Διανοητική ιδιοκτησία: Kλειδί για τις Startups αλλά και τους επενδυτές

Μια καλή ιδέα, η εφαρμογή της, και τα μέλη της ομάδας. Αυτά είναι συνήθως τα συστατικά για την επιτυχία μίας νεοφυούς επιχείρησης, όχι απαραίτητα με αυτή τη σειρά, και τα στοιχεία στα οποία εστιάζουν οι υποψήφιοι επενδυτές, είτε πρόκειται…