη μέλη της. Στόχος της είναι να βελτιωθεί η συνολική προσέγγιση της επιχειρηματικότητας, να παγιωθεί οριστικά η αρχή «Προτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις» κατά τη χάραξη πολιτικής, από τις νομοθετικές ρυθμίσεις ως τις δημόσιες υπηρεσίες, και να προωθηθεί η ανάπτυξη των ΜμΕ βοηθώντας τις να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που εξακολουθούν να εμποδίζουν την ανάπτυξή τους. Η πρωτοβουλία «Small Business Act» για την Ευρώπη αφορά όλες τις ανεξάρτητες εταιρείες που έχουν λιγότερους από 250 εργαζομένους, δηλαδή, το 99% όλων των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων.

Μάθετε πρώτοι τα τελευταία νέα
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις