Τα πάντα για την ελληνική Startup Σκηνή

Εργασία 4.0: Οι νέες τάσεις στο HR

Η καταλυτική επίδραση της τεχνολογίας σε συνδυασμό με τις επιπτώσεις της πανδημίας και του ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων στην Ελλάδα όπως και σε ολόκληρο τον κόσμο έχει δημιουργήσει ένα εντελώς καινούργιο περιβάλλον τόσο για τους εργαζομένους όσο και για τις εταιρείες. Η νέα κατάσταση έχει αλλάξει εντελώς όχι μόνο τον τρόπο προσλήψεων αλλά και τη βασική φιλοσοφία στην αξιοποίηση των «ανθρωπίνων πόρων» σε παγκόσμιο επίπεδο

Η σωστή επιλογή προσωπικού είναι ιδιαιτέρως κρίσιμη διαδικασία για μια επιχείρηση. Σε αντίθεση περίπτωση, δημιουργείται μία σειρά προβλημάτων που μπορούν να επηρεάσουν την απρόσκοπτη λειτουργία της.

Ο διεθνής Οργανισμός Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων (Society for Human Resource Management ή «SHRM») εκτιμά ότι η διαδικασία εύρεσης και πρόσληψης ενός και μόνου ατόμου είναι μια χρονοβόρα διαδικασία και μπορεί να κοστίσει έως και 3.492 ευρώ.  Κι ενώ η κατάλληλη επιλογή εργαζομένου αποτελεί επένδυση και προσφέρει σημαντικό κέρδος στην εταιρεία, μια λανθασμένη επιλογή θα προκαλέσει περαιτέρω απώλειες. Ακόμα, σύμφωνα με το Forbes, η αντικατάστασή του κοστίζει κατά μέσο όρο το 21% του ετήσιου μισθού της θέσης, αυξάνοντας έτσι ακόμα περισσότερο το κόστος της «σωστής» επιλογής.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι εταιρείες που έχουν συχνές αποχωρήσεις δυναμικού, χρειάζονται πάνω από έναν μήνα για να καλύψουν τη θέση.  Τη νέα εποχή στα θέματα του ανθρωπίνου δυναμικού έρχονται να αποκαλύψουν και τα ευρήματα της διεθνούς ετήσιας έρευνας της KPMG για το «μέλλον του HR». Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στη συγκεκριμένη έρευνα, πέντε είναι οι άξονες πάνω στους οποίους κινούνται οι εξελίξεις του HR.

Ο πρώτος είναι η προσπάθεια να βρεθεί στο επίκεντρο η εμπειρία του εργαζομένου. Οι επιχειρήσεις εστιάζουν σε εξατομικευμένες υπηρεσίες, προσαρμοσμένες στα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες του κάθε στελέχους προκειμένου να του προσφέρουν μια ολοκληρωμένη εμπειρία. Σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν σε αυτό οι τεχνολογικές εξελίξεις, οι οποίες αξιοποιούνται ολοένα και περισσότερο προς όφελος της εμπειρίας του.

Δεύτερος άξονας είναι η υιοθέτηση εταιρικής κουλτούρας ως καταλύτη υψηλών αποτελεσμάτων. Με απλά λόγια, οι άνθρωποι που κατέχουν ηγετικές θέσεις αναγνωρίζουν πλέον την ανάγκη ύπαρξής της. Μια έντονα ενεργοποιημένη ομάδα από μια σημαντική ιδέα/όραμα, που βασίζεται σε μια κοινή κουλτούρα, μπορεί να οδηγήσει σε υψηλές αποδόσεις και να αξιοποιεί με τον καλύτερο τρόπο τις εξελίξεις της αγοράς. Για τον λόγο αυτό οι εταιρείες αναζητούν νέους τρόπους να διαμορφώσουν και να ενισχύσουν εκείνη την κουλτούρα που θα τις φέρει στην επιτυχία σήμερα και στο μέλλον.

Τρίτος άξονας στις σύγχρονες τάσεις του HR είναι ο επανασχεδιασμός του «εργαζομένου του αύριο». Οι έντονες αλλαγές, κυρίως λόγω των τεχνολογικών εξελίξεων, οδηγούν τις επιχειρήσεις να επανασχεδιάζουν τα επιθυμητά χαρακτηριστικά, τη σύνθεση και τα μεγέθη του ανθρώπινου δυναμικού τους για να ανταποκριθούν με επιτυχία στις προκλήσεις του μέλλοντος. Αυτές κινούνται σε 4 πλέον πυλώνες που είναι γνωστοί με τη συντόμευση «4Β»: Δηλαδή, «Build, Buy, Borrow, Bridge» (σε ελεύθερη απόδοση στα ελληνικά, «Δημιούργησε, Αγόρασε, Δανείσου, Γεφύρωσε»).

Στον τέταρτο άξονα βρίσκεται ο μετασχηματισμός του HR προκειμένου να υποστηρίξει νέες πραγματικότητες. Την ώρα που το επιχειρηματικό περιβάλλον μεταβάλλεται διαρκώς, τα στελέχη ανθρώπινου δυναμικού οφείλουν να εστιάζουν στο «business» και να αφουγκράζονται τάσεις, να στηρίζουν τη στρατηγική τους με δεδομένα και ολοκληρωμένη πληροφόρηση, να συμβάλλουν στην ενίσχυση γνώσεων και δεξιοτήτων των εργαζομένων τους (reskilling), να αναπτύσσουν νέες δεξιότητες για να ανταποκρίνονται σε νέες πραγματικότητες (ψηφιοποίηση, διαχείριση τεχνητής νοημοσύνης), να αλλάζουν τον τρόπο λειτουργίας τους και να επαναπροσδιορίζονται, να αποκτούν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μέσω της εμπειρίας εργαζομένου (προσέλκυση, διατήρηση ταλέντου, δέσμευση στελεχών). Οι εξελίξεις αυτές δημιουργούν νέες δυναμικές για τα στελέχη ανθρώπινου δυναμικού και ευκαιρίες να επιδράσουν καταλυτικά στο αύριο των επιχειρήσεων.

Τέλος, ο πέμπτος άξονας είναι η λήψη αποφάσεων με βάση δεδομένα και Data Analytics. Δίνεται πλέον η δυνατότητα, μέσω σύγχρονων μεθόδων, επεξεργασίας δεδομένων, που βοηθούν τις επιχειρήσεις να αναγνωρίζουν και να αναδεικνύουν τάσεις, θέματα, προκλήσεις για το μέλλον της εταιρείας και να ενεργοποιήσουν ολόκληρο τον οργανισμό σε θέματα κουλτούρας, απόδοσης και βιωσιμότητας.

Η αξία της εκπαίδευσης των εργαζομένων 

Εκτός από τον προσέλκυση και την παραμονή στην εταιρεία ικανών στελεχών, εξίσου σημαντική είναι και η επανεκπαίδευσή τους προκειμένου να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους αλλά και να αποκτήσουν νέες.  Σύμφωνα με μελέτες, οι εργαζόμενοι που παίρνουν μέρος σε σχετικά προγράμματα παρουσιάζουν αυξημένη παραγωγικότητα τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά. Ακόμα, παρατηρείται λιγότερη σπατάλη χρόνου, πόρων και χρημάτων.

Ένα ακόμα σημαντικό στοιχείο είναι το αίσθημα της εργασιακής ικανοποίησης που αναπτύσσεται. Συγκεκριμένα, οι εργαζόμενοι νιώθουν πιο συνδεδεμένοι με την εργασία τους όταν αυτή επενδύει στην ανάπτυξή τους. Δημιουργείται η αίσθηση ασφάλειας και ηθικής ικανοποίησης που αποτρέπει το δυναμικό από το να αποχωρήσει. Μέσω της διαρκούς εκπαίδευσης, δημιουργούνται ακόμα ευκαιρίες ανέλιξης και προαγωγής, αφού μετατρέπονται σε σημαντικά «κομμάτια» της επιχείρησης, ενώ χρειάζονται και μικρότερη επίβλεψη, κάτι που μεταφράζεται σε λιγότερη σπατάλη πόρων και χρόνου για τη διεκπεραίωση διαδικασιών.

Ακόμα, η εκπαίδευση βοηθά στο να αποτραπούν λάθη τα οποία οφείλονται σε έλλειψη γνώσεων ή ικανοτήτων, ενώ η επικαιροποίηση των γνώσεων δημιουργεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην επιχείρηση, καθώς τα άτομα που την απαρτίζουν εξελίσσονται με βάση τα νέα δεδομένα και ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας.

Τέλος, η συγκεκριμένη πρακτική βοηθά σημαντικά στην προσέλκυση νέων ταλέντων, τα οποία αισθάνονται ότι εργάζονται σε μια επιχείρηση η οποία τους σέβεται και τους βοηθά να εξελιχθούν.

Εργασία 4.0: Η εργασία της νέας ψηφιακής οικονομίας εδώ. 

Μάθετε πρώτοι τα τελευταία νέα
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις