Τα πάντα για την ελληνική Startup Σκηνή

ΕΥ: Πως βλέπουν την πολιτική ESG τα στελέχη των εταιρειών

Το 40% των στελεχών θεωρεί ότι οι οδηγίες περί βιωσιμότητας δεν αφορά την δική τους επιχείρηση ενώ ακόμη προσπαθούν να "μαζέψουν" τις ζημιές της πανδημίας.

Το 8ο ετήσιο συνέδριο της ΕΥ Ελλάδος, Financial Reporting Insights, πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά την Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου, με τη συμμετοχή ανώτατων στελεχών και στελεχών οικονομικών διευθύνσεων ελληνικών και πολυεθνικών εταιρειών.

Το συνέδριο, στον απόηχο της Διάσκεψης COP26 του ΟΗΕ για το Κλίμα, επικεντρώθηκε στην εντεινόμενη εστίαση σε ζητήματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και διακυβέρνησης (ESG) και στις συνεχιζόμενες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, αλλά και της πανδημίας στις χρηματοοικονομικές και μη χρηματοοικονομικές εταιρικές αναφορές.

Συζητήθηκαν, επίσης, οι νέες προτεραιότητες εποπτείας των ευρωπαϊκών και αμερικανικών ρυθμιστικών αρχών, οι τελευταίες εξελίξεις στη θέσπιση διεθνών προτύπων αναφοράς σε θέματα βιωσιμότητας και στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (IFRS), καθώς και ζητήματα εταιρικής διακυβέρνησης.

Κατά την πρώτη ενότητα του διαδικτυακού συνεδρίου, αναλύθηκαν οι εξελίξεις σε πολιτικό και νομοθετικό επίπεδο σχετικά με τις αναφορές βιωσιμότητας και ESG, όπως η πρόσφατη Οδηγία Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στις εταιρικές αναφορές και οι ευρωπαϊκές και διεθνείς προσπάθειες για την καθιέρωση κοινών προτύπων αναφοράς σε θέματα βιωσιμότητας. Επιπλέον, αναλύθηκαν και οι προτεραιότητες των εποπτικών αρχών σε σχέση με την κλιματική αλλαγή.

Υπό το πρίσμα αυτών των εξελίξεων, τα στελέχη που παρακολούθησαν το συνέδριο κλήθηκαν να απαντήσουν μέσω διαδικτυακής ψηφοφορίας, πόσο προετοιμασμένες είναι οι επιχειρήσεις τους όσον αφορά τις απαιτήσεις της Οδηγίας CSRD. Δύο στους πέντε (40%) εκτιμούν ότι, επί του παρόντος, η CSRD δεν αφορά την επιχείρησή τους. Μεταξύ των υπολοίπων, το 32% δήλωσαν ότι είναι εν μέρει έτοιμοι, παρακολουθούν το θέμα συστηματικά και έχουν ξεκινήσει μια προμελέτη, 17% ότι δεν έχουν ακόμη ξεκινήσει να αναλύουν τον αντίκτυπό της και μόλις 11% ότι έχουν προγράμματα υλοποίησης που ήδη εφαρμόζονται.

Οι συμμετέχοντες ρωτήθηκαν, επίσης, αν έχουν σκεφτεί να ενσωματώσουν γνωστοποιήσεις σχετικά με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στις χρηματοοικονομικές ή μη χρηματοοικονομικές καταστάσεις τους για το 2021. Οι περισσότεροι συμμετέχοντες (40%) απάντησαν ότι θα ενσωματώσουν τις σχετικές γνωστοποιήσεις μόνο στις μη χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Αντίστοιχα, το 20% θα τις ενσωματώσουν εν μέρει και στις δύο καταστάσεις, το 10% συστηματικά και στις δύο, ενώ σχεδόν ένας στους τρεις συμμετέχοντες (30%) δε θα τις συμπεριλάβει σε καμία από τις δυο καταστάσεις της επιχείρησής του.   

Παράλληλα, οι επιπτώσεις του COVID-19 αποτελούν ακόμη το κορυφαίο λογιστικό ζήτημα στην ατζέντα των επιχειρήσεων, σύμφωνα με ένα στα δύο (47%) στελέχη που παρακολούθησαν το διαδικτυακό συνέδριο της ΕΥ, ενώ μικρότερα ποσοστά ανέφεραν τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές (12%), τα θέματα που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή (15%), και το IFRS 17 / τα ασφαλιστήρια συμβόλαια (7%).

Κατά τη δεύτερη ενότητα του συνεδρίου, οι ομιλητές παρουσίασαν τις προτεραιότητες των ευρωπαϊκών και αμερικανικών ρυθμιστικών αρχών (ESMA και SEC), μεταξύ των οποίων οι επιπτώσεις του COVID-19, τα ζητήματα που συνδέονται με τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές, καθώς και τις συγκεκριμένες δράσεις που έχουν αναλάβει οι επόπτες αναφορικά με την εφαρμογή των IFRS σε οικονομικές καταστάσεις που έχουν επισκοπήσει. 

Στη συνέχεια, κατά την τρίτη ενότητα, ακολούθησε ενημέρωση για τις τελευταίες τεχνικές εξελίξεις σε ό,τι αφορά τα IFRS, με έμφαση στις τροποποιήσεις που τίθενται σε εφαρμογή στη χρήση 2021, αλλά και τις επερχόμενες αλλαγές βάσει του προγράμματος του Συμβουλίου Διεθνών Λογιστικών Προτύπων.  

Σε σχετική ερώτηση για το κατά πόσο έχουν αποτιμήσει τις επιπτώσεις που δύναται να έχει στην επιχείρησή τους η πρόσφατη απόφαση της Επιτροπής Διερμηνειών των IFRS για την «κατανομή παροχών σε περιόδους υπηρεσίας» σύμφωνα με το ΔΛΠ 19, το 18% των συμμετεχόντων απάντησαν ότι έχουν ολοκληρώσει την ανάλυση και θα προχωρήσουν σε αλλαγές στις λογιστικές πολιτικές τους, ένας στους τρεις (34%) απάντησε ότι βρίσκεται στη διαδικασία ανάλυσης του αντίκτυπου, 22% ότι δεν έχουν προβεί ακόμη σε ανάλυση, ενώ ένας στους πέντε (21%), δήλωσε ότι η αλλαγή αυτή δεν αφορά την επιχείρησή του. 

Η τελευταία ενότητα του συνεδρίου επικεντρώθηκε σε εξελίξεις σε θέματα εταιρικής διακυβέρνησης, και, συγκεκριμένα, στην ανάγκη αξιολόγησης του συστήματος εσωτερικού ελέγχου των εισηγμένων εταιρειών, ενώ έγινε και σύντομη παρουσίαση των απαιτήσεων του ενιαίου ηλεκτρονικού μορφότυπου αναφοράς ESEF, βάσει του οποίου οι εισηγμένες εταιρείες πρέπει να ετοιμάσουν τις οικονομικές καταστάσεις του 2021, καθώς και των εμπειριών της ΕΥ και πρακτικών θεμάτων από την εφαρμογή του σε κάποιες χώρες το 2020.

Μάθετε πρώτοι τα τελευταία νέα
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις