Άρθρα με την ετικέτα Πράσινο Ταμείο

Πράσινο Ταμείο

Διαδικτυακή ημερίδα για το χρηματοδοτικό πρόγραμμα LIFE την Τρίτη 23/3

Διαδικτυακή Θεματική Ημερίδα με τίτλο: «Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα LIFE και Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις: Προκλήσεις για βιώσιμες επιχειρηματικές λύσεις με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος»,