StartUpper

Fraud line – Οι πρωτοπόροι του whistleblowing στην Ελλάδα

Στο σύγχρονο, ανταγωνιστικό και διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον η αξία μιας επιχείρησης δεν αποτιμάται μόνο από την οικονομική της απόδοση, αλλά κυρίως από την εμπιστοσύνη που της δείχνουν οι πελάτες, οι επενδυτές και οι ίδιοι οι εργαζόμενοι. 

Σημαντική παράμετρος ενίσχυσης της κουλτούρας ακεραιότητας αποτελεί το whistleblowing, δηλαδή η ύπαρξη ασφαλών καναλιών αναφοράς για την αποκάλυψη παράνομων ή ανήθικων συμπεριφορών ή πρακτικών εντός της εταιρείας ή του οργανισμού, καθώς και η αποτελεσματική προστασία του εργαζομένου που ευαισθητοποιείται και κάνει κάποια αναφορά.  

Το whistleblowing συμβάλλει στη μείωση των οικονομικών απωλειών, στην ενίσχυση της εταιρικής κουλτούρας και στην προστασία της φήμης του οργανισμού μέσω της πρόληψης και της ανίχνευσης περιστατικών που αφορούν –και όχι μόνο– την απάτη και το οικονομικό έγκλημα.  

Αφορά επίσης την κατάχρηση εξουσίας, τον εκφοβισμό, τη σεξουαλική παρενόχληση, τις διακρίσεις και το ρατσισμό, την παραβίαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και άλλα. Εκτός από καλή πρακτική, το whistleblowing θα συνιστά μέχρι το τέλος του 2021 και νομική υποχρέωση, καθώς θα ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο η Ευρωπαϊκή Οδηγία 1937/2019.  

Οι ιδρυτές της Fraud Line, έχοντας βιώσει οι ίδιοι τις δυσάρεστες επιπτώσεις τέτοιων φαινομένων και παρατηρώντας τις συνέπειες για τις εταιρείες και τους εργαζομένους, αντιλήφθηκαν την ανάγκη και ανέπτυξαν ένα σύνολο ολοκληρωμένων υπηρεσιών για το whistleblowing και την εταιρική ακεραιότητα. Η προσπάθειά τους ξεκίνησε από το πρόγραμμα επιχειρηματικής επιτάχυνσης του Δήμου Αθηναίων INNOVATHENS, όπου δημιουργήθηκε το MVP της υπηρεσίας.  

Στη συνέχεια συμμετείχε στο πρόγραμμα επιχειρηματικής επώασης egg – enter grow go, όπου η Fraud Line απέκτησε νομική προσωπικότητα. Σήμερα είναι μέλος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΣΕΠΕ) και μέλος του Εθνικού Μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων Elevate Greece 

Η Fraud Line υιοθέτησε μια ολιστική προσέγγιση για τις προσφερόμενες υπηρεσίες whistleblowing, οι οποίες αποτελούνται από τρεις άξονες: Πρώτον, αναπτύσσεται η πολιτική και η διαδικασία διαχείρισης αναφορών σύμφωνα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις του εκάστοτε οργανισμού.  

Προσδιορίζονται το πεδίο εφαρμογής, τα είδη των παραπτωμάτων, τα κανάλια αναφορών, η προστασία και τα δικαιώματα των εργαζομένων, και καθορίζεται το πλαίσιο ανάθεσης, σχεδιασμού και διενέργειας της διερεύνησης καθώς και των διορθωτικών ενεργειών.  

Δεύτερον, εγκαθιδρύεται ηλεκτρονική πλατφόρμα ανώνυμων/εμπιστευτικών αναφορών, η οποία πληρoί υψηλά επίπεδα ασφάλειας και ιδιωτικότητας και υποστηρίζει ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας με τον whistleblower σε μορφή ασύγχρονης επικοινωνίας μεταξύ του διαχειριστή της αναφοράς και του αναφέροντος, διατηρώντας την ανωνυμία μέσω ενός μοναδικού κωδικού.  

Επιπλέον, η πλατφόρμα λειτουργεί ως case management system ενισχύοντας τη διαφάνεια και τη λογοδοσία κατά την παρακολούθηση της αναφοράς. Τρίτον, πραγματοποιείται διαδραστική ηλεκτρονική εκπαίδευση των εργαζομένων, ώστε αφενός να ευαισθητοποιηθούν και να αποδομηθούν κάποιες στρεβλές αντιλήψεις σχετικά με το whistleblowing και αφετέρου να γίνει κατανοητό σε ποιες ενέργειες πρέπει να προβούν οι αναφέροντες σε περίπτωση που υποπέσει κάτι στην αντίληψή τους.  

Η Fraud Line έχει υλοποιήσει έργα μεταξύ άλλων για τις εταιρείες: Όμιλος Ελλάκτωρ, Lamda Development, Kaizen Gaming/Stoiximan, Αττικές Διαδρομές, ΑΧΑ Ασφαλιστική, ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Πρόσφατα υπέγραψε σύμβαση με την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας για την υλοποίηση πλατφόρμας αναφορών για τις 13 θυγατρικές του Ομίλου, μεταξύ άλλων ΕΛΤΑ, HELEXPO/ΔΕΘ, ΕΤΑΔ, ΤΑΙΠΕΔ, ΓΑΙΑΟΣΕ, ΟΑΣΑ, ΣΤΑΣΥ και τις Συμμετοχές 5G.  

H Fraud Line υλοποιεί το έργο παίΖω Τίμια στο πλαίσιο της δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικών πόρων μέσω του ΕΠΑνΕΚ καθώς και ιδιωτικών κεφαλαίων. Σκοπός του έργου είναι η δημιουργία μιας ενοποιημένης υπηρεσίας whistleblowing και serious game που να ευαισθητοποιεί και να ενδυναμώνει τους νέους αθλητές και άλλους ενδιαφερόμενους να αναφέρουν περιστατικά όπως η φαρμακοδιέγερση, η χειραγώγηση αθλητικών αγώνων, η σεξουαλική παρενόχληση, οι διακρίσεις/ρατσισμός και άλλα.  

Επίσης, έχει υλοποιήσει πανελλαδική πλατφόρμα αναφορών για την πρόληψη και την ανίχνευση περιστατικών χειραγώγησης αθλητικών αγώνων σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού στο πλαίσιο της Εθνικής Πλατφόρμας Αθλητικής Ακεραιότητας (Ε.Π.ΑΘΛ.Α). Η πλατφόρμα έχει ενταχθεί στη Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού 2020-2025.  

Ο συνδυασμός νομικών, τεχνολογικών και εκπαιδευτικών δεξιοτήτων της ομάδας δίνει στη Fraud Line συγκριτικό πλεονέκτημα, καθότι μπορεί να υλοποιήσει ένα ολοκληρωμένο έργο whistleblowing σε σύντομο χρονικό διάστημα καλύπτοντας τόσο την τεχνολογική υποδομή, την εκπαίδευση, όσο και τo κομμάτι της κανονιστικής συμμόρφωσης.  

Η Χριστίνα Παπαζησίμου έχει εργαστεί ως νομικός σύμβουλος εισηγμένων εταιρειών επί σειρά ετών, έχει ειδίκευση στην κανονιστική συμμόρφωση και έχει συμμετάσχει ως εμπειρογνώμονας σε έργα του Συμβουλίου της Ευρώπης και της Expertise France για το ελληνικό Δημόσιο. Ο Βασίλης Σταματόπουλος είναι Δρ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών. Έχει εκπαιδευτική εμπειρία σε ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Είναι τακτικό μέλος της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας στο ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος».  

Όπως δηλώνει η Χριστίνα Παπαζησίμου: «Δεν προσπαθούμε να ανακαλύψουμε τον τροχό. Αναζητούμε τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές, τις προσαρμόζουμε στην ελληνική πραγματικότητα και τις συνδυάζουμε με δικά μας καινοτομικά στοιχεία και τεχνολογικά εργαλεία με πελατοκεντρική προσέγγιση. Σκοπός μας είναι να δώσουμε συγκριτικό πλεονέκτημα στους πελάτες μας μέσω της εφαρμογής μηχανισμών whistleblowing και της ενίσχυσης της ακεραιότητας στην επιχειρηματική και εργασιακή κουλτούρα». 

Μάθετε πρώτοι τα τελευταία νέα
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις