StartUpper

ΣΕΒ: Ο δρόμος για την ανάκαμψη περνά μέσα από την καινοτομία και τις νέες τεχνολογίες

Αναλυτικά τα ευρήματα της νέας έκθεσης του Συνδέσμου σε συνεργασία με την Accenture για τις αναπτυξιακές προπτικές της Ελλάδας, με κινητήρια δύναμη τις επενδύσεις στις νέες τεχνολογίες.

Η σημασία της καινοτομίας και των ξένων επενδύσεων ως νούμερο ένα προτεραιότητα για την ανασυγκρότηση της Ελλάδας και τη μετάβαση σε μια νέου χαρακτήρα οικονομία  με φόντο την επόμενη μέρα της πανδημίας, βρέθηκε στο επίκεντρο του νέου special report που δημοσίευσε ο ΣΕΒ σε συνεργασία με την Accenture. Στη μελέτη των δύο πλευρών αναλύθηκαν εκτενώς ο ρόλος των νέων τεχνολογίων, οι προυποθέσεις για την αύξηση των επενδύσεων, τα πλεονεκτήματα της Ελλάδας ως επενδυτικός προορισμός καθώς και η ανάγκη συνέχισης της μεταρρυθμιστικής πορείας των τελευταίων ετών.

Ειδικότερα, όπως επισημαίνει ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, οι ξένες επενδύσεις στην καινοτομία και την υψηλή τεχνολογία (ΕΚΥΤ) τονώνουν την εγχώρια καινοτομία, ενισχύουν τη μεταφορά τεχνογνωσίας και τεχνολογίας, την ψηφιακή προσαρμοστικότητα, και την παραγωγικότητα στις χώρες υποδοχής, και βελτιώνουν τις δυνατότητες συμμετοχής σε παγκόσμιες αλυσίδες αξίας. Σύμφωνα με τη διεθνή εμπειρία και ειδική μελέτη του ΣΕΒ σε συνεργασία με την Accenture, οι σημαντικότεροι κοινοί παράγοντες που διευκολύνουν τις ΕΚΥΤ είναι οι ψηφιακές δεξιότητες και η εκπαίδευση, η ψηφιοποίηση, οι υποδομές, το οικοσύστημα καινοτομίας, τα φορολογικά κίνητρα και οι εστιασμένες πολιτικές προώθησης ψηφιακών επενδύσεων.

Η Ελλάδα έχει ήδη καταβάλει σημαντικές προσπάθειες όσον αφορά την αναμόρφωση του οικονομικού της μοντέλου και τον μετασχηματισμό του σε ελκυστικό προορισμό για ξένες επενδύσεις. Η ραγδαία άνοδος των άμεσων ξένων επενδύσεων που έχει παρατηρηθεί στη χώρα τον τελευταίο χρόνο αποτελεί απόδειξη των παραπάνω. Ωστόσο, υπάρχουν σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης εφόσον ξεπεράσει τους δομικούς περιορισμούς της και  προσελκύσει επιπλέον επενδυτές στη χώρα. Ιδιωτικός και δημόσιος τομέας θα πρέπει να ενώσουν δυνάμεις και  να δράσουν παράλληλα, ώστε να βελτιωθεί η εμπειρία των επενδυτών.

Η μελέτη εντόπισε 6 βασικά προαπαιτούμενα. Στοχευμένες επικοινωνιακές δράσεις για την ανάδειξη της  Ελλάδας ως ελκυστικό προορισμό για ξένες επενδύσεις, συνεχής βελτίωση της εμπειρίας των επενδυτών και άρση των εμποδίων, κίνητρα εστιασμένα σε ξένες επενδύσεις στην καινοτομία και την υψηλή τεχνολογία, συνεχής αναβάθμιση των δεξιοτήτων και αύξηση της δεξαμενής του επιστημονικού δυναμικού, περαιτέρω επένδυση στην καινοτομία και στη δημιουργία νέων οικοσυστημάτων υψηλής τεχνολογίας, καθώς και διασφάλιση της έγκαιρης και αποτελεσματικής εφαρμογής του προγράμματος «Ελλάδα 2.0».

Η ικανότητα μίας χώρας να καινοτομεί συνδέεται άμεσα με την ανταγωνιστικότητα, τη δημιουργία καλών θέσεων  εργασίας, την αξιοποίηση του ερευνητικού και επιστημονικού της δυναμικού, την αντιμετώπιση κρίσιμων προκλήσεων των επιχειρήσεων και της κοινωνίας, και εν τέλει, με υψηλότερο βιοτικό επίπεδο. Σημαντική παράμετρος για την καινοτομία είναι η σύνδεση ΑΕΙ, ερευνητικών κέντρων και επιχειρήσεων, τα κίνητρα, αλλά και η ενσωμάτωσή της σε κάθε πτυχή της ανθρώπινης δραστηριότητας. Παράλληλα όμως, η ανάπτυξη καινοτομίας περνάει και από την προσέλκυση επενδύσεων επικεντρωμένων στην τεχνολογική ανάπτυξη, την αξιοποίηση δεδομένων, τη σύνδεση με τους υπόλοιπους σημαντικούς κλάδους της οικονομίας, από τη βιομηχανία μέχρι τη ναυτιλία.

Για τον ΣΕΒ, η ενίσχυση της ικανότητας για καινοτομίας βρίσκεται στον πυρήνα της προσπάθειας για μια κοινωνία και οικονομία που ευημερεί και ο στόχος είναι να συμβάλει εποικοδομητικά ώστε να αξιοποιηθεί η θετική δυναμική που έχει δημιουργήσει η Ελλάδα μετά από τεράστια συλλογική προσπάθεια, και να προβληθεί εστιασμένα η χώρα ως ελκυστικός επενδυτικός προορισμός για επενδύσεις στην καινοτομία. Ο τεχνολογικός τομέας μπορεί να συνεισφέρει ουσιαστικά στο ΑΕΠ της χώρας τα επόμενα χρόνια και να έχει ένα επιδραστικό χαρακτήρα, ώστε να προσδώσει στην υπόλοιπη οικονομία χαρακτήρα καινοτομίας και εξωστρέφειας.

Τον τελευταίο χρόνο, ολοένα και περισσότερες πολυεθνικές επιχειρήσεις τεχνολογίας και καινοτομίας  (συμπεριλαμβανομένων των Microsoft, Pfizer, Oracle, Cisco, TeamViewer, κ.λπ.) έχουν επενδύσει σε όλη την Ελλάδα αναπτύσσοντας κέντρα καινοτομίας, data centers, κέντρα ικανοτήτων ή κέντρα έρευνας και ανάπτυξης.  Τέτοιες επενδυτικές πρωτοβουλίες ενισχύουν τη μεταφορά τεχνογνωσίας και τεχνολογίας, την ψηφιακή προσαρμοστικότητα, και την παραγωγικότητα στις χώρες υποδοχής, τονώνουν την εγχώρια καινοτομία, και  βελτιώνουν τις δυνατότητες συμμετοχής σε παγκόσμιες αλυσίδες αξίας. Παράλληλα, παράγουν σημαντική  προστιθέμενη αξία για την εγχώρια οικονομία και τις τοπικές κοινωνίες σε πολλά επίπεδα ταυτόχρονα.

Στο πλαίσιο αυτό σημειώνεται πως ο ΣΕΒ αναλαμβάνει μια πρωτοβουλία διαρκείας για την προσέλκυση επενδύσεων στην καινοτομία και την υψηλή τεχνολογία που ξεκινάει με το διαδικτυακό Συνέδριο “Reinventing Greece through Investments in Innovation”, την 1η Δεκεμβρίου. Στο Συνέδριο θα προβληθεί η υπάρχουσα εμπειρία διεθνών επενδυτών, θα συζητηθούν προτάσεις για την άρση των εμποδίων που αντιμετωπίζουν και θα αναδειχθεί η προστιθέμενη αξία που  φέρνουν οι επενδύσεις στην καινοτομία αξιοποιώντας και τα συμπεράσματα της μελέτης «Destination Greece: Attracting Digital & Innovation Investments»  που υλοποίησε η Accenture για λογαριασμό του ΣΕΒ.

Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν τις επενδύσεις στην τεχνολογία και την καινοτομία σε μια χώρα

Καθώς εντείνεται ο διεθνής ανταγωνισμός για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων υψηλής τεχνολογίας και καινοτομίας έχει ιδιαίτερη σημασία ο εντοπισμός εκείνων των κρίσιμων παραμέτρων που λαμβάνουν υπόψη κατά προτεραιότητα οι πολυεθνικές επιχειρήσεις που έχουν στο επίκεντρό τους την καινοτομία και την υψηλή τεχνολογία, προκειμένου να επιλέξουν μια χώρα για να επενδύσουν. Σημαντικό ρόλο παίζουν οι υποδομές, το επίπεδο ψηφιοποίησης, το ευρύτερο οικοσύστημα καινοτομίας, το επίπεδο εκπαίδευσης και κατάρτισης, τα οικονομικά κίνητρα, το εργασιακό καθεστώς και η πολιτική σταθερότητα. Όμως, όταν μιλάμε για επενδύσεις στην καινοτομία, το πιο σημαντικό που ψάχνουν οι επενδυτές είναι μία δεξαμενή εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού που έχει τις δυνατότητες να ανταποκριθεί στις υψηλές απαιτήσεις των εταιρειών αυτών. Το επιχειρηματικό περιβάλλον, η λειτουργία των θεσμών, και η ποιότητα ζωής συμβάλουν υποστηρικτικά στην επιλογή της χώρας υποδοχής. Όλοι οι προαναφερόμενοι παράγοντες επιδρούν «ξεκλειδώνοντας» τις επενδύσεις αρχικά και μεγιστοποιώντας το αποτύπωμά τους στην ανάπτυξη της ψηφιακής τεχνολογίας και καινοτομίας στη συνέχεια.

Μάθετε πρώτοι τα τελευταία νέα
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις