Συνεργασία Owiwi – Metavallon για τη βέλτιστη αξιολόγηση των υποψηφίων Startups

Η Owiwi έχει ξεχωρίσει σε πολλούς διαγωνισμούς και βραβεία και παρά το γεγονός ότι βρίσκεται σε περίοδο Beta έχει ήδη 800 χρήστες και αρκετές συνεργασίες με μικρές και μεγάλες εταιρείες. H ελληνική Startup προωθεί ένα πρωτοποριακό τρόπο επιλογής υποψηφίων στελεχών μέσω «serious gaming». Αυτή τη φορά η υπηρεσία τέθηκε στη διάθεση του accelerator Metavallon προκειμένου να αξιολογήσει τις υποψήφιες ομάδες προς επένδυση.

Η Owiwi προσφέρει ένα ψυχομετρικό εργαλείο που ενσωματώνει εξελιγμένη απεικόνιση, gaming και real life σενάρια λήψης αποφάσεων. Η Metavallon, κατέληξε στην λύση της Owiwi θεωρώντας ότι η εις βάθος αξιολόγηση της ομάδας είναι ύψιστης σημασίας, ιδιαίτερα στα πρώιμα επενδυτικά στάδια.

01_owiwi-finalΗ Owiwi βοήθησε ιδιαίτερα στο δεύτερο γύρο των αξιολογήσεων των ομάδων, δηλαδή στην διάρκεια της συνέντευξης. Εκεί, ζητήθηκε από τις υποψήφιες ομάδες να εισέλθουν στην πλατφόρμα της Owiwi και να παίξουν το παιχνίδι. Στην συνέχεια τα αποτελέσματα συλλέχθηκαν και ομαδοποιήθηκαν κάτω από 4 κατηγορίες με τις οποίες η Owiwi αξιολογεί κάθε παίκτη: Αναδυόμενες Ηγετικές Ικανότητες, Ικανότητες Ομαδικής Εργασίας, Στάσης απέναντι στην Ομάδα και Επικοινωνιακές Ικανότητες.

Ανάλογα με το σκορ τους οι παίκτες κατηγοριοποιούνται σε τέσσερα επαγγελματικά προφίλ, βάσει του ψυχομετρικού εργαλείου της Owiwi:

Αδρανείς (Loafers), Συντονιστές (Alleviators), Άτομα Επιρροής (Influencers) και Ελεγκτές (Controllers). Στη συνέχεια ομαδοποιήθηκαν όλα τα ατομικά δεδομένα και κατά αυτό τον τρόπο δημιουργήθηκαν λεπτομερείς αναφορές για κάθε συμμετέχουσα ομάδα.

Τα δεδομένα αυτά συσχετίστηκαν με τις αξιολογήσεις που προέκυψαν από τις συνεντεύξεις. Τα σημαντικότερα ευρήματα ήταν:

  • Το 33% των ομάδων αποτελούταν μόνο από Συντονιστές, κάτι που καταδεικνύει άριστες Ικανότητες Ομαδικής Εργασίας, αλλά η απουσία ενός Ατόμου Επιρροής είναι επιβραδυντικός παράγοντας στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.
  • Ομάδες με περισσότερους από 3 συνιδρυτές μπορεί να αντιμετωπίσουν προβλήματα στην εξασφάλιση επενδύσεων καθώς η απουσία ενός ηγέτη επιβραδύνει τις λειτουργίες των ομάδων.
  • Στην περίπτωση μικρών ομάδων, ο συνδυασμός που οδηγεί στην επιτυχία, ειδικά όσον αφορά στην επικύρωση της ιδέας στην αγορά, είναι μια αναλογία 1:2 Ατόμων Επιρροής και Συντονιστών αντίστοιχα.

Κλείνοντας, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι η Owiwi θα προσφέρει στη Metavallon, και σε όλες τις Startup που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, δωρεάν και απεριόριστη πρόσβαση στο εργαλείο αξιολόγησης που προσφέρει.

Metavallon

Μάθετε πρώτοι τα τελευταία νέα
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις