Ψηφιακός μετασχηματισμός των διαδικασιών της παραγωγής. Η επόμενη μέρα για τις επιχειρήσεις

Το σημερινό επιχειρηματικό περιβάλλον είναι πιο ανταγωνιστικό από ποτέ. Η ανάγκη για ακριβή πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο, αποτελεί μονόδρομο και επιτάσσει την ροή των δεδομένων τόσο εντός της επιχείρησης όσο και σε εξωτερικά κυκλώματα με την απαιτούμενη ασφάλεια. Οι αποφάσεις πλέον για να είναι αποδοτικές, δεν λαμβάνονται βάσει αίσθησης (feeling good decision making) αλλά βάσει αλγοριθμικών δεδομένων (fact based decision making).

Λύση στα παραπάνω, αποτελεί η ψηφιοποίηση όλων των διαδικασιών του οργανισμού. Συνήθως οι σύγχρονες επιχειρήσεις ακολουθούν την τάση αυτή σε όλες τις επιχειρηματικές διαδικασίες (οικονομική διεύθυνση, οργάνωση πωλήσεων, λογιστήριο κ.λπ.), υιοθετώντας σύγχρονα συστήματα λογισμικού τετάρτου επιπέδου (ERP, Payroll κ.ά.). Ειδικότερα στην παραγωγική βιομηχανία, λόγω των άμεσων αναγκών υιοθετούνται συχνά και τεχνολογίες αυτοματισμού που συνοδεύονται από πληροφοριακά συστήματα πρώτου και δευτέρου επιπέδου ( αισθητήρες, PLC, Scada κ.ά.).

Το πρόβλημα που συχνά δημιουργείται είναι ότι υπάρχει ένα κενό στην επικοινωνία και κατά συνέπεια στην ροή της πληροφορίας,  μεταξύ των παραπάνω συστημάτων. Το κενό αυτό καλύπτεται από τα πληροφοριακά συστήματα τρίτου επιπέδου (Operations Information Network), όπου ανήκουν τα συστήματα ελέγχου παραγωγής (Manufacturing Execution Systems – MES) τα οποία ενσωματώνουν και  συστήματα διαχείρισης αποθήκης (Warehouse Management Systems –WMS) ειδικά για την παραγωγική βιομηχανία.

Ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός της παραγωγής με μια ολοκληρωμένη σουίτα λογισμικού MES (Manufacturing Execution System), παρέχει τη μέγιστη ορατότητα, ευελιξία και αποδοτικότητα στo σύνολο της παραγωγικής διαδικασίας.

Πλεονεκτήματα:

 • Αρθρωτός και κλιμακούμενος σχεδιασμός (modular and scalable platform)
 • Ευελιξία
 • Βελτιώνει την παραγωγικότητα και τους χρόνους εργασιών
 • Εξασφαλίζει την ποιότητα των παραγόμενων
 • Διασφάλιση ιχνηλασιμότητας
 • Δείκτες παραγωγικότητας σε πραγματικό χρόνο (Overall Equipment Effectiveness- ΟΕΕ)
 • Αποτελεσματικός έλεγχος κοστολογίων
 • Έλεγχος και εκτέλεση παραγωγής
 • Διαχείριση Αποθήκης
 • Ποιοτικός Έλεγχος
 • Ιχνηλασιμότητα
 • Διαχείριση προσωπικού
 • Δείκτες επιδόσεων (KPI’s, OEE κ.λπ.)

Οι σύγχρονες μονάδες παραγωγής χρησιμοποιούν μια σειρά από αυτόματες διαδικασίες μέσω ειδικών αισθητήρων και μηχανών αυτοματισμού που ελέγχονται από προγραμματιζόμενους λογικούς εκλεκτές (PLC). Μια πλατφόρμα λογισμικού Data and Process Automation δίνει λύσεις, αυτοματοποιώντας τόσο τη συλλογή όσο και την αποστολή δεδομένων στο πεδίο της παραγωγής.

Πλεονεκτήματα:

 • Εύκολα προσαρμόσιμη πλατφόρμα χαμηλού κώδικα
 • Αυτοματισμός με ροή εργασιών
 • Οπτικοποίηση δεδομένων (HMI)
 • IIot, Industry 4.0
 • Ειδικά εργαλεία προσαρμοσμένων προβολών
 • Διαγνωστικά εργαλεία

Τίποτα δεν έχει αλλάξει περισσότερο τα τελευταία χρόνια στο επιχειρείν, όσο η εφοδιαστική αλυσίδα. Από την απλή αποθήκη των παρελθόντων χρόνων περάσαμε στην έννοια των Logistics και από εκεί στην εφοδιαστική αλυσίδα (Supply Chain). Έτσι μέσα σε ελάχιστα χρόνια,  οι επιχειρήσεις κατανόησαν ότι ο τρόπος με τον οποίο θα διαχειριστούν  την εφοδιαστική αλυσίδα (ΔΕΑ), θα καθορίσει σε σημαντικό βαθμό την κερδοφορία της επιχειρήσεις. Ιδιαίτερα στο σημερινό ανταγωνιστικό περιβάλλον, όπου  η αύξηση των πωλήσεων ως μέσο αύξησης των κερδών είναι ιδιαίτερα δύσκολη, η μείωση του κόστους των Logistics κρίνεται επιτακτική.

Είτε πρόκειται για παραγωγική μονάδα είτε για εμπορική ή  ακόμη και για κάποιο μικτό μοντέλο, η λύση έρχεται από την πλευρά του λογισμικού και λέγεται Warehouse Management System (WMS). Η εγκατάσταση λογισμικού Warehouse Management System που υποστηρίζει κάθε είδους μονάδα μέτρησης όπως και μορφή υλικού και διαδικασία. Ένα σύγχρονο WMS μπορεί να διαχειριστεί αποτελεσματικά πρώτες ύλες (χύδην, υγρές, στέρεες ζυγιζόμενες κ.ο.κ.) αλλά και διαδικασίες όπως πώληση επί ζυγού, πώληση με το μέτρο και άλλες.

Πλεονεκτήματα:

 • Ολοκληρωμένη διαχείριση αποθήκης
 • Κατάλληλο για παραγωγικές μονάδες, βιομηχανική ή βιοτεχνική παραγωγή
 • Εύκολη διασύνδεση με όλα τα ERP
 • Διασύνδεση με αυτοματισμούς αποθηκών (Pick to Light, Pick by cart, φορτώσεις επί ταινιοδρόμου, παραλαβές επί Γεφυροπλάστιγγας κ.λπ.)
 • Αποτελεσματική διαχείριση αποθεμάτων χώρων και θέσεων.

Οι παραπάνω λύσεις, ολοκληρώνουν την ψηφιοποίηση μιας επιχείρησης, καθιστώντας την άκρως ανταγωνιστική και αποδοτική και απολύτως συμβατή με το Industry 4.0 (4η βιομηχανική -ψηφιακή- επανάσταση) και το IIoT (Industrial Internet of Things).

 

Μάθετε πρώτοι τα τελευταία νέα
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις