Τα πάντα για την ελληνική Startup Σκηνή

Απαραίτητη η καινοτομία για την επιχειρηματική ευημερία, σύμφωνα με νέα έρευνα

Η περιοχή της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης αντιμετωπίζει προκλήσεις που ενδέχεται να κρύβουν μια απειλή για την ανταγωνιστικότητα της περιοχής. Η επιτάχυνση του μετασχηματισμού και η γρήγορη υιοθέτηση ψηφιακών λύσεων, ειδικά αυτών που βασίζονται στα υπολογιστικά συστήματα cloud, από τις εταιρείες στην ΚΑΕ, αποτελούν κρίσιμους παράγοντες για την επιβίωσή και την περαιτέρω ανάπτυξή τους.

Αυτά είναι μερικά από τα συμπεράσματα πρόσφατης έρευνα της IDC που πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της Oracle. Στην έρευνα συμμετείχαν ερωτώμενοι από οκτώ χώρες: Πολωνία, Δημοκρατία της Τσεχίας, Σλοβακία, Ουγγαρία, Ρουμανία, Ελλάδα, Κροατία και Σερβία, εκπροσωπώντας τον δημόσιο τομέα και εμπορικούς κλάδους.

Επιχειρηματικές προτεραιότητες στην ΚΑΕ

Στην εποχή μετά την πανδημία, οι οργανισμοί πρέπει να προσδιορίσουν εκ νέου τις προτεραιότητές τους. Αντιπροσωπευτικά παραδείγματα είναι οι επενδύσεις στο IT. Υποκείμενες σε αυξανόμενους ελέγχους, στις μέρες μας, πρέπει να παρέχουν πολύτιμη υποστήριξη για τους στρατηγικούς και επιχειρηματικούς στόχους του οργανισμού. Οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων από την περιοχή της ΚΑΕ που συμμετείχαν στην έρευνα της IDC εντόπισαν τις πιο σημαντικές, κατά τη γνώμη τους, επιχειρηματικές προτεραιότητες. Αυτές είναι οι εξής:

 • Βελτίωση της απόδοσης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (72%)
 • Μείωση κόστους (71%)
 • Καλύτερη κάλυψη των αναγκών των πελατών (71%)
 • Προστασία της επιχείρησης (ασφάλεια στον κυβερνοχώρο – 69%)
 • Ενίσχυση των εργαζόμενων (62%)

Κατά χώρα, οι βασικές επιχειρηματικές προτεραιότητες σύμφωνα με τους συμμετέχοντες στην έρευνα στην περιοχή της ΚΑΕ είναι οι εξής:

Ο Razvan Savu, Senior Consultant για την IDC στην ΚΑΕ, δήλωσε: «Οι πρώτες τρεις επιχειρηματικές προτεραιότητες έχουν περίπου ίδια σημασία για τους ερωτώμενους. Αυτό δείχνει πόσο κρίσιμη για τους οργανισμούς στην περιοχή της ΚΑΕ είναι η διαδικασία λήψης αποφάσεων. Η επιλογή που έχουν οι οργανισμοί συχνά ποικίλει μεταξύ των βραχυπρόθεσμων στόχων, προστασία της επιχείρησης, σε σχέση με τις επενδύσεις που υποστηρίζουν τη μακροπρόθεσμη ευημερία του οργανισμού. Το ερώτημα είναι: πώς μπορεί να γίνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο; Η τεχνολογία της πληροφορικής (IT), και ειδικότερα το cloud, η διαχείριση δεδομένων και οι λύσεις ανάλυσης δεδομένων, θα έχουν ολοένα σημαντικότερο ρόλο στο να βοηθήσουν τους οργανισμούς να ισορροπήσουν αυτές τις αμοιβαία αποκλειόμενες επιλογές και να πετύχουν τους στόχους τους

Γρήγορος τρόπος μετάβασης στο cloud

Η πρόσφατη επιτάχυνση της υιοθέτησης λύσεων υπολογιστικών συστημάτων cloud που βλέπουμε από εταιρείες και οργανισμούς στην περιοχή της ΚΑΕ, δεν είναι σύμπτωση. Σχετίζεται με την πανδημία της Covid-19. Για πολλούς οργανισμούς, οι υπηρεσίες cloud αποδείχτηκαν ως η καλύτερη λύση κατά την ανοιξιάτικη επιβολή μέτρων περιορισμού κυκλοφορίας, αλλά και μετά από αυτήν.

Ο Αντώνης Μονοκρουσος, Country Leader, Oracle Ελλάδας & Cluster Leader για Ελλάδα, Κύπρο, Μάλτα & Βουλγαρία δήλωσε: «Τα ιδανικά παραδείγματα ψηφιακών έργων που υλοποιήθηκαν πρόσφατα από πελάτες στην περιοχή της ΚΑΕ παρατίθενται στο τέλος αυτής της ανακοίνωσης. Αποτελούν, βεβαίως, μερικά μόνο παραδείγματα από εκατοντάδες υλοποιήσεις που ολοκληρώθηκαν μέσα στα τελευταία χρόνια σε χώρες της ΚΑΕ – όπως Πολωνία, Σλοβακία, Ουγγαρία, Ελλάδα, Κύπρο, Σερβία και Κροατία. Οι νέες τεχνολογίες που εμπλέκονται στην επίλυση σημερινών προβλημάτων άνοιξαν τον δρόμο για τη συνειδητοποίηση ενός πολύ πιο σημαντικού στόχου, ο οποίος ήταν η μόνιμη αλλαγή των επιχειρηματικών διαδικασιών εκεί

Αυτά τα παραδείγματα είναι πολύ χαρακτηριστικά μεταξύ πολυάριθμων εταιρειών στην περιοχή της ΚΑΕ. Μετά από μερικούς μήνες χρήσης λύσεων cloud, έχουν πειστεί για τα πολλά πλεονεκτήματα που προσφέρει το cloud. Τώρα, λοιπόν, εξερευνούν πιο τολμηρά τον τομέα αυτόν . Αυτό είναι πολύ σημαντικό εφόσον οι λύσεις που βασίζονται στο cloud αποτελούν παράγοντα-κλειδί για τον γρήγορο και αποτελεσματικό ψηφιακό μετασχηματισμό.  

Διαφορετικοί κλάδοι, διαφορετικές προτεραιότητες

Στη σημερινή πραγματικότητα, όπου πολλές επιχειρήσεις παλεύουν με τις επιπτώσεις της πανδημίας της Covid-19, οι διευθυντές επιχειρήσεων δέχονται αυξανόμενες πιέσεις να αποδείξουν ότι οι επενδύσεις που σχεδιάζουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό θα φέρουν πραγματική αξία για τον οργανισμό. Ερωτηθέντες για τις απαιτήσεις τους στο πεδίο του υφιστάμενου ή μελλοντικού ψηφιακού μετασχηματισμού, οι συμμετέχοντες στην έρευνα υπέδειξαν την πιο σημαντική πρωτοβουλία για τον τομέα τους:

Πολυκαναλικά δεδομένα και εργαλεία ανάλυσης

Στην έρευνα, σχεδόν τα τρία τέταρτα (72%) των ερωτηθέντων στην ΚΑΕ επιλέγουν λύσεις διαχείρισης δεδομένων ως τον πιο κρίσιμο παράγοντα για την επίτευξη των στόχων του οργανισμού. Αυτό οφείλεται στο ότι τα υψηλής ποιότητας δεδομένα, με επαγγελματικού επιπέδου διαχείριση και ανάλυση με χρήση εργαλείων που αξιοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη (AI) και τη μηχανική εκμάθηση (ML), μπορούν να βοηθήσουν τις εταιρείες να παίρνουν πιο γρήγορες και πιο ακριβείς επιχειρηματικές αποφάσεις. Ως αποτέλεσμα, οι επιχειρήσεις είναι καλύτερα οργανωμένες και περισσότερο ευθυγραμμισμένες με τις απαιτήσεις της αγοράς. Ταυτόχρονα, πολλοί οργανισμοί την περιοχή της ΚΑΕ εξακολουθούν να δυσκολεύονται να αξιοποιήσουν την ισχύ των δεδομένων που συλλέγουν και δυσκολεύονται από τη μεγάλη ποσότητα δεδομένων που πρέπει να διαχειριστούν:

Εφτά βήματα για πιο ασφαλές μέλλον

Ανάμεσα στους στόχους και τις προτεραιότητες των οργανισμών στην περιοχή της ΚΑΕ και στον ρόλο που παίζει το IT στην υποστήριξη αυτών των στόχων, υπάρχει μια σημαντική παραφωνία. Υποδομές παλαιού τύπου, δεδομένα διασκορπισμένα σε απομονωμένα τμήματα, αναποτελεσματικές ή χειροκίνητες διαδικασίες, είναι οι λόγοι που μπορούν να εμποδίσουν την καινοτομία. Για να προετοιμαστούν για το μέλλον, οι οργανισμοί πρέπει να ξεπεράσουν αυτές τις προκλήσεις. Πώς μπορεί να γίνει αυτό; Η IDC συνιστά στους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων της διοίκησης να μελετήσουν τα παρακάτω βήματα:

 • Οραματισμός του ρόλου της εταιρείας στην οικονομία των πλατφορμών.
 • Αναβάθμιση της μείωσης του τεχνικού χρέους πιο κοντά στην κορυφή της ατζέντας.
 • Προσπάθεια επίτευξης ενός πυρήνα ευφυΐας.
 • Απλοποίηση του εκσυγχρονισμού των διαδικασιών ώστε να μην αυξηθεί η πολυπλοκότητα.
 • Υλοποίηση υποδομών που καλύπτουν τις απαιτήσεις της δυναμικής της επιχείρησης.
 • Έμφαση στη σημασία της εμπιστοσύνης.
 • Ενσωμάτωση εργαλείων ανάλυσης στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα.

Αναλυτικές επεξηγήσεις για κάθε βήμα και τη σημασία του για τις εταιρείες από την περιοχή της ΚΑΕ μπορείτε να βρείτε στην έκθεση της IDC και της Oracle, που είναι διαθέσιμη ΕΔΩ.

Αναμφίβολα η τεχνολογία βοηθάει τους οργανισμούς να προσαρμόζονται γρήγορα στις απαιτήσεις της «νέας πραγματικότητας». Πολύ συχνά, το μέλλον τους στηρίζεται στην επιτυχία του ψηφιακού μετασχηματισμού. Επομένως, κάθε οργανισμός θα πρέπει να αντιμετωπίζει τη μετάβαση στην ψηφιακή εποχή ως επιχειρηματική προτεραιότητα. Ωστόσο, ένα σημαντικό μέρος αυτής της διαδικασίας εξαρτάται από το πώς χρησιμοποιούν τους πόρους IT και το ποιες νέες τεχνολογίες και εφαρμογές θα υλοποιήσουν. Το περιβάλλον υπολογιστικών συστημάτων cloud αναδεικνύεται σε σημαντικό εργαλείο από αυτήν την άποψη, αφού δίνει στους οργανισμούς την ευελιξία και την επεκτασιμότητα που χρειάζονται αυτήν τη στιγμή.

 

Μάθετε πρώτοι τα τελευταία νέα
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις