Τα πάντα για την ελληνική Startup Σκηνή
Άρθρα με την ετικέτα Διατλαντική Εταιρική Σχέση Εμπορίου και Επενδύσεων

Διατλαντική Εταιρική Σχέση Εμπορίου και Επενδύσεων

Δυσπιστία για την προστασία των επενδύσεων στη σχέση εμπορίου με τις ΗΠΑ εκφράζουν οι Ευρωπαίοι πολίτες

Στις 13 Ιανουαρίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την ανάλυσή των περίπου 150.000 απαντήσεων που υποβλήθηκαν στην ηλεκτρονική διαβούλευση σχετικά με την προστασία των επενδύσεων και την Επίλυση Διαφορών μεταξύ Επενδυτών και Κράτους (ΕΔΕΚ)…