Τα πάντα για την ελληνική Startup Σκηνή

Οι εταιρείες που εκμεταλλεύονται καλύτερα τα στελέχη τους σε όλο τον κόσμο είναι πιο κερδοφόρες

Σύμφωνα με νέα έρευνα της EY και του LinkedIn oι επιχειρήσεις που ευθυγραμμίζουν καλύτερα το γεωγραφικό αποτύπωμα του ανθρώπινου δυναμικού τους με τις ευκαιρίες της αγοράς τείνουν να είναι οι πιο παραγωγικές και κερδοφόρες.

Η έρευνα ανέλυσε 659 επιχειρήσεις σε 11 τομείς, διαπιστώνοντας πως όσες δεν αξιοποιούν σωστά τα στελέχη τους στους αναπτυσσόμενους κλάδους παγκοσμίως, ενδεχομένως αφήνουν ανεκμετάλλευτες ευκαιρίες αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων.

Εξετάζοντας συνδυαστικά την τρέχουσα και προβλεπόμενη απόδοση διαφόρων κλάδων από την EY και τα στοιχεία του LinkedIn για περισσότερα από 530 εκατομμύρια μέλη, η έρευνα επιβεβαιώνει και ποσοτικοποιεί τη σημασία της καλύτερης δυνατής ευθυγράμμισης μεταξύ της τοποθέτησης του ανθρώπινου ταλέντου και των ευκαιριών της αγοράς.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έκθεσης, στον φαρμακευτικό τομέα, για παράδειγμα, μια τυπική επιχείρηση που βελτιώνει την ευθυγράμμιση των στελεχών της με την αγορά κατά 10%, θα μπορούσε να αυξήσει το ετήσιο κέρδος της κατά 77 εκατομμύρια δολάρια, βάσει ενός δείγματος 71 φαρμακευτικών εταιρειών. Για αυτές τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις, η μετάβαση από τα μέσα στα κορυφαία επίπεδα ευθυγράμμισης ανθρώπινου δυναμικού με την αγορά, θα μπορούσε να οδηγήσει σε επιπλέον ετήσια κέρδη άνω των 690 εκατομμυρίων δολαρίων.

Στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας, οι επιχειρήσεις με την υψηλότερη ευθυγράμμιση του ανθρώπινου ταλέντου με την αγορά σημείωσαν, κατά μέσο όρο, αύξηση εσόδων υψηλότερη κατά 14% από τις επιχειρήσεις με τη χαμηλότερη ευθυγράμμιση, ενώ στον κλάδο ένδυσης και υπόδησης η διαφορά αγγίζει το 9%.

Η έρευνα έδειξε, επίσης, πως οι επιχειρήσεις που βελτιώνουν την ευθυγράμμιση του ανθρώπινου δυναμικού τους με τις αγορές τείνουν να αναπτύσσονται ταχύτερα, με την πάροδο του χρόνου. Για παράδειγμα, οι επιχειρήσεις που βρίσκονταν στο υψηλότερο 25% της κατάταξης ως προς τη βελτίωση της ευθυγράμμισης των δεξιοτήτων με την αγορά μεταξύ 2013 και 2016, πέτυχαν αύξηση κερδών κατά μέσο όρο 7,8% υψηλότερη, από τις επιχειρήσεις στο χαμηλότερο 25%. Η διαφοροποίηση αυτή ήταν ιδιαίτερα έντονη στον ασφαλιστικό τομέα, με τις επιχειρήσεις που κατέγραψαν τη μεγαλύτερη βελτίωση ως προς την ευθυγράμμιση των στελεχών με την αγορά, να πετυχαίνουν αύξηση της κερδοφορίας κατά μέσο όρο 29% υψηλότερη από εκείνες με τη χαμηλότερη βελτίωση, κατά την τριετία 2013-2016. Στον τραπεζικό τομέα, η αντίστοιχη διαφορά στη βελτίωση της κερδοφορίας έφθανε το 11%.

Αλλά και οι εθνικές οικονομίες, στις οποίες έχουν την έδρα τους επιχειρήσεις με υψηλότερη ευθυγράμμιση ανθρώπινου ταλέντου με την αγορά, παρουσίασαν τάσεις για υψηλότερη παραγωγικότητα, σύμφωνα με την έκθεση. Οι επιχειρήσεις με έδρα τη Βόρεια Αμερική πέτυχαν τη μεγαλύτερη ευθυγράμμιση μεταξύ της αναλογικής κατανομής των στελεχών σε μια χώρα, και της σημασίας της χώρας αυτής στον αντίστοιχο κλάδο παγκοσμίως. Παράλληλα, οι επιχειρήσεις με έδρα στην Ιρλανδία, την Ιαπωνία, την Κίνα και τον Καναδά κινήθηκαν και αυτές πάνω από τον παγκόσμιο μέσο όρο που κατέγραψε η έκθεση.
Τα ευρήματα δείχνουν σημαντικές επιπτώσεις στην αύξηση του ΑΕΠ: εάν, για παράδειγμα, το Ηνωμένο Βασίλειο επιτύγχανε το ίδιο επίπεδο ευθυγράμμισης του ανθρώπινου δυναμικού με την αγορά, που καταγράφεται στις ΗΠΑ, ο αντίκτυπος για την οικονομία του θα μπορούσε ενδεχομένως να φθάσει τα 900 δις δολάρια.

Τα στοιχεία για την Ελλάδα

Οι επιδόσεις των επιχειρήσεων με έδρα την Ελλάδα ως προς την ευθυγράμμιση του ανθρώπινου ταλέντου με τις αγορές, βρίσκονται ανάμεσα στις χαμηλότερες των χωρών της έρευνας. Αντίστοιχα, η παραγωγικότητα (ΑΕΠ / εργαζόμενοι 2016) είναι χαμηλότερη από τον μέσο όρο. Σχολιάζοντας τα ευρήματα για τη χώρα μας, ο κ. Παναγιώτης Παπάζογλου παρατηρεί: «Σύμφωνα την έρευνα, οι χώρες των οποίων οι επιχειρήσεις έχουν πετύχει υψηλότερη ευθυγράμμιση των στελεχών με την αγορά, βελτιώνουν τις αναπτυξιακές τους προοπτικές. Οι επιδόσεις των επιχειρήσεων που έχουν έδρα την Ελλάδα υστερούν σημαντικά σε αυτό το κριτήριο. Είναι κρίσιμο οι επιχειρήσεις να επικεντρωθούν στην ορθολογικότερη κατανομή του ανθρώπινου δυναμικού τους ανάλογα με τις δεξιότητές τους, αλλά και τις ανάγκες της αγοράς, για να ενισχύσουν τόσο τη βελτίωση της κερδοφορίας τους, όσο και την ανάπτυξη της οικονομίας της χώρας μας».

Τα ανώτερα στελέχη τοποθετούνται σε ώριμες αγορές, αντί αναπτυσσόμενων

Σε ό,τι αφορά στην ευθυγράμμιση της παλαιότητας και των επιχειρηματικών λειτουργιών, πολλές επιχειρήσεις τοποθετούν τα ανώτερα στελέχη σε παραδοσιακές και ώριμες αγορές, παρά σε χώρες όπου καταγράφονται μεγαλύτερα έσοδα και ευκαιρίες ταχύτερης ανάπτυξης. Η έρευνα κατέγραψε ενδιαφέρουσες τάσεις ως προς τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις κατανέμουν τα ανώτερα στελέχη τους, τα στελέχη πωλήσεων, μάρκετινγκ και έρευνας σε όλο τον κόσμο, με βασικές λειτουργίες συχνά να υπο-εκπροσωπούνται σε κρίσιμες αγορές. Τα στοιχεία για τον φαρμακευτικό τομέα, για παράδειγμα, έδειξαν ότι σημαντικό ποσοστό διευθυντικών στελεχών στον κλάδο είναι δυσανάλογα τοποθετημένο σε ώριμες αγορές, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ισπανία, η Γαλλία, η Ελβετία και το Ηνωμένο Βασίλειο, και όχι σε άλλες χώρες που ενδεχομένως παρουσιάζουν περισσότερα έσοδα και ευκαιρίες ταχύτερης ανάπτυξης.

Μάθετε πρώτοι τα τελευταία νέα
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις