Kyndryl: Ένας χρόνος παρουσίας στην Ελλάδα

Οι πελάτες στην Ελλάδα έχουν «αγκαλιάσει» τις πρακτικές και τις λύσεις της Kyndryl για να ψηφιοποιήσουν τις λειτουργίες τους και να δώσουν ώθηση στην κερδοφορία τους

Γιορτάζοντας την πρώτη επέτειό της μετά την επίσημη έναρξη των δραστηριοτήτων της στην Ελλάδα, η Kyndryl, ο μεγαλύτερος πάροχος υπηρεσιών υποδομής πληροφορικής στον κόσμο, εξέφρασε για ακόμα μία φορά τη δέσμευσή της στους Έλληνες και διεθνείς πελάτες που προσπαθούν να δημιουργήσουν ανταγωνιστικές επιχειρήσεις παγκοσμίως.

Σήμερα, η Kyndryl εξυπηρετεί εταιρικούς πελάτες στην Ελλάδα και σε όλον τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων των Τράπεζα Κύπρου, Interamerican, Attica bank, Eurolife, Honda, Mitsubishi, Schneider Electric, Deutsche Bank, Dow, RSA Insurance, BMW Group και άλλων. Παράλληλα, η εταιρεία συνέχισε και ανέπτυξε τις συνεργασίες της στη χώρα μας με σημαντικούς πελάτες όπως η Εθνική Τράπεζα, η Eurobank, καθώς και το ελληνικό Δημόσιο.

Η Kyndryl έκανε δυναμική είσοδο στην αγορά πληροφορικής ως ηγέτιδα στον χώρο της από την πρώτη ημέρα. «Σε λιγότερο από έναν χρόνο μετασχηματιστήκαμε και εξελίξαμε την επιχείρησή μας, ώστε να εκπληρώσουμε την αποστολή μας για τον εκσυγχρονισμό και τη διαχείριση κρίσιμων συστημάτων και υπηρεσιών των εταιρειών», ανέφερε ο Απόστολος Λεωνιδόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος της Kyndryl για την Ελλάδα και την Κύπρο. «Κατά τη διάρκεια αυτού του ενός χρόνου, μετατραπήκαμε από τμήμα υπηρεσιών πληροφορικής σε μία αυτόνομη εταιρεία που επηρεάζει την ατζέντα καινοτομίας και ψηφιοποίησης της Ελλάδας. Ως ανεξάρτητη εταιρεία πλέον, με ελευθερία στη διαμόρφωση νέων στρατηγικών κατευθύνσεων, εξαρχής επαναπροσδιορίσαμε τον προσανατολισμό μας και τώρα επενδύουμε στην τεχνογνωσία μας και στο οικοσύστημα συνεργατών μας».

Ένα παράδειγμα της επένδυσης της Kyndryl στην καλύτερη αξιοποίηση της εμπειρίας της, αλλά και στην εκ των έσω καινοτομία, είναι τo Kyndryl Bridge. Πρόκειται για την ενιαία πλατφόρμα διαχείρισης πολύπλοκων τεχνολογικών υποδομών που η εταιρεία ήδη χρησιμοποιεί στους μεγαλύτερους πελάτες της παγκοσμίως. Η πλατφόρμα συνεργάζεται και επικοινωνεί με τα κορυφαία εργαλεία διαχείρισης υποδομών στην αγορά και χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη ώστε μέσα από μοτίβα συμπεριφορών να αναγνωρίζει προβλήματα στις υποδομές πριν αυτά προλάβουν να αναπτυχθούν, και τα οποία, αν εξελίσσονταν, θα μπορούσαν, για παράδειγμα, να πλήξουν την παραγωγική λειτουργία της επιχείρησης.

Οι 8 σημαντικότερες τεχνολογικές τάσεις που προβλέπει η Kyndryl για τα επόμενα χρόνια

Η μετάβαση από το Cyber Security στο Cyber Resilience. Η μετατόπιση της βασικής ανησυχίας των επιχειρήσεων από την αποφυγή των κυβερνοεπιθέσεων στην αντοχή έναντι αυτών. Σύμφωνα με μια πρόσφατη έρευνα της Gartner, 88% των διοικητικών συμβουλίων θεωρούν πλέον την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο περισσότερο ως επιχειρηματικό κίνδυνο παρά ως τεχνολογικό.

Ουσιαστικά, ο νέος κίνδυνος (μιας κυβερνοεπίθεσης) έρχεται και προστίθεται στους εδώ και χρόνια γνώριμους κινδύνους (φυσικής, κυρίως) καταστροφής για τους οποίους οι επιχειρήσεις όφειλαν να σχεδιάζουν, αλλά και να δοκιμάζουν σε τακτά χρονικά διαστήματα τεχνολογικές λύσεις αλλά και διαδικασίες ανάκαμψης. Η ίδια προσοχή που δίνεται στην πρόληψη και την προστασία, πρέπει να δίνεται και στην αντοχή και την ανάκαμψη από επιθέσεις που είναι σχεδόν μαθηματικά βέβαιο ότι θα συμβούν.

Η μακρόχρονη εμπειρία της Kyndryl σε λύσεις επιχειρηματικής ανάκαμψης, σε συνδυασμό με την υιοθέτηση των κορυφαίων λύσεων κυβερνοασφάλειας μπορούν να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν σωστά και ολοκληρωμένα τον νέο κίνδυνο.

Η ανάγκη για υιοθέτηση ηθικής στην τεχνητή νοημοσύνη θα γίνει επιτακτική. Στο άμεσο μέλλον θα κυριαρχήσουν στην καθημερινότητά μας οι κοινωνικά υπεύθυνες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίες πρέπει να αντιμετωπίζουν ζητήματα όπως η αξιοπιστία, η ηθική, η ασφάλεια και η διαφάνεια.

Το cloud θα συνεχίσει να «οδηγεί» την καινοτομία. Το cloud μπορεί να δώσει στις εταιρείες πολύ μεγαλύτερη ευελιξία στον τρόπο που επιχειρούν, απαραίτητη σε περιόδους προκλήσεων. Σε αυτό το πλαίσιο, η Kyndryl μπορεί να βοηθήσει τους πελάτες της αξιοποιώντας τη βαθιά γνώση των παραδοσιακών τους υποδομών και τη μεγάλη επένδυση στις τεχνολογίες των κορυφαίων παρόχων Cloud.

Η υιοθέτηση μιας αρχιτεκτονικής κατανεμημένου και υβριδικού cloud. Οι περισσότερες επιχειρήσεις διεθνώς οδεύουν προς υβριδικές λύσεις με τη μίξη πολλαπλών hyperscalers, αξιοποίηση private cloud, αλλά και συνύπαρξη με παραδοσιακές εφαρμογές του παρελθόντος. Η Kyndryl στην Ελλάδα και την Κύπρο εμπλέκεται ήδη σε έργα μετάβασης παραγωγικών λειτουργιών σε υποδομές Cloud πολλαπλών παρόχων, και σε συνδυασμό με την εμπειρία της στον σχεδιασμό και την υλοποίηση private clouds, αποτελεί ιδανικό συνεργάτη για την υλοποίηση των πολύπλοκων multicloud, hybrid λύσεων που πιστεύουμε ότι θα υπερισχύσουν στο μέλλον.

Η ανάπτυξη της παροχής των υποδομών δικτύου υπό τη μορφή Cloud. Διεθνώς παρατηρείται η αύξηση της παροχής υπηρεσιών δικτύου as a service. Αυτές οι νέες υπηρεσίες θα έχουν την τάση να ενσωματωθούν με τις υπόλοιπες υπηρεσίες διαχείρισης υποδομών για να μπορούν οι επιχειρήσεις να λαμβάνουν μια ενιαία υπηρεσία διαχείρισης των υποδομών τους και να επικεντρωθούν στους επιχειρηματικούς τους στόχους.

Η διάδοση και εξέλιξη των ιδιωτικών ασύρματων δικτύων 5G. Παρατηρείται, σε παγκόσμιο επίπεδο, η ευρεία υιοθέτηση υποδομών ιδιωτικών ασύρματων δικτύων στον χώρο της βιομηχανίας και της ενέργειας. Το 2023, αναμένεται να υπάρξουν παραδείγματα χρήσης ιδιωτικών δικτύων 5G σε πληθώρα νέων κλάδων. Η Kyndryl διαθέτει στρατηγικές συνεργασίες με εταιρείες όπως η Nokia και τοπικούς παρόχους τηλεπικοινωνιών για να καλύψει καλύτερα αυτόν τον χώρο.

Η ανάπτυξη της προσωποποιημένης ψηφιακής εμπειρίας των εργαζομένων που απαιτεί η νέα εποχή υβριδικής εργασίας. Μετά την πανδημία, κυριαρχεί πλέον ολοένα και περισσότερο η έννοια της ψηφιακής θέσης εργασίας, του digital workplace. Το 2023, η εμπειρία εργαζομένου (employee experience) αναμένεται να είναι κρίσιμος παράγοντας για την προσέλκυση νέων εργαζομένων και τη διατήρηση των υπαρχόντων στελεχών. H Kyndryl έχει μεγάλη τοπική εμπειρία υλοποιήσεων Digital Workplace και η Gartner την κατατάσσει σε ηγετική θέση διεθνώς.

Η αναβάθμιση του ρόλου των παραδοσιακών εφαρμογών και τεχνολογιών. Το ζητούμενο, σήμερα, φαίνεται να είναι ο εκσυγχρονισμός των παραδοσιακών εφαρμογών και υποδομών για την άριστη επικοινωνία και συνεργασία τους με τις νέες υποδομές στο cloud. Η εμπειρία της Kyndryl στις παραδοσιακές τεχνολογίες, σε συνδυασμό με την επένδυσή της στην τεχνογνωσία των νέων, της επιτρέπει να σχεδιάζει και να υλοποιεί με αρτιότητα μια ενιαία λύση που παντρεύει το παλιό με το καινούργιο.

Μάθετε πρώτοι τα τελευταία νέα
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις