Άρθρα με την ετικέτα Αξιοκρατία

Αξιοκρατία

Δυναμική συνεργασία για την προώθηση της αξιοκρατίας και της ισότητας στον χώρο εργασίας

Την πρωτοβουλία The Boardroom, για την ενδυνάμωση, δικτύωση και υποστήριξη των γυναικών με στόχο την ανάληψη θέσεων σε διοικητικά συμβούλια, ανακοίνωσε ότι υποστηρίζει η RSM Ελλάδος.