Τα πάντα για την ελληνική Startup Σκηνή
Άρθρα με την ετικέτα Ελληνικές Νεοφυείς Επιχειρήσεις

Ελληνικές Νεοφυείς Επιχειρήσεις

Ωριμότητα και προσήλωση στο long run!

Πολλές φορές δέχομαι ερωτήματα προερχόμενα από το εξωτερικό, τόσο από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και από τις Αγγλία και πιο σπάνια από τις ΗΠΑ σε σχέση με το Ελληνικό οικοσύστημα.