Τα πάντα για την ελληνική Startup Σκηνή
Άρθρα με την ετικέτα GEIGER project

GEIGER project

Kaspersky: Συνεργασία με το GEIGER project

Στις μέρες μας, η ψηφιοποίηση επηρεάζει τη λειτουργία όλων των επιχειρήσεων, ακόμη και των μικρότερων, με αποτέλεσμα να εκτίθενται σε ψηφιακά περιστατικά που θα μπορούσαν να έχουν σημαντικές συνέπειες τόσο από οικονομική άποψη όσο και από…