Τα πάντα για την ελληνική Startup Σκηνή

FUELICS: Φέρνει στο Ηράκλειο την καινοτομία στη διαχείριση κτηριακών υποδομών!

Μία από τις ωραιότερες πόλεις της Ελλάδας, το Ηράκλειο Κρήτης, καινοτομεί και σταδιακά μετατρέπεται σε «έξυπνη» πόλη. Η Δημοτική Αρχή συνεργάστηκε με την εταιρεία FUELICS I.K.E., η οποία την προμήθευσε τους ΝΒ-ΙοΤ αισθητήρες της, ανέλαβε την εγκατάστασή τους και παρέδωσε ένα ολοκληρωμένο σύστημα, αποτελούμενο από αισθητήρες, ΙοΤ πλατφόρμα και εφαρμογή κινητού τηλεφώνου

Μία από τις ωραιότερες πόλεις της Ελλάδας, το Ηράκλειο Κρήτης, καινοτομεί και σταδιακά μετατρέπεται σε «έξυπνη» πόλη. Η Δημοτική Αρχή συνεργάστηκε  με την εταιρεία FUELICS I.K.E., η οποία την προμήθευσε τους ΝΒ-ΙοΤ αισθητήρες της, ανέλαβε την εγκατάστασή τους και παρέδωσε ένα ολοκληρωμένο σύστημα, αποτελούμενο από αισθητήρες, ΙοΤ πλατφόρμα και εφαρμογή κινητού τηλεφώνου (Android & iOS) προκειμένου ο Δήμος Ηρακλείου να μπορεί να παρακολουθεί, καταγράφει και διαχειρίζεται τις δεξαμενές πετρελαίου θέρμανσης και τις δεξαμενές νερού, καθώς και τα εσωτερικά δίκτυα ύδρευσης & ηλεκτρικού ρεύματος, σε σχολικές μονάδες της περιοχής Νέας Αλικαρνασσού.

Διαχείριση Δεξαμενών Πετρελαίου Θέρμανσης

Σημαντική προτεραιότητα του Δήμου Ηρακλείου είναι η απρόσκοπτη παροχή θέρμανσης στις σχολικές μονάδες και η ορθολογική χρήση του πετρελαίου θέρμανσης.

Με την χρήση του συστήματος της FUELICS (ΝΒ-ΙοΤ αισθητήρες, ΙοΤ Πλατφόρμα, εφαρμογή κινητού τηλεφώνου) οι υπεύθυνοι των σχολικών μονάδων έχουν καθημερινά έγκυρη ενημέρωση της κατανάλωσης και ειδοποιούνται άμεσα όταν η στάθμη δεξαμενής πέσει κάτω από ένα προκαθορισμένο επίπεδο, ώστε έγκαιρα να εκκινήσουν  την γραφειοκρατική διαδικασία για την πραγματοποίηση της παραγγελιοληψίας καυσίμου.

Η Δημοτική Αρχή προχωρώντας περαιτέρω την ψηφιοποίηση των διαδικασιών της, είναι ήδη σε φάση ωρίμανσης της πλήρους αυτοματοποίησης της διαδικασίας παραγγελιοληψίας στηριζόμενη στην εμπειρία χρήσης του συστήματος της FUELICS.

Διαχείριση Δεξαμενών Νερού

Επίσης, μια ακόμη προτεραιότητα του Δήμου Ηρακλείου, λόγω της χαμηλής υδροστατικής πίεσης στην περιοχή, είναι η απρόσκοπτη παροχή πόσιμου νερού στις σχολικές μονάδες.

Για τον σκοπό αυτό υπάρχουν παράλληλα με το δίκτυο ύδρευσης δεξαμενές πόσιμου νερού, οι οποίες τροφοδοτούν το εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης των σχολικών μονάδων σε περιπτώσεις διακοπής ή χαμηλής υδροστατικής πίεσης δικτύου.

Με την χρήση του συστήματος της FUELICS (ΝΒ-ΙοΤ αισθητήρες, ΙοΤ Πλατφόρμα, εφαρμογή κινητού τηλεφώνου) οι υπεύθυνοι των σχολικών μονάδων έχουν συνεχή ενημέρωση της πληρότητας της δεξαμενής νερού και ειδοποιούνται άμεσα για φαινόμενα απότομης μείωσης στάθμης (λόγω βλάβης δεξαμενής ή των σωληνώσεων) ή για χαμηλή στάθμη δεξαμενής νερού, ώστε να προβαίνουν στις απαραίτητες ενέργειες επιδιόρθωσης ή πλήρωσης νερού.

Διαχείριση Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης

Η ευαισθησία του Δήμου Ηρακλείου για την απρόσκοπτη παροχή πόσιμου νερού στις σχολικές μονάδες, είναι δεδομένη. Η προστασία όμως, του πολυτιμότερου για την ζωή αγαθού από φαινόμενα υπερβολικών καταναλώσεων και κατασπατάλησης είναι η ύψιστη προτεραιότητά.

Η λύση της FUELICS και η χρήση του συστήματός της, δίνει στον Δήμο τη δυνατότητα να ελέγχει την κατανάλωση πόσιμου νερού στο εσωτερικό δίκτυο των σχολικών μονάδων. Οι υπεύθυνοι των σχολικών μονάδων και του Δήμου έχουν συνεχή ενημέρωση της κατανάλωσης νερού και ειδοποιούνται άμεσα για φαινόμενα υπερβολικών ή προβληματικών καταναλώσεων όπως διαρροές (ελαττωματικές τουαλέτες, επιβαρυμένες βρύσες, προβληματικές ενώσεις σωληνώσεων) και τυχόν θραύσεις σωληνώσεων, ώστε να προβαίνουν στις απαραίτητες ενέργειες, προλαμβάνοντας την κατασπατάληση του φυσικού πόρου που μας κρατάει στην ζωή.

Διαχείριση Εσωτερικού Δικτύου Ηλεκτρικού Ρεύματος

Εξίσου σημαντική για τον Δήμου Ηρακλείου είναι η παρακολούθηση της κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος.

Η λύση της FUELICS και η χρήση του συστήματός της, έρχεται να προσφέρει στο Δήμο τη δυνατότητα να ελέγχει την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος των σχολικών μονάδων. Οι υπεύθυνοι των σχολικών μονάδων και του Δήμου έχουν συνεχή ενημέρωση της κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος και ειδοποιούνται άμεσα για φαινόμενα αδικαιολόγητων καταναλώσεων (όπως τα Σαββατοκύριακα, όταν το σχολείο δεν λειτουργεί) ή υπερβολικών καταναλώσεων στην διάρκεια της ημέρας. Μέσω του συστήματος δημιουργείται προφίλ κατανάλωσης για κάθε σχολική μονάδα, οδηγώντας στον ορισμό και τήρηση συνθηκών ορθής χρήσης (π.χ. να αποσυνδέονται οι συσκευές από τις πρίζες κάθε Παρασκευή που κλείνει το σχολείο).

Η Δημοτική Αρχή, προχωρώντας περαιτέρω, έχει στα άμεσα σχέδιά της την αναβάθμιση του συστήματος της FUELICS, ώστε να ελέγχει απομακρυσμένα ηλεκτρικά συστήματα, όπως ο καυστήρας θέρμανσης και τα κλιματιστικά, βελτιστοποιώντας τη δυνατότητα αποφυγής άσκοπων καταναλώσεων.

Σύστημα Χρηστών & Διαχειριστών

Η απλότητα και η ευκολία χρήσης του συστήματος της FUELICS (ΙοΤ πλατφόρμα και εφαρμογή κινητού τηλεφώνου), σε σχέση με την τεχνολογική πολυπλοκότητά του όλου συστήματος, βοήθησε τους χρήστες να εξοικειωθούν γρήγορα και την Δημοτική Αρχή στην επίτευξη των παραπάνω ωφελημάτων από την χρήση του.

Την ικανοποίησή του εξέφρασε ο Αντιδήμαρχος Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Ηρακλείου, Γιώργος Σισαμάκης, αναφέροντας ότι «το σύστημα που εγκαταστάθηκε στον Δήμο Ηρακλείου από την FUELICS μας προσφέρει για πρώτη φορά δεδομένα που αγνοούσαμε, τα οποία μετασχηματίζουν την καθημερινότητα των δημοτικών μας δομών παρέχοντας πλούσια δεδομένα στους διαχειριστές των σχολικών μονάδων. Η πόλη μας μετασχηματίζεται σταδιακά σε έξυπνη και βιώσιμη, με το βλέμμα μας πάντα στην προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών μας πόρων».

Από την πλευρά του, ο CEO της FUELICS, Δρ. Ευάγγελος Αγγελόπουλος, επισήμανε ότι «η εταιρεία μας μετασχηματίζει την έρευνα σε προϊόντα υψηλής τεχνολογίας που προσφέρουν ολοκληρωμένες λύσεις έξυπνης πόλης. Το συγκεκριμένο έργο αποτελεί μια μοναδική, ολοκληρωμένη λύση διαχείρισης δημόσιων κτηρίων και πολύ σύντομα, πάνω από το ίδιο περιβάλλον πλατφόρμας έξυπνης πόλης και mobile app, θα έχουμε και την δυνατότητα διαχείρισης της ποιότητας του αέρα εσωτερικών χώρων».

Το άρθρο δημοσιεύθηκε στο Startupper Mag #35

Μάθετε πρώτοι τα τελευταία νέα
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις