Τα πάντα για την ελληνική Startup Σκηνή

1 δισ. το 2015 για την απασχόληση των νέων Ευρωπαίων ενέκρινε το Ευρωκοινοβούλιο

Ένα δισεκατομμύριο ευρώ θα διαθέσει η ΕΕ το 2015 για να βοηθήσει τα κράτη μέλη να βρουν εργασία 650.000 νέοι, ύστερα από αλλαγές στους κανόνες που διέπουν το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και που ενέκρινε το ΕΚ την Τετάρτη.

Η χρηματοδότηση για την ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ) συμπληρώνει τους πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ ) στα 20 κράτη-μέλη σε περιοχές όπου η ανεργία των νέων υπερβαίνει το 25 % . Η πρόταση της Επιτροπής εγκρίθηκε με 632 ψήφους υπέρ, 30 ψήφους κατά και 31 αποχές. ”

Η χρηματοδότηση του ΠΑΝ για την περίοδο 2014-2020 ανέρχεται σε € 3,2 δις, η οποία θα συνδυαστεί με τουλάχιστον € 3,2 δις που θα προέρχονται από κονδύλια των κρατών μελών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Μέχρι το Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε εγκρίνει 28 από 34 επιχειρησιακά προγράμματα του ΠΑΝ, τα οποία θα μπορούσαν να λάβουν μέχρι το ένα τρίτο των κονδυλίων τους αμέσως μόλις τεθούν σε ισχύ οι τροποποιημένοι κανόνες. Η χρηματοδότηση του ΠΑΝ με 1 δις που θα διατεθεί φέτος θα ενισχύσει τη συμβολή της ΕΕ για το κόστος έργων από το 1 – 1,5 % στο 30 % για το 2015. Το ποσό αυτό δεν αποτελεί νέο χρήμα, δεδομένου ότι είχε ήδη προβλεφθεί στο πλαίσιο του ΠΑΝ. Οι χώρες που επωφελούνται από την πρωτοβουλία αυτή είναι το Βέλγιο, η Βουλγαρία, η Κροατία, η Κύπρος, η Τσεχία, η Γαλλία, η Ελλάδα, η Ουγγαρία, η Ιρλανδία, η Ιταλία, η Λετονία, η Λιθουανία, η Πολωνία, η Πορτογαλία, η Ρουμανία, η Σλοβακία, η Σλοβενία, η Ισπανία, η Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Τα κράτη μέλη θα είναι σε θέση να ξεκινήσουν τα έργα που χρειάζονται, αλλά δράσεις του ΠΑΝ θα πρέπει να υλοποιηθούν έως το τέλος του 2018. Η ύπαρξη προόδου κατά την εφαρμογή στα πρώτα χρόνια του προγράμματος στα κράτη μέλη θα είναι ζωτικής σημασίας για τη συνολική επιτυχία της πρωτοβουλίας.

Οι αλλαγές στους κανόνες αυτούς θα πρέπει τώρα να εγκριθούν από το Συμβούλιο Υπουργών της ΕΕ και θα τεθούν σε ισχύ μία ημέρα μετά τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ.

Μάθετε πρώτοι τα τελευταία νέα
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις