Άρθρα με την ετικέτα Δια Βίου Μάθηση

Δια Βίου Μάθηση

Ο ΟΑΕΔ αναλαμβάνει coaching νέων επιχειρηματικών ιδεών για ανέργους 18-29 ετών

Ο ΟΑΕΔ συνεργάζεται με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο προκειμένου να βοηθήσει 3.000 ανέργους ηλικίας 18-29 ετών να υλοποιήσουν την επιχειρηματική τους ιδέα και να ξεκινήσουν την δική τους επιχείρηση.