Τα πάντα για την ελληνική Startup Σκηνή

Ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός διαμορφώνει το μέλλον των ελληνικών επιχειρήσεων

Η ανάγκη προσαρμογής στα δεδομένα της νέας εποχής, έχει οδηγήσει πολλές εταιρείες να δουν πιο “ζεστά” τον ψηφιακό μετασχηματισμό, όπως αποκαλύπτεται στην έρευνα του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης “Ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός των ελληνικών επιχειρήσεων, 2016-2018”. Μία στις τρεις ελληνικές επιχειρήσεις εντάσσει τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό στον κεντρικό της στρατηγικό σχεδιασμό, ενώ μία στις δύο καινοτομεί χρησιμοποιώντας ψηφιακές τεχνολογίες.

Η μελέτη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της επίσημης στατιστικής Έρευνας για την Καινοτομία στις Ελληνικές Επιχειρήσεις, για την περίοδο 2016-2018, που υλοποίησε το ΕΚΤ και η οποία αφορά πληθυσμό 12.213 επιχειρήσεων με 10 απασχολούμενους και άνω, σε διάφορους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας.
Όπως επισημαίνει η Διευθύντρια του ΕΚΤ, Δρ. Εύη Σαχίνη «Η νέα έκδοση αποτελεί την πρώτη εκτενή καταγραφή της πορείας του Ψηφιακού Μετασχηματισμού των μικρομεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων. Οι επιχειρήσεις φαίνεται να κατανοούν την ανάγκη του Ψηφιακού Μετασχηματισμού και να προχωρούν προς αυτή την κατεύθυνση. Τα αποτελέσματα της στροφής τους αυτής θα μπορέσουν να μεγιστοποιηθούν, εάν ενταχθούν στις ευρύτερες πολιτικές της χώρας προς την κατεύθυνση της οικονομίας της γνώσης».
Η μελέτη, η οποία διατίθεται στη διεύθυνση https://metrics.ekt.gr/publications/412, διερευνά τη θέση του Ψηφιακού Μετασχηματισμού στον στρατηγικό σχεδιασμό των επιχειρήσεων, με έμφαση στις ψηφιακές δεξιότητες του προσωπικού και στις ψηφιακές τεχνολογίες που θεωρούνται σημαντικές για τη μελλοντική ανάπτυξή τους. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη σχέση του Ψηφιακού Μετασχηματισμού με την καινοτομία των ελληνικών επιχειρήσεων.

Αξιολογώντας τη σημαντικότητα στρατηγικών που συμβάλλουν στην περαιτέρω ανάπτυξη και αναβάθμισή τους, το 33,5% των επιχειρήσεων της χώρας θεωρεί τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό ως πολύ σημαντική στρατηγική ανάπτυξης. Συγκεκριμένα, 4.088 επιχειρήσεις, σε πληθυσμό 12.213 επιχειρήσεων, υιοθέτησαν τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό ως μια «συνεχή & συνολική αναπτυξιακή στρατηγική». Το ποσοστό αυτό ανέρχεται σε 51,5% για τις μεγάλες επιχειρήσεις (250 και πλέον απασχολούμενoι) και σε 33,1% για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (10-249 απασχολούμενοι).

Η έμφαση στην ψηφιακή τεχνολογία για τη βελτίωση και ανάπτυξη αγαθών και υπηρεσιών θεωρείται ως η σημαντικότερη στρατηγική για την ψηφιακή αναβάθμιση των επιχειρήσεων, με ποσοστό 34,5%. Ακολουθεί η στρατηγική αναδιοργάνωσης των διαδικασιών της επιχείρησης με ψηφιακές τεχνολογίες, με ποσοστό 30,7%.

Εστιάζοντας στις Ψηφιακές Δεξιότητες, το 27% των επιχειρήσεων της χώρας θεωρεί ως πολύ σημαντική στρατηγική την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων του προσωπικού. Σημαντική είναι η διαφορά μεταξύ μεγάλων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην αξιολόγηση της στρατηγικής αυτής, με τις μεγάλες επιχειρήσεις να καταγράφουν ποσοστό 38,4%, υψηλότερο κατά 11,6 ποσοστιαίες μονάδες από αυτό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (26,8%).

Εξετάζοντας τη διάσταση της καινοτομίας, το 46,9% των επιχειρήσεων της χώρας χρησιμοποίησε ψηφιακές τεχνολογίες για την ανάπτυξη καινοτομιών σε επιχειρησιακές διαδικασίες, γεγονός που αναδεικνύει τη σημαντική διείσδυση και συνεισφορά των ψηφιακών τεχνολογιών σε όλες τις επιχειρησιακές λειτουργίες. Επιπλέον, ιδιαίτερη σημασία έχει ότι το 32,7% των επιχειρήσεων της χώρας ανέπτυξε ψηφιακές τεχνολογίες, χρησιμοποιώντας αποκλειστικά εσωτερικούς πόρους ή σε συνεργασία με άλλες επιχειρήσεις ή φορείς με τη συμμετοχή προσωπικού της επιχείρησης, εξειδικευμένου σε ψηφιακές τεχνολογίες. Το 14,3% των επιχειρήσεων προχώρησε στην προμήθεια ψηφιακών τεχνολογιών, οι οποίες αναπτύχθηκαν από άλλους φορείς.

Όσον αφορά τη σημαντικότητα των πρωτοπόρων ψηφιακών τεχνολογιών για τη μελλοντική ανάπτυξη των επιχειρήσεων, οι τεχνολογίες Διαδικτύου των Πραγμάτων (IoT) θεωρούνται ως πολύ σημαντικές τεχνολογίες, με ποσοστό 20,4% για τις καινοτόμες επιχειρήσεις, 9,2% για τις επιχειρήσεις που δεν καινοτόμησαν, και 15,9% για το σύνολο των επιχειρήσεων. Η δεύτερη πιο σημαντική τεχνολογία θεωρείται η Ανάλυση Μεγάλων Δεδομένων (Big Data Analytics), με ποσοστό 17,8%, 7,7% και 13,8% για τις καινοτόμες επιχειρήσεις, τις μη-καινοτόμες και για το σύνολο των επιχειρήσεων, αντίστοιχα. Ακολουθούν, με μικρότερα ποσοστά: Υπολογιστικό Νέφος, Αυτοματισμοί και Ρομποτική, Τεχνολογίες αλυσίδας συναλλαγών (Blockchain), Τεχνητή Νοημοσύνη, Τρισδιάστατη Εκτύπωση.

Μάθετε πρώτοι τα τελευταία νέα
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις