Άρθρα με την ετικέτα luxury brands

luxury brands

Η Chanel επενδύει στην Startup Evolved by Nature

Η Chanel έχει αποκτήσει μειοψηφικό μερίδιο στην Evolved by Nature με έδρα τη Βοστώνη, σύμφωνα με πολλαπλές αναφορές. Η Startup έχει εφεύρει έναν τρόπο χρήσης υγρού μεταξιού για τη δημιουργία