Τα πάντα για την ελληνική Startup Σκηνή

Πλαίσιο: Γιατί αποχωρεί από το Χρηματιστήριο Αθηνών

Όλα όσα δήλωσε ο πρόεδρος και ιδρυτής της εταιρείας, Γιώργος Γεράρδος

Στην ανάγκη εξασφάλισης ευελιξίας, δίχως τους περιορισμούς που θέτει το κανονιστικό περιβάλλον της χρηματιστηριακής αγοράς, αποδίδει την απόφαση εξόδου της «Πλαίσιο Computers» από το ΧΑ μέσω προαιρετικής δημόσιας πρότασης, ο πρόεδρος και ιδρυτής της εταιρείας, Γιώργος Γεράρδος.

Συγκεκριμένα, όπως επεσήμανε αναφερόμενος στους λόγους για τους οποίους αποφασίστηκε η συγκεκριμένη κίνηση, «ο λόγος που μία εταιρία είναι στο Χρηματιστήριο, είναι η χρηματοδότηση, η οποία εμάς δεν μας ενδιαφέρει καθώς διαθέτουμε καλή χρηματοοικονομική διάρθρωση και αφετέρου να έχει καλύτερη αποτίμηση. Στην περίπτωσή μας, θεωρούμε ότι είμαστε διαρκώς υποτιμημένοι, παρά τις εξαιρετικές επιδόσεις (σ.σ. οικονομικών αποτελεσμάτων) που έχουμε, οι οποίες βελτιώθηκαν ακόμη περισσότερο στην διάρκεια της τελευταίας διετίας. Παρόλα αυτά, η αποτίμηση της εταιρίας μειώθηκε» .

Όπως προσθέτει ο Γ. Γεράρδος, «στον αντίποδα αυτών υπάρχει το υψηλό κόστος λειτουργίας που συνεπάγεται το κανονιστικό πλαίσιο για τις εισηγμένες εταιρίες και ακόμη σημαντικότερα οι περιορισμοί στους οποίους υποβάλλονται οι ανακοινώσεις μας, υπo το φως της τριμηνιαίας και της εξαμηνιαίας υποχρέωσης ανακοίνωσης αποτελεσμάτων. Εκτιμούμε ότι τα επόμενα δυο χρόνια θα είναι δύσκολα και ότι οι αποφάσεις μας θα πρέπει να είναι γρήγορες και να έχουν μακροπρόθεσμη οπτική. Για να αναπτυχθείς σε ένα περιβάλλον ιδιαίτερα δύσκολο και μεταβλητό πρέπει να μπορείς να παίρνεις άμεσες αποφάσεις με μακροχρόνιο ορίζοντα ή για να το θέσουμε αλλιώς, οι όποιες αποφάσεις να μην περιορίζονται από τον ορίζοντα του τριμήνου ή του εξαμήνου».

Ο πρόεδρος της Πλαίσιο Computers, Γιώργος Γεράρδος και ο διευθύνων σύμβουλος, Κωνσταντίνος Γεράρδος προχώρησαν στην υποβολή προαιρετικής δημόσιας πρότασης για την απόκτηση του 100% των μετοχών της εταιρείας με στόχο τη διαγραφή των μετοχών από το Χρηματιστήριο Αθηνών. Το προσφερόμενο τίμημα ανέρχεται στα 4,58 ευρώ ανά μετοχή.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο Γεώργιος Γεράρδος ο οποίος κατέχει άμεσα 66,71% των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας και ο Κωνσταντίνος Γεράρδος, ο οποίος κατέχει άμεσα 15,47% των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας (αθροιστικά κατέχουν το 82,18% των δικαιωμάτων ψήφου στην εταιρεία) υπέγραψαν συμφωνία με την οποία συμφώνησαν, μεταξύ άλλων, να συντονιστούν μεταξύ τους προκειμένου να επιδιώξουν (α) κοινούς στρατηγικούς στόχους ως προς τον έλεγχο της εταιρείας και (β) τη διαγραφή της από το ΧΑ.

Περαιτέρω, οι βασικοί μέτοχοι συμφώνησαν τον τρόπο άσκησης της εταιρικής διακυβέρνησης της εταιρείας, τη σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, καθώς και ορισμένους περιορισμούς και ορισμένα δικαιώματα εκάστου εξ αυτών αναφορικά με τη μεταβίβαση των μετοχών τους.

Η δημόσια πρόταση αφορά στην απόκτηση του συνόλου των μετοχών τις οποίες δεν κατείχαν ο Γεώργιος Γεράρδος και τα συντονισμένα πρόσωπα κατά την ημερομηνία της δημόσιας πρότασης, δηλαδή 3.932.952 μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 17,82% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας.

Σημειώνεται ότι ο Γεώργιος Γεράρδος προσφέρει 4,58 ευρώ σε μετρητά, για κάθε μετοχή της δημόσιας πρότασης που του προσφέρεται νόμιμα και έγκυρα εντός της περιόδου αποδοχής.

Μάθετε πρώτοι τα τελευταία νέα
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις