Ultimate magazine theme for WordPress.

Μια ελληνική λύση για μια έξυπνη μπαταρία για το σπίτι

Στο πλαίσιο των αλλαγών που έρχονται στην αγορά ενέργειας δυο ελληνικές εταιρείες θα συνεργαστούν για την παραγωγή μιας έξυπνης μπαταρίας για το σπίτι με πολλές εξαιρετικά χρήσιμες και χρηστικές εφαρμογές.

Η Intelen και η εταιρία Pleione Energy SA υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας για την μελέτη και δημιουργία έξυπνης οικιακής μονάδας αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας μικρής κλίμακας, συνδυάζοντας πρόσφατα αποτελέσματα Ελληνικής εφαρμοσμένης έρευνας σε τεχνολογία υλικών αλλά και πολυετούς εμπειρίας στον χώρο των ενεργειακών ψηφιακών υπηρεσιών.

Πιο συγκεκριμένα, αντικείμενο της συνεργασίας θα είναι ο σχεδιασμός μιας πρωτοποριακής, αυτόνομης και διασυνδεδεμένης συσκευής αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία θα συνδυάζει τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης, ειδικούς αλγόριθμους και πολλά άλλα ψηφιακά χαρακτηριστικά τα οποία θα υποστηρίξουν καινοτόμες υπηρεσίες προς τους τελικούς καταναλωτές στην νέα αγορά ενέργειας.

Η συσκευή θα συνδέεται διαδικτυακά με την ψηφιακή πλατφόρμα της Intelen (DiG), στην οποία θα στέλνει άλλα και θα λαμβάνει δεδομένα και δείκτες σχετικά με το προφίλ και τις ενεργειακές συνήθειες του χρήστη αλλά και στατιστικά φόρτισης/εκφόρτισης, στον οποίο είναι εγκατεστημένη.

Παράλληλα, θα παρέχει δυνατότητες έξυπνης αποθήκευσης, ανταλλαγής και εκμετάλλευσης της ηλεκτρικής ενέργειας (έξυπνη ιδιοκατανάλωση, μετατόπιση αιχμών, φόρτιση ηλεκτρικού αυτοκινήτου, διαχείριση ζήτησης, συμμετοχή σε capacity markets, συμμετοχή σε ρύθμιση συχνότητας δικτύου, κλπ), μέσω της ενοποιημένης πλατφόρμας και του mobile app της Intelen.

Η συσκευή αποθήκευσης θα μπορεί να φορτίζεται από φωτοβολταϊκά συστήματα, από το δίκτυο ή από άλλες εξωτερικές πηγές. Επίσης η συσκευή αποθήκευσης θα μπορεί να συνδέεται με οικιακούς φορτιστές ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

Σχολιάζοντας την έναρξη της συνεργασίας με την Pleione, ο Δρ. Βασίλειος Νικολόπουλος, CEO της Intelen, δήλωσε: «Η Ευρωπαική επιτροπή δημοσίευσε ένα πακέτο προτεινόμενων μέτρων (το γνωστό Winter Package τον Νοέμβριο του 2016) όπου μέσω πολλών προτάσεων, θέτει τις βάσεις για μεγάλες αλλαγές και καινοτομίες στον Ευρωπαικό χώρο της Ενέργειας. Η τεχνογνωσία μας, η εμπειρία μας, η εφαρμοσμένη έρευνα χρόνων και τα δεδομένα που έχουμε αποκτήσει τόσα χρόνια στον χώρο των utility analytics και των ψηφιακών ενεργειακών υπηρεσιών, μας δίνουν την δυνατότητα να καινοτομήσουμε και στον χώρο της αποθήκευσης ενέργειας, ένας χώρος που θα πρωταγωνιστήσει τα επόμενα χρόνια. Για εμάς η αποθήκευση είναι μία σημαντική επέκταση των δικών μας ψηφιακών υπηρεσιών, προς τους παρόχους ενέργειας. Η αποθήκευση θα γίνει συνδεδεμένη, έξυπνη, αυτόνομη, αποκεντρωμένη, ψηφιακή και θα δώσει στους καταναλωτές νέες ροές εισοδήματος στο άμεσο μέλλον, μέσω ψηφιακών μέσων. Είναι μία τεράστια ευκαιρία για την Ελληνική έρευνα και καινοτομία στον ενεργειακό χώρο, να δείξει τι πραγματικά μπορεί να επιτύχει σε παγκόσμια κλίμακα. Τα επόμενα χρόνια αναμένεται να επενδύσουμε πολύ σαν εταιρία σε έρευνα και ανάπτυξη τεχνολογιών που συσχετίζουν αποθήκευση ενέργειας, ψηφιακές ενεργειακές υπηρεσίες, Τεχνητή Νοημοσύνη και έξυπνη ηλεκτροκίνηση, ενώ θα δημιουργηθούν νέα μεγάλα τμήματα στην Intelen με δεκάδες νέους μηχανικούς και επιστήμονες».

O Δρ. Αντώνιος Βαβουλιώτης – CEO της Pleione Energy δήλωσε σχετικά: «Στο σύγχρονο κόσμο, υπάρχει μια συνεχής παγκόσμια ανάγκη για περισσότερη ενέργεια και προκειμένου να καλυφθούν οι ολοένα αυξανόμενες ενεργειακές απαιτήσεις υπάρχει έντονη έρευνα για την ανάπτυξη αποδοτικότερων και καλύτερων τεχνολογιών αποθήκευσης. Απαντώντας σε αυτή την ανάγκη, η Pleione Energy έχει αναπτύξει ένα καινοτόμο σύστημα αποθήκευσης ενέργειας, μέσω της ενσωμάτωσης νανο-υλικών γραφενίου. Το σύστημα αυτό είναι προϊόν μακρόχρονης τεχνολογικής έρευνας και υπερτερεί έναντι των συμβατικών συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας όσον αφορά το κόστος, τη διάρκεια ζωής, και την απόδοση του συστήματος. Η συνεργασία μας με την Intelen ανοίγει νέες προοπτικές στην κατεύθυνση της έξυπνης και αυτόνομης αποθήκευσης της ενέργειας, με τη χρήση κατάλληλων αλγορίθμων βασισμένων στα ψηφιακά δεδομένα που έχει αποκτήσει η εταιρεία. Το σύστημα έξυπνης αποθήκευσης που θα αναπτυχθεί θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά μήκος όλης της ενεργειακής αλυσίδας, στις μονάδες παραγωγής, στα δίκτυα μεταφοράς μέχρι και τον τελικό καταναλωτή, και αναμένεται να συμβάλει στη δημιουργία ενός αξιόπιστου δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας».

Τα αρχικά πρωτότυπα της μπαταρίας θα είναι έτοιμα στις αρχές του 2018 και θα δοκιμαστούν σε συνδυασμό με την ηλεκτροκίνηση σε 4 Ευρωπαϊκές χώρες (συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας) από συγκεκριμένους πελάτες και συνεργάτες της Intelen – σημαντικούς παρόχους ενέργειας σε Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη – με τους οποίους έχουν ήδη υπογραφεί σχετικά συμφωνητικά.

Τέλος, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η Pleione Energy SA είναι μια διεθνής σύμπραξη μεταξύ της ελληνικής εταιρείας ADAMANT COMPOSITES LTD και της γερμανικής εταιρείας OMNIDEA-RTG Gmbh. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2015 και εδρεύει στο Τεχνολογικό και Επιστημονικό Πάρκο του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών (NCSR) “Δημόκριτος” στην Αθήνα. Σκοπός της Pleione Energy είναι η ανάπτυξη καινοτόμων ενεργειακών εφαρμογών με χρήση νανοτεχνολογίας, στον ενεργειακό και διαστημικό τομέα. Κύριο στόχο αποτελεί  ο εντοπισμός και η σύνθεση τεχνολογιών αιχμής σε βιομηχανικές εφαρμογές και προϊόντα, μεγιστοποιώντας το δυναμικό εκμετάλλευσής τους.

Τα σχόλια είναι κλειστά, αλλά Trackbacks και Pingbacks είναι ανοιχτά.