Άρθρα με την ετικέτα Προσωπικοί Στόχοι

Προσωπικοί Στόχοι

Τετραήμερη εργασία υιοθετεί η Terracom για τον Ιούνιο και Ιούλιο

Η Terracom, συνεχίζοντας σταθερά στο πλαίσιο της συνεχούς εξέλιξης και προσαρμογής στις ανάγκες του σήμερα και τις απαιτήσεις του αύριο, προχωρά πιλοτικά στην καθιέρωση τετραήμερης εργασίας για τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο