Τα πάντα για την ελληνική Startup Σκηνή

Το egg ξεκινά τρίτο κύκλο, η Eurobank εξειδίκευσε τους όρους χρηματοδότησης για τις εταιρείες του

Στην ανακοίνωση του τρίτου κύκλου του “egg – enter, grow, go“, του προγράμματος εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της Eurobank για την υποστήριξη και “εκκόλαψη” καινοτόμων σχεδίων νεανικής επιχειρηματικότητας, προέβησαν σήμερα τα στελέχη της τράπεζας μαζί με τη διοικητική ομάδα των Corallia Clusters, που συμμετέχει στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση του προγράμματος.

Στο πλαίσιο της ανακοίνωσης, τα στελέχη της Eurobank εξειδίκευσαν και τους όρους του προγράμματος οικονομικής υποστήριξης των εταιρειών που εξελίσσονται μέσω του egg, το οποίο είχε προαναγγελθεί από τον Νοέμβριο του 2014. Η χρηματοδότηση αφορά σε δανειοδότηση με ευνοϊκούς όρους για ζητήματα ρευστότητας των νέων εταιρειών.

Διαβάστε επίσης: Eurobank: 10 εκατ. ευρώ απευθείας στις startups

Συγκεκριμένα, όπως ανέλυσε ο επικεφαλής Τομέα Εμπορικής Ανάπτυξης Εργασιών της Γενικής Διεύθυνσης Τραπεζικής Μικρών Επιχειρήσεων της Eurobank, Πάνος Θεοδώρου, η χρηματοδότηση αφορά σε:
Κεφάλαιο κίνησης έως 25.000 ευρώ (για λειτουργικά έξοδα, ενέργειες προώθησης και μάρκετινγκ και χρηματοδότηση του συναλλακτικού κυκλώματος, όπως προμήθειες, αγορά αδειών κλπ.) και
– Για κάλυψη πάγιων επενδύσεων έως 50.000 ευρώ (όπως αγορά πάγιου εξοπλισμού, επενδύσεις σε άυλα πάγια, όπως δημιουργία ιστοσελίδας, κινητής εφαρμογής, δαπάνες επαγγελματικής στέγης).

Η δανειοδότηση αφορά – τουλάχιστον στην αρχική φάση του νέου αυτού προγράμματος – στις εταιρείες που ολοκληρώνουν το πρόγραμμα “εκκόλαψης” του egg και που πληρούν τα εξής κριτήρια:
– Δεν προϋπάρχουν δυσμενή στοιχεία πιστοληπτικής συμπεριφοράς
– Η επιχειρηματική ιδέα έχει δοκιμασθεί στην αγορά και έχει αποδειχθεί ότι μπορεί να επιτύχει
– Η εταιρεία έχει λάβει πάνω από 50% στη συνολική αξιολόγηση της από το εσωτερικό σύστημα αξιολόγησης του egg και επίσης πάνω από 60% στην αξιολόγηση στις επί μέρους θεματικές “Κατάρτιση ομάδας” και “Ποιοτική αξιολόγηση από τους μέντορες (του egg)”.

Υποψήφιες για χρηματοδότηση μπορούν να είναι και οι εταιρείες που συμμετείχαν στον πρώτο κύκλο του προγράμματος (ο οποίος ολοκληρώθηκε τον Μάιο του 2014, ενώ ο δεύτερος ολοκληρώνεται τον Μάιο του 2015), με την προϋπόθεση ότι εκτός από τα παραπάνω κριτήρια, στο μεσοδιάστημα συνεχίζουν να λειτουργούν την εταιρεία τους.

Οι ευνοϊκοί όροι του προγράμματος χρηματοδότησης (ο Π. Θεοδώρου ανέφερε, μάλιστα, ότι ο δανεισμός των startups του egg θα γίνεται κάτω και από το κόστος χρήματος για την ίδια την τράπεζα) αφορούν σε:
– Περίοδο αποπληρωμής 7 έως 10 ετών για τη χρηματοδότηση του κεφαλαίου κίνησης και 10 ετών για τις επενδύσεις παγίων
– Περίοδο χάριτος στην αποπληρωμή του κεφαλαίου για 2 έτη στο κεφάλαιο κίνησης και για 3 έτη στα πάγια
– Επιτόκιο 2,2% για την περίοδο χάριτος και 4,2% για το υπόλοιπο διάστημα
– Κανένα άλλο κόστος κατά την περίοδο χρηματοδότησης
– Χωρίς επιπλέον εξασφαλίσεις πέραν των προσωπικών εγγυήσεων των φορέων των επιχειρήσεων

Το πρόγραμμα ευνοϊκής χρηματοδότησης που δημιούργησε η Eurobank θα περιλαμβάνει επίσης και ένα αποκλειστικό και εξειδικεύμενο κάντρο εξυπηρέτησης για τις εταιρείες του egg, προκειμένου να υποστηρίζονται σε όλα τα βήματα χρηματοδότησής τους και να λειτουργεί ως ένα ενιαίο σημείο πληροφόρησης και για άλλα εργαλεία χρηματοδότησης, όπως τα ευρωπαϊκά προγράμματα “Ορίζοντας” και “COSME”.

Όπως ανέφεραν τόσο τα στελέχη του egg όσο και της Eurobank και του Corallia, το πρόγραμμα δημιουργήθηκε προκειμένου να καλύψει μία ανάγκη που διαπιστώθηκε από την αρχή του προγράμματος: αυτό δηλαδή της χρηματοδοτικής κάλυψης των επιχειρήσεων που δημιουργούνται μέσα από το egg, πέραν της καθοδήγησης και της “εκκόλαψης”. Τα στελέχη των τριών φορέων τόνισαν πως μέσω αυτού του προγράμματος χρηματοδότησης δεν καλύπτεται η ανάγκη των startups για επενδύσεις κεφαλαίου (αντίστοιχες με αυτές ενός venture capital fund ή ενός επενδυτικού “αγγέλου”), αλλά επιχειρείται να καλυφθεί ένα “οριζόντιο” κενό στην αγορά για τη χρηματοδότηση της ρευστότητας των επιχειρήσεων, προκειμένου αυτές να επιβιώσουν στα πρώτα ένα ή δύο χρόνια της λειτουργίας τους και να φτάσουν να διεκδικήσουν μία επένδυση κεφαλαίου.

Πάντως, οι ομιλητές δεν απέκλεισαν την πιθανότητα δημιουργίας και άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων ή προγραμμάτων, εγγύτερα στο venture financing, σε συνεργασία με άλλους ιδιωτικούς φορείς και ευρωπαϊκά κονδύλια, ωστόσο όπως αναφέρθηκε οι σκέψεις αυτές βρίσκονται μόνο στο στάδιο του σχεδιασμού προς το παρόν.

Ανασταλτικό παράγοντα για τη δημιουργία ενός “τυπικού” venture σχήματος φαίνεται πως αποτελεί και η “απειρία” της τράπεζας στο χώρο της startup επιχειρηματικότητας, καθώς όπως ανέφερε ο Σταύρος Ιωάννου, Ανώτατος Γενικός Διευθυντής της Eurobank, η μεμονωμένη χρηματοδότηση startup είναι δύσκολη για έναν χρηματοπιστωτικό οργανισμό, καθώς δεν έχει τον έλεγχο της πορείας της εταιρείας, ενώ μέσω της συνεργασίας με ένα οικοσύστημα, όπως αυτό του egg εξασφαλίζεται ότι τα χρηματοδοτούμενα επιχειρηματικά σχέδια είναι βιώσιμα.

Συνολικά, η Eurobank έχει δεσμεύσει 10 εκατ. ευρώ για το συγκεκριμένο πρόγραμμα, ενώ ο Π. Θεοδώρου ανέφερε ότι η τράπεζα προϋπολογίζει δανειοδοτήσεις 700.000 ευρώ ανά έτος προς το οικοσύστημα του egg (για φέτος επειδή η “δεξαμενή” των εταιρειών αφορά και στους δύο προηγούμενος κύκλους προϋπολογίζεται ένα ποσό της τάξης του 1,5 εκατ. ευρώ).

Εκτός από τις εταιρείες που “αποφοιτούν” από το egg, στο σχεδιασμό της Eurobank βρίσκεται και η χρηματοδότηση startup εταιρειών που προκύπτουν και από άλλα οικοσυστήματα, με τα στελέχη της τράπεζας να αποκαλύπτουν ότι βρίσκονται σε συζητήσεις με τα Corallia Clusters για τη συμμετοχή και των εταιρειών που φιλοξενούν στο πρόγραμμα χρηματοδότησης.

Σε ό,τι αφορά στον τρίτο κύκλο του egg, αυτός αναμένεται να ξεκινήσει τον Ιούνιο του 2015. Απευθύνεται και πάλι σε νέους (18 έως 40 ετών), φοιτητές ή απόφοιτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες σε όλο το εύρος της οικονομίας, τις οποίες δεν έχουν μετασχηματίσει σε εταιρείες ή που η εταιρεία τους είναι μικρότερη των δύο ετών. Η δυνατότητα υποβολής επιχειρηματικών σχεδίων (σε ένα τυποποιημένο έντυπο 8 σελίδων) θα ολοκληρωθεί στις 31 Μαρτίου στις 15:00 το απόγευμα. Η αξιολόγηση των υποβαλλόμενων σχεδίων θα γίνει σε τρεις φάσεις:
– Έλεγχος των τυπικών προϋποθέσεων και της πληρότητας των φακέλων
– Γραπτή αξιολόγηση των υποβληθέντων επιχειρηματικών σχεδίων από ανεξάρτητους αξιολογητές με διαφανή τρόπο και πρόκριση των 60 καλύτερων προτάσεων
– Προφορική παρουσίαση 5 λεπτών ενώπιον επενδυτών και αξιολογητών. Οι 40 καλύτερες παρουσιάσεις λαμβάνουν γραπτή ανατροφοδότηση και σε 15 ημέρες παρουσιάζουν ξανά για 10 λεπτά τις προτάσεις τους.

Οι 25 καλύτερες επιχειρηματικές προτάσεις θα λάβουν θέση στο πρόγραμμα, όπου παρέχονται κτηριακές και υλικοτεχνικές υποδομές, νομικές κα φορολογικές υπηρεσίες, εκπαιδευτικό πρόγραμμα και σεμινάρια, σύνδεση και συνεργασία με μέντορες και επαγγελματική δικτύωση. Για τον τρίτο κύκλο του προγράμματος, όλοι οι διακριθέντες του “Η Ελλάδα Καινοτομεί!” (του διαγωνισμού που διοργανώνουν Eurobank και ΣΕΒ) θα προσκληθούν να συμμετάσχουν απευθείας στην τρίτη φάση αξιολόγησης, προκειμένου να διεκδικήσουν τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, σε περίπτωση που το επιθυμούν.

Στην συνέντευξη Τύπου για την ανακοίνωση του τρίτου κύκλου του egg παρουσιάστηκαν και στοιχεία για τα μέχρι στιγμής ορόσημα του προγράμματος μέχρις στιγμής:
– 41 ιδέες συνολικά έχουν μετατραπεί σε εταιρείες
– 24 πρωτότυπα προϊόντα ή υπηρεσίες έχουν βγει στην αγορά
– 32 νέοι συνεργάτες έχουν προσληφθεί από τις αρχικές ομάδες
– 3 αιτήσεις ευρεσιτεχνίας έχουν υποβληθεί
– 3 εταιρείες έχουν βρει εξωτερική χρηματοδότηση

Επίσης, δύο από τις εταιρείες του δεύτερου κύκλου μίλησαν για την εμπειρία τους από το egg: Η Άλκηστι Ζήνα, εκπροσωπώντας την Bluperty, μία ηλεκτρονική πλατφόρμα αγοραπωλησίας ακινήτων μέσω διαδικτυακών διαγωνισμών, ανέφερε ότι η εταιρεία έχει δημιουργήσει 3 νέες θέσεις εργασίας και δημιουργεί έσοδα, τα οποία μάλιστα προέρχονται αποκλειστικά από πελάτες στο εξωτερικό. Ο Χρήστος Κουνάβης, εκπροσωπώντας την isMOOD, μία εταιρεία “εξόρυξης” και ανάλυσης δεδομένων από το Διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τόνισε ότι η εταιρεία έχει αυξηθεί από τους 3 ιδρυτές σε 9 άτομα, εξυπηρετεί μερικά από τα μεγαλύτερα ελληνικά brands, ενώ στον πρώτο χρόνο λειτουργίας της ξεπέρασε τις 150.000 ευρώ τζίρο.

Μάθετε πρώτοι τα τελευταία νέα
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις