CritIS MEDICAL SYNERGY: Μια “πλατφόρμα όλα σε ένα” για τις ΜΕΘ

Η spin-off του Πανεπιστημίου Κρήτης με την επωνυμία CRITIS MEDICAL SYNERGY IKE προσφέρει λύσεις σε μια από τις θεμελιώδεις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα οι μονάδες εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ) και αυξημένης φροντίδας (ΜΑΦ) που είναι η διαχείριση του μεγάλου όγκου πληροφοριών που συλλέγονται και αξιολογούνται καθημερινά κάτω από υψηλή πίεση χρόνου, χωρίς την ανάγκη χειρόγραφων διαγραμμάτων και εγγράφων

Το 2017 η εταιρεία Αξιοποίησης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, ο καθηγητής Εντατικολογίας και Δ/ντης της ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ κ. Δημήτρης Γεωργόπουλος, και η KD SYNERGY IKE, ιδρύουν την CRITIS MEDICAL SYNERGY IKE (spin off εταιρεία του Πανεπιστημίου Κρήτης) προκειμένου να αξιοποιήσουν εμπορικά τα ερευνητικά αποτελέσματα που προέκυψαν από την ανάπτυξη ενός εύχρηστου ιατροτεχνολογικού συστήματος ολοκληρωμένης κλινικής τεκμηρίωσης και υποστήριξης λήψης αποφάσεων του CritIS Synergy+.  Το σύστημα ήταν αποτέλεσμα μιας ομάδας επιστημόνων (αποτελούμενη από τον καθηγητή Εντατικολογίας κ. Δ. Γεωργόπουλο, την κα Νεκταρία Ξηρουχάκη Εντατικολόγο στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ, και τον Γ. Δευτεραίο μηχανικό λογισμικού) που κατανόησαν σε βάθος τις ιδιαίτερες ανάγκες του κλειστού χώρου των ΜΕΘ που μέχρι πριν την πανδημία το έργο τους ήταν ελάχιστα γνωστό στο ευρύ κοινό.

Σήμερα η εταιρεία προσφέρει λύσεις σε μια από τις θεμελιώδεις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι μονάδες εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ) και αυξημένης φροντίδας (ΜΑΦ) που είναι η διαχείριση του μεγάλου όγκου πληροφοριών που συλλέγονται και αξιολογούνται καθημερινά κάτω από υψηλή πίεση χρόνου, χωρίς την ανάγκη χειρόγραφων διαγραμμάτων και εγγράφων. «Το κενό που εντοπίσαμε σε τοπικό επίπεδο ήταν η μη ύπαρξη εξειδικευμένων ιατροτεχνολογικών πληροφοριακών συστημάτων στο χώρο της εντατικής θεραπείας. Αντίστοιχες λύσεις σε διεθνές επίπεδο παρουσιάζουν αυξημένη πολυπλοκότητα για το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό και πολύ υψηλό κόστος απόκτησης», εξηγεί ο CΙO της εταιρείας κ. Γεράσιμος Δευτεραίος, προσθέτοντας πως η πολυπλοκότητα είναι εχθρός σε ένα χώρο όπου η πίεση είναι ιδιαίτερα αυξημένη και όπου ταυτόχρονα πρέπει κάποιος να παρακολουθεί μετρήσεις από δεκάδες μηχανήματα: «Εκεί χρειάζεται ένα πληροφοριακό σύστημα με εύκολη χρήση και με σύντομη διάδραση που να παρέχει την σωστή πληροφορία που χρειάζεται το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό τη στιγμή που πρέπει, στο σωστό σημείο, χωρίς χαρτιά και διαγράμματα».

Κάθε αρχή και δύσκολη

 Ήταν το 2011 όταν ο Γεράσιμος Δευτεραίος γνωρίζοντας την προσπάθεια του καθηγητή εντατικολογίας και Δ/ντη της ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ Δημήτρη Γεωργόπουλου να εκσυγχρονίσει το περιβάλλον της μονάδας του μέσω απόκτησης εξειδικευμένου ιατρικού ηλεκτρονικού φακέλου, πρότεινε την ανάπτυξη ενός αντίστοιχου συστήματος. Ένα χρόνο μετά, το CritIS καθιστούσε τη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ την πρώτη μονάδα στην Ελλάδα που λειτούργησε χωρίς χαρτί.

«To CritIS Synergy+ συλλέγει αυτόματα, καταγράφει, αποθηκεύει, ομαδοποιεί και προβάλει τα τεράστια ποσά δεδομένων που παράγονται ανά ασθενή στη ΜΕΘ (~5000 μετρήσεις/ασθενή/ημέρα!). Δημιουργεί ένα ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό αρχείο που καλύπτει το σύνολο της διαμονής ενός ασθενή στη ΜΕΘ, αλλά και μετά την έξοδό του από αυτή. Περιλαμβάνει προηγμένες λειτουργίες, όπως την κλινική υποστήριξη της λήψης αποφάσεων, την ποιοτική παρουσίαση-αναφορών κλινικών δεδομένων, έξυπνα εργαλεία παρακολούθησης της πορείας ασθενή καθώς και τη δυνατότητα ανταλλαγής πληροφοριών με άλλα νοσοκομειακά συστήματα ιατρικής περίθαλψης (HIS, LIS) μέσω του διεθνές πρωτοκόλλου επικοινωνίας HL7. Από την εισαγωγή μέχρι την έξοδο από τη μονάδα, το CritIS  ενισχύει την ροή εργασίας στην μονάδα, υποβοηθάει τις κλινικές εκτιμήσεις και τον σχεδιασμό της περίθαλψης, προσφέροντας  εργαλεία για την παρακολούθηση και εφαρμογή της θεραπείας, υποστηρίζει λεπτομερή κλινικά πρωτόκολλα και δημιουργεί μια πλούσια πηγή δεδομένων για κλινικές μελέτες», περιγράφει ο κ. Δευτεραίος.

Τον Νοέμβριο του 2013 το CritIS παρουσιάστηκε στο Πανελλήνιο Συνέδριο Εντατικής Θεραπείας και έλαβε θερμή αποδοχή από την ιατρική κοινότητα, και το 2014 ο Δ/ντης της ΜΕΘ του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών Βασίλειος Μπέκος,  στο πλαίσιο έργου εκσυγχρονισμού της ΜΕΘ ζήτησε την εγκατάσταση του λογισμικού στη μονάδα του, η οποία αποτέλεσε την πρώτη ΜΕΘ της Ελλάδας με πλήρη διασύνδεση του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού αυτοματοποιώντας τη συλλογή-καταγραφή μετρήσεων και βελτιώνοντάς σημαντικά την ποιότητα των δεδομένων λόγο εξάλειψης λαθών κατά την χειρόγραφη καταγραφή.

«Τα πρώτα βήματα ήταν δύσκολα γιατί το προϊόν απευθύνονταν σε ένα πολύ συγκεκριμένο target group, κυρίως στα δημόσια νοσοκομεία που από το 2010 μέχρι την πανδημία αντιμετώπιζαν τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης. Παρότι υπήρχε έκδηλο ενδιαφέρον από τις ΜΕΘ αρκετών νοσοκομείων οι δυσκολίες στην χρηματοδότηση έργων, η γραφειοκρατία, και η έλλειψη τεχνογνωσίας διαχείρισης των χρηματοδοτικών εργαλείων από την πλευρά των ενδιαφερόμενων φορέων, καθυστερούσαν τη διείσδυση στην αγορά», προσθέτει ο CΙO της εταιρείας.

Το 2015 ιδρύεται η KD SYNERGY IKE με συμμετοχή της Pharm Animal AE η οποία και αναλαμβάνει να υποστηρίξει την περαιτέρω εξέλιξη του λογισμικού και την προώθησή του. Καθώς το λογισμικό εγκαθίσταται το 2016 στη ΜΕΘ και ΜΑΦ του ΓΝ Λάρισας και παράλληλα εκδηλώνεται ενδιαφέρον από την Πανελλήνια Εταιρεία Εντατικής Θεραπείας για εγκατάστασή του στις υπόλοιπες μονάδες, λαμβάνεται και η απόφαση για την ίδρυση της CRITIS MEDICAL SYNERGY IKE.

Σήμερα το CritIS βρίσκεται εγκατεστημένο εκτός από τη ΜΕΘ του Πα.Γ.Ν.Η, και τη Γενική ΜΕΘ του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών, στις  ΜΑΦ και ΜΕΘ του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, στη ΜΕΘ του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας, στις ΜΑΦ και ΜΕΘ Παίδων του Πα.Γ.Ν.Η, στην Πανεπιστημιακή ΜΕΘ του ΝΝΘΑ «Η Σωτηρία», ενώ σύντομα θα ξεκινήσει η εγκατάστασή του στη ΜΕΘ του ΓΝ Παπαγεωργίου.

Αξίζει μάλιστα να αναφερθεί πως στην έκθεση Beyond 4.0 που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Οκτώβριο στη Θεσσαλονίκη η εταιρεία επιλέχθηκε και παρουσιάστηκε από την Περιφέρεια Κρήτης ως μια εκ των πιο επιτυχημένων spin-off του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Ανάπτυξη νέων προϊόντων με γνώμονα τις ανάγκες του ασθενούς

Η εταιρεία παρέχει λύσεις τόσο για το χώρο των ΜΕΘ/ΜΑΦ μέσω του CritIS Synergy+ αλλά και στο χώρο της αναισθησίας με το νέο προϊόν της CritIS Anesthesia το οποίο καλύπτει τις ανάγκες κατά τα διάφορα στάδια της αναισθησίας (pre-anesthesia, intra-anesthesia, post-anesthesia). Παράλληλα αναπτύσσονται λύσεις προκειμένου να υποστηριχθεί η παρακολούθηση των ασθενών μετά την έξοδό τους από τη ΜΕΘ καθώς έχει διαπιστωθεί ότι οι ασθενείς αυτοί αντιμετωπίζουν αρκετά προβλήματα τα οποία μπορεί να έχουν άσχημη κατάληξη. «Η ανάγκη διασύνδεσης του λογισμικού με τα ιατρικά μηχανήματα της ΜΕΘ και της αναισθησίας μας έχει οδηγήσει στην παροχή σχετικών υπηρεσιών και λύσεων καθιστώντας την εταιρεία ως την πλέον εξειδικευμένη στην Ελληνική αγορά στο χώρο αυτό. Παράλληλα η εταιρεία συνεργάζεται με την CapsuleTech παγκόσμιο ηγέτη στη διασύνδεση ιατρικών συσκευών προσφέροντας ακόμη πιο εξελιγμένες λύσεις διασυνδέοντας πάνω από 1000 ιατρικές συσκευές διαφόρων κατασκευαστών», λέει ο κ. Δευτεραίος.

Αξίζει να αναφερθεί ότι η εταιρεία δεν δρα με μοναδικό σκοπό το κέρδος. Έχει συνεισφέρει  στην ενίσχυση του συστήματος υγείας της χώρας μας με τη δωρεάν παροχή αδειών χρήσης του λογισμικού CritIS Synergy+ και πληροφοριακού εξοπλισμού ύψους σχεδόν 500.000€ σε μονάδες εντατικής θεραπείας, και μονάδες αυξημένης φροντίδας στο Γ.Ν. Λάρισας, στο Πα.Γ.Ν.Η., στο ΝΝΘΑ «Η Σωτηρία» και στο ΓΝΑ Ευαγγελισμός. «Όραμά μας είναι ένα μέλλον πιο σύγχρονο και αποδοτικό, όπου η συλλογή και διαχείριση των πληροφοριών θα γίνεται αποκλειστικά ψηφιακά, χωρίς την ανάγκη χρήσης χαρτιού και διαγραμμάτων (paperless), προσφέροντας αποτελεσματικές λύσεις που εξοικονομούν χρόνο και παρέχοντας στοχευμένα εργαλεία για την άμεση, έγκυρη και αποτελεσματική αξιολόγηση των ιατρικών δεδομένων κάθε ασθενούς», σχολιάζει ο κ. Δευτεραίος.

Η εταιρεία σήμερα απασχολεί 4 μηχανικούς λογισμικού, και η έδρα της είναι στο Χολαργό. Έως σήμερα δεν έχει λάβει κάποια χρηματοδότηση πέρα από τη στήριξη που της παρέχει η Pharm Animal AE (μέτοχος) έως ότου τα έργα αρχίσουν να αποπληρώνονται. Παρότι διάφορα VCs έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον μέχρι στιγμής δεν έχουν κάποια επιτυχή κατάληξη. «Ευελπιστούμε ότι σιγά-σιγά οι λύσεις που σήμερα παρέχουμε, μακροπρόθεσμα θα μετεξελιχθούν σε πραγματικά συστήματα λήψης αποφάσεων υποβοηθώντας σημαντικά το έργο του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού. Κάτι τέτοιο θα μας δώσει σημαντικό καινοτόμο προβάδισμα και θα καταξιώσει ακόμη περισσότερο την εταιρεία. Παράλληλα, προσπαθούμε να αναπτύξουμε κανάλια διανομής σε αγορές του εξωτερικού κυρίως σε χώρες όπου η γλώσσα δεν είναι η Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, καθώς τα προϊόντα που προσφέρουμε μπορούν εύκολα να μεταφραστούν διατηρώντας παράλληλα το πλεονέκτημα μιας οικονομικά συμφέρουσας αξιόπιστης, ποιοτικής, και εφαρμοσμένης λύσης», προσθέτει ο διευθυντής Ανάπτυξης της εταιρείας παρατηρώντας πως ο χώρος της υγείας βρίσκεται σε μια συνεχή επέκταση του εύρους των παρεχόμενων υπηρεσιών καθώς και της βελτίωσης της ποιότητά τους, επιτάσσοντας την αξιοποίηση σύγχρονων και καινοτόμων εφαρμογών πληροφορικής: «Το τελευταίο διάστημα εμφανίστηκαν στην αγορά αντίστοιχες λύσεις από πολυεθνικές κάτι το οποίο ήταν αναμενόμενο. Ωστόσο, εδώ αντιπαραβάλλουμε την πολυπλοκότητα με την ευχρηστία, την άμεση προσαρμοστικότητα των λύσεων που παρέχουμε στις ανάγκες και υπό το πλαίσιο λειτουργίας των νοσοκομείων στον Ελληνικό χώρο, τη συνέργεια με την ιατρική κοινότητα του Πανεπιστημίου Κρήτης και την υιοθέτηση-προσαρμογή των συστημάτων μας στις εξελίξεις του ιατρικού χώρου, την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης που παρέχουμε 24×7 και οι οποίες παρέχονται από τον Ελληνικό χώρο και όχι από κάποια τρίτη χώρα με διαφορά ώρας και άλλη γλώσσα. Ο χώρος της εντατικής θεραπείας απαιτεί άμεση επέμβαση όταν προκύψει το οποιοδήποτε πρόβλημα, με την εταιρεία μας να έχει αποκτήσει την απαραίτητη τεχνογνωσία εδώ και μια δεκαετία προκειμένου να δώσει άμεσα τη λύση που απαιτείται», καταλήγει ο CΙO της CRITIS MEDICAL SYNERGY IKE.

Μάθετε πρώτοι τα τελευταία νέα
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις