Τα πάντα για την ελληνική Startup Σκηνή

Το λεξικό του Blockchain: 20 βασικοί όροι που πρέπει να γνωρίζουμε όλοι

Ούσα μια ανερχόμενη ψηφιακή τεχνολογία, το blockchain χρησιμοποιεί μια πληθώρα τεχνολογικών όρων, η γνώση των οποίων καθίσταται απαραίτητη ώστε οι χρήστες να εκμεταλλευτούν τις τεράστιες δυνατότητές του.

Το blockchain, αποτελεί δίχως αμφιβολία ένα από τα πιο “hot” τεχνολογικά trend των τελευταίων ετών. Πρόκειται για μια τεχνολογία η οποία έχει γίνει κυρίως ευρύτερα γνωστή λόγω της χρήσης της για την παραγωγή και τη χρήση των κρυπτονομίσματων, ωστόσο καθώς αναπτύσσεται με ραγδαίους ρυθμούς, βρίσκει ολοένα και περισσότερες εφαρμογές, πέραν των ψηφιακών νομισμάτων, «εκτοξεύοντας» το ενδιαφέρον όχι μόνο όσων ασχολούνται συστηματικά με την τεχνολογία αλλά και του γενικού πληθυσμού μέσω των κρυπτονομισμάτων κυρίως.

Πιο συγκεκριμένα, σχετικοί τομείς εφαρμογών του blockchain είναι η πιστοποίηση ψηφιακών εγγράφων, το διεθνές εμπόριο, το διαδίκτυο των πραγμάτων (IoT), η εφοδιαστική αλυσίδα, η ηλεκτρονική ταυτότητα κ.λπ. Επίσης, αρκετά διαδεδομένη χρήση βρίσκει τον τελευταίο χρόνο και σε ζητήματα όπως η αποκεντρωμένη χρηματοοικονομική και τα NFT. Ούσα μια ανερχόμενη ψηφιακή τεχνολογία, το blockchain χρησιμοποιεί μια πληθώρα τεχνολογικών όρων, τους οποίους σας παρουσιάζουμε.

Οι 20 βασικοί όροι γύρω από το blockchain

Blockchain: Αποκεντρωμένο δημόσιο καθολικό συναλλαγών (public ledger) το οποίο χρησιμοποιεί την κρυπτογράφηση για την καταγραφή τους ανάμεσα στα μέλη ενός δικτύου. Οι συναλλαγές συγκεντρώνονται σε μορφή μπλοκ και καταγράφονται σε χρονολογική σειρά σχηματίζοντας αλυσίδες. Στη συνέχεια διαμοιράζονται σε όλους τους χρήστες του εν λόγω δικτύου, χωρίς την ύπαρξη οποιασδήποτε κεντρικής εξουσίας που κατέχει, ελέγχει η διαχειρίζεται αυτή τη βάση δεδομένων. Όλα τα μέλη του δικτύου πιστοποιούν τις συναλλαγές και την “αξιοπιστία” μπλόκ εξασφαλίζοντας απόλυτη εξασφάλιση των ψηφιακών περιεχομένων του Blockchain. Δημοφιλή δημόσια Blockchain είναι αυτά του Bitcoin και του Ethereum.

Cryptocurrencies: Ψηφιακά ή εικονικά νομίσματα που χρησιμοποιούν την τεχνολογία της κρυπτογράφησης για τον καθορισμό των παραγόμενων μονάδων του νομίσματος και την πιστοποίηση μεταφοράς τους από τον ένα χρήστη στον άλλον. Τα κρυπτονομίσματα διατίθενται και κυκλοφορούν χωρίς την ανάγκη ύπαρξης κεντρικής τράπεζας. Τα περισσότερα κρυπτονομίσματα όπως το bitcoin συνιστούν αποκεντρωμένα δίκτυα που βασίζονται στην τεχνολογία του blockchain.

Cryptoeconomics: Οικονομικό μοντέλο που βασίζεται στην κρυπτογράφηση για το σχεδιασμό νέων συστημάτων, εφαρμογών και δικτύων. Ο σχετικά νέος αυτός κλάδος των οικονομικών μελετά επίσης τις οικονομικές επιδράσεις σε ανταγωνιστικά περιβάλλοντα.

Cryptography: Μαθηματικός αλγόριθμος που χρησιμοποιείται για την κρυπτογράφηση και αποκρυπτογράφηση πληροφορίας. Στο blockchain χρησιμοποιείται για τη δημιουργία wallet, την υπογραφή συναλλαγών, και την επαλήθευση των μπλοκ που απαρτίζουν την αλυσίδα.

DAO: Οι Αποκεντρωμένοι Αυτόνομοι Οργανισμοί (Decentralized Autonomous Organizations) είναι εικονικοί οργανισμοί ενωσματωμένοι σε υπολογιστικό κώδικα ο οποίος εκτελείται εντός του blockchain αυτόνομα έως ένα σημείο, μέσω Smart Contracts. Στις Η.Π.Α. ήδη επιτρέπεται μια LLC εταιρεία να τρέχει ως DAO.

Decentralised Network: Δίκτυα στα οποία όλοι οι χρήστες μπορούν να συναλλαχθούν χωρίς την παρουσία μιας κεντρικής «εξουσίας» που ελέγχει τοδίκτυο.

DeFi (Decentralized Finance): Καινοτόμο μοντέλο χρηματοικονομικών, το οποίο θέλει να δώσει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να συμμετέχουν απευθείας σε χρηματοοικονομικές συναλλαγές, όπως ο δανεισμός, τα παράγωγα, η δευτερογενής αγορά, μέσω των νέων τεχνολογιών όπως το blockchain χωρίς την ανάγκη ύπαρξης κάποιου παραδοσιακού μεσάζοντα ή εγγυητή, όπως π.χ. μια τράπεζα.

Encryption: Η διαδικασία μετατροπής δεδομένων σε μη αναγνωρίσιμη ή κρυπτογραφημένη μορφή. Πολλές φορές χρησιμοποιείται για την προστασία ευαίσθητων πληροφοριών, ώστε η πρόσβαση να παρέχεται μόνο σε εξουσιοδοτημένα μέρη.

Mining: Η διαδικασία προθήκης νέων καταχωρήσεων σε ένα μπλοκ και η επαλήθευση ενός μπλοκ που έχει δημιουργηθεί από άλλους miner. Οι miner συνιστούν κόμβους εντός ενός δικτύου, οι οποίοι συμμετέχουν ενεργά στην επαλήθευση των συναλλαγών πριν αυτές ενωθούν σε μπλοκ. Οι miner συμμετέχουν στη διαδικασία επαλήθευσης των block εξακριβώνοντας την πιστότητα κάθε συναλλαγής. Για τη συμμετοχή τους στην όλη διαδικασία οι miner ανταμείβονται με tokens (κρυπτονομίσματα) που προκύπτουν από τις συναλλαγές.

Node: Ως κόμβος ορίζεται κάθε ηλεκτρονική συσκευή (υπολογιστής, λάπτοπ κ.α.) ή server που συνδέεται σε δίκτυο blockchain. Οι κόμβοι αποθηκεύουν, μεταφέρουν και διατηρούν δεδομένα που σχετίζονται με το blockchain. Όλοι οι κόμβοι ενός τέτοιου δικτύου είναι συνδεδεμένοι μεταξύ τους ανταλλάσσοντας δεδομένα.

NFT (NonFungible Token): Ψηφιακό «πιστοποιητικό» καταχωρημένο στο blockchain, το οποίο χρησιμοποιείται για τη δήλωση ιδιοκτησίας ενός περιουσιακού στοιχείου όπως ένα έργο τέχνης ή ένα συλλεκτικό αντικείμενο.

Offchain transaction: Συναλλαγές κρυπτονομισμάτων που πραγματοποιούνται εκτός του κυρίως blockchain χωρίς να καταγράφονται σε αυτό στοιχεία που αφορούν τη συναλλαγή.

Peertopeer (P2P): Στο blockchain, τα P2P networks συνιστούν δίκτυα όπου οι peer μπορούν να επικοινωνήσουν και να συναλλαχθούν απευθείας με άλλα μέλη χωρίς να βασίζονται σε ένα μεσολαβητή ή κάποιο τρίτο μέρος για να επιβεβαιώνει και να επαληθεύει τις εν λόγω διαδικασίες.

Private Key: Μέσο κρυπτογράφησης που παρέχει στο χρήστη πρόσβαση στα δικά του κρυπτονομίσματα ή συναλλαγές. Είναι αντίστοιχο του κλασσικού password, με στόχο την προστασία των χρηστών από περιστατικά κλοπών και μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στους λογαριασμούς τους.

Private Blockchain: Σε αντίθεση με τα δημόσια blockchain, η συμμετοχή των χρηστών επιτρέπεται μόνο κατόπιν πρόσκλησης. Συγκεκριμένοι χρήστες έχουν διευρυμένες αρμοδιότητες, όπως η πρόσκληση νέων μελών ή ο έλεγχος επί των διαδικασιών που πραγματοποιούνται στο δίκτυο. Αυτού του είδους τα blockchain αναπτύσσονται απο εταιρείες και προσφέρονται ως προϊον σε πελάτες.

Public Key: Κώδικας κρυπτογράφησης ή διεύθυνση που χρησιμοποιείται για τη διενέργεια συναλλαγών ανάμεσα στα συναλλασσόμενα μέρη, επιτρέποντας στους χρήστες να λαμβάνουν κρυπτονομίσματα στους λογαριασμούς τους.

Smart Contracts: Πρόκειται για προγράμματα που τρέχουν εντός του Blockchain και περιγράφουν όρους λειτoυργίας ή ενεργειών και συναλλαγών όπως και τα κανονικά συμβόλαια. Δεν μπορούν διαγραφούν και όποια “επαφή” μαζί τους καταγράφεται. Ένας αυτόνομος οργανισμός DAO λειτουργεί μέσω Smart Contracts με τους όρους π,χ, των μετόχων τους.

Stablecoin: Κρυπτοπεριουσιακό στοιχείο που λαμβάνει τη μορφή νομίσματος ή token, το οποίο συνδέεται ή στηρίζεται από υποκείμενα περιουσιακά στοιχεία. Ο βασικός στόχος των stablecoin είναι να λειτουργήσει επικουρικά για τη δημιουργία ενός εναλλακτικού χρηματοοικονομικού συστήματος, όπου οι νομισματικές μονάδες δε θα ελέγχονται από τις κυβερνήσεις ή άλλη οργάνωση συγκεντρωτικού τύπου

Wallet: Η βασική πλατφόρμα αποθήκευσης κρυπτοπεριουσιακών στοιχείων.

Web 3.0: H νέα έκδοση του διαδικτύου και ειδικά του Metaverse η οποία στοχεύει να είναι μια αποκεντρωμένη έκδοση ενός εικονικού κόσμου, όπου οι χρήστες μπορούν να αλληλεπιδρούν και να συνεργάζονται έξυπνα χωρίς να υπάρχουν κεντρικά σημεία ελέγχου.

 

Διαβάστε επίσης:

Ραγδαία ανάπτυξη στην αγορά του Blockchain με αύξηση 118% στις θέσεις εργασίας

Μάθετε πρώτοι τα τελευταία νέα
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις