Τα πάντα για την ελληνική Startup Σκηνή

Ξεκίνησε ο νέος κύκλος αιτήσεων για την θερμοκοιτίδα του Ε.Β.Ε.Α.

Ξεκίνησε ο νέος κύκλος αιτήσεων για τα προγράμματα υποστήριξης του Κέντρου Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας ­(Κ.Α.Ε.)­ και τη δομή της Θερμοκοιτίδας Επιχειρήσεων της Αθήνας. Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών­ καλεί ενδιαφερόμενες νεοφυείς καινοτομικές επιχειρήσεις (startups) και επιχειρηματικές ομάδες να συμμετάσχουν, “διεκδικώντας” την ενσωμάτωσή τους είτε στο Πρόγραμμα Υποστήριξης, ή στο Πρόγραμμα Φιλοξενίας.

Ποιους αφορά
 • ­­­­­­­­Φυσικά πρόσωπα, επιχειρηματικές ομάδες, ή νεοφυείς επιχειρήσεις με μία συγκεκριμένη καινοτομική επιχειρηματική ιδέα, υπηρεσία, ή προϊόν προς ανάπτυξη.­
 • ­­­­­­­­Ομάδες αποφασισμένες να εργαστούν πάνω στην επιχειρηματική ιδέα και τη μετουσίωσή της σε επιτυχημένη νεοφυή επιχείρηση.­
 • ­­­­­­­­Τα μέλη της ομάδας να είναι τουλάχιστον 18 ετών.­­

Ειδικότερα:

 • ­­­­­­­­Κάθε ομάδα αναλαμβάνει τη δέσμευση συμμετοχής στα προγράμματα και τις δράσεις της θερμοκοιτίδας στο πλαίσιο συνεργασίας με τους συμβούλους και τους μέντορες, ώστε να παρακολουθείται η πρόοδος στην περίοδο ανάπτυξης δεξιοτήτων / ανάπτυξης επιχειρήσεων.
 • ­­­­­­­­Για ομάδες αποτελούμενες μόνο από έναν ιδρυτή, ο ιδρυτής δεσμεύεται να εντάξει τουλάχιστον έναν συνιδρυτή μέσα στους πρώτους 3 μήνες μετά την εισαγωγή στο πρόγραμμα.­
Υποστηρικτικές Υπηρεσίες

­Πρόγραμμα Υποστήριξης*

Η Θερμοκοιτίδα παρέχει στις επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ τις παρακάτω υπηρεσίες:

1.­­­­­ Συμβουλευτικές υπηρεσίες (business­planning,­marketing­planning, νομικά, λογιστικά θέματα κ.α.).

2.­­­­­ Εξειδικευμένες υπηρεσίες εκπαίδευσης / κατάρτισης.

3.­­­­­ Ενέργειες δικτύωσης για τη στήριξη των επιχειρηματικών ομάδων.

4.­­­­­ Πρόσβαση­ σε χώρους συναντήσεων στο κτήριο της Θερμοκοιτίδας.

­

*Στις ομάδες οι οποίες εντάσσονται στο πρόγραμμα υποστήριξης δεν παρέχεται φιλοξενία στο χώρο της θερμοκοιτίδας

­Πρόγραμμα Φιλοξενίας

Η Θερμοκοιτίδα­ παρέχει στις επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ τις παραπάνω υπηρεσίες καθώς και:­

1.­­­­­ Φιλοξενία των ομάδων στους χώρους της Θερμοκοιτίδας.

2.­­­­­ Σύγχρονο περιβάλλον λειτουργίας, με κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους γραφείων, χώρους συναντήσεων και κοινόχρηστους χώρους.

3.­­­­­ Σύγχρονες υποδομές και παροχή εξοπλισμού.

4.­­­­­ Υπηρεσίες φύλαξης, καθαριότητας και γραμματειακής υποστήριξης.

5.­­­­­ Επιπρόσθετα, εξασφαλίζεται η κάλυψη παγίων λειτουργικών δαπανών, αναλωσίμων και λοιπών εξόδων.

Οφέλη

Τα οφέλη που εξασφαλίζουν όλες οι επιχειρηματικές ομάδες από τη συμμετοχή τους στη Θερμοκοιτίδα περιλαμβάνουν:

 • ­­­­­­­­Κοινά ενδιαφέροντα και στόχους σε επιχειρησιακό επίπεδο.
 • ­­­­­­­­Παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης σε θέματα διοίκησης, μάρκετινγκ – προώθησης πωλήσεων, νομικών και φοροτεχνικών θεμάτων κ.α.
 • ­­­­­­­­Προώθηση συνεργασίας μεταξύ των επιχειρηματικών ομάδων.
 • ­­­­­­­­Υποστήριξη για την πρόσβαση σε κεφάλαια που αφορούν τη χρηματοδότηση της νεοφυούς επιχείρησης.
 • ­­­­­­­­Συμμετοχή σε επιμορφωτικά σεμινάρια.
 • ­­­­­­­­Δράσεις επιχειρηματικής δικτύωσης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Διαδικασία ένταξης στη θερμοκοιτίδα & Στάδια Υποστήριξης 
Υποβολή Αιτήσεων

Οι αιτήσεις οι οποίες θα υποβληθούν έως και ­τις 15 Δεκεμβρίου, 2019 ­θα αξιολογούνται άμεσα και με σειρά προτεραιότητας (first come, first served) από επιτροπή συμβούλων και μεντόρων της ΘΕΑ. Επιλεγμένες ομάδες θα προσκαλούνται για συνέντευξη (interview) για να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση πριν την Φάση Α’.

Φάση Α’ Προεπώαση (Pre-incubation)

Οι θετικά αξιολογημένες επιχειρηματικές ομάδες καλούνται να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα προ-επώασης (pre-incubation) που θα τους παρασχεθεί από τη Θερμοκοιτίδα και θα είναι διάρκειας 3 εβδομάδων.

Στο διάστημα αυτό οι επιχειρηματικές ομάδες θα συμμετέχουν σε εστιασμένες δράσεις της Θερμοκοιτίδας με στόχο να διαπιστωθεί η εφικτότητα υλοποίησης του επιχειρηματικού τους σχεδίου και να ενδυναμωθούν οι επιχειρηματικές δεξιότητες των μελών τους. Βασικό­ορόσημο­της­Α’­φάσης­είναι­η­δόμηση­της­Ανάλυσης­ Τεχνικής­Σκοπιμότητας­(Technical ­Feasibility ­Analysis)­της­επιχειρηματικής­ιδέας.

­Φάση Β’ Πρόγραμμα Επώασης (Incubation)

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος προ-επώασης ακολουθεί το πρόγραμμα εκκόλαψης (incubation) των επιχειρηματικών ομάδων το οποίο περιλαμβάνει πρόγραμμα φιλοξενίας, ή πρόγραμμα υποστήριξης στη Θερμοκοιτίδα, διάρκειας έως και 6 μηνών. Για να ενταχθούν επιχειρηματικές ομάδες στα Προγράμματα Φιλοξενίας ή Υποστήριξης θα πρέπει να έχουν αξιολογηθεί θετικά κατά την ολοκλήρωση του προγράμματος προ-επώασης.

Η επιτυχής ολοκλήρωση του Προγράμματος Προ-επώασης επιτρέπει στις επιχειρηματικές ομάδες να εστιάσουν στην ενίσχυση της εμπορευσιμότητας της επιχειρηματικής τους ιδέας με τη συνδρομή των υπηρεσιών της Θ.Ε.Α. Ειδικότερα, στη συγκεκριμένη φάση, τα μέλη της επιχειρηματικής ομάδας, με την υποστήριξη και την καθοδήγηση των μεντόρων, των συμβούλων και του προσωπικού της Θ.Ε.Α., καλούνται να διαμορφώσουν τα βασικά εργαλεία επιχειρηματικής ανάπτυξης, δηλαδή ένα αναλυτικό Επιχειρηματικό Σχέδιο (Business Plan). Παράλληλα, οι επιχειρηματικές ομάδες, εκτός των υπηρεσιών Φιλοξενίας και Υποστήριξης, λαμβάνουν και εκτεταμένες υπηρεσίες δικτύωσης, αξιοποιώντας τη σχετική εξειδίκευση του Ε.Β.Ε.Α. καθώς και παράλληλες πρωτοβουλίες όπως η επαφή με το Δίκτυο Επιχειρηματικών Αγγέλων, Funds, συμμετοχή σε εκδηλώσεις, demo days, διεθνείς εκθέσεις και άλλα.­­

Φάση Γ’ Πρόγραμμα Δικτύωσης (Networking)

H επιτυχής ολοκλήρωση του Προγράμματος Εκκόλαψης σηματοδοτεί:

 • ­­­­­­­­Tην «αποφοίτηση» των επιχειρηματικών ομάδων από τις εγκαταστάσεις της Θ.Ε.Α.
 • ­­­­­­­­Tη σύσταση των νέων καινοτόμων επιχειρήσεων (έναρξη επιτηδεύματος) στις περιπτώσεις που δεν υφίσταται ήδη κατά τις προηγούμενες Φάσεις
 • ­­­­­­­­Tη διαρκή υποστήριξη των νέων καινοτόμων επιχειρήσεων, μέσω της προνομιακής συμμετοχής στις επιμέρους Δράσεις δικτύωσης και ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας που υλοποιεί το Ε.Β.Ε.Α.­

Οι υπηρεσίες του Προγράμματος Δικτύωσης δεν έχουν χρονικό περιορισμό.

Αίτηση

­Θα βρείτε την αίτηση για τη συμμετοχή σας, στην ιστοσελίδα της Θερμοκοιτίδας Νεοφυών Επιχειρήσεων Αθήνας.

­

Μάθετε πρώτοι τα τελευταία νέα
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις