StartUpper

Ελληνικός Χρυσός: Στρατηγική με ουσία για ένα βιώσιμο μέλλον

Η Ελληνικός Χρυσός έχει καταφέρει να συνδέσει τα τελευταία χρόνια το όνομά της με τη βιώσιμη ανάπτυξη, επενδύοντας σταθερά σε τεχνολογίες και πρωτοβουλίες που θέτουν στο επίκεντρο το περιβάλλον και τον άνθρωπο

Η μεταλλευτική είναι μία από τις αρχαιότερες ανθρώπινες δραστηριότητες και αδιαμφισβήτητα έχει διαδραματίσει κομβικό ρόλο στην οικοδόμηση του σύγχρονου κόσμου, συνδέοντας ωστόσο πολλές φορές το όνομά της με αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και τις τοπικές κοινωνίες. Η σύνδεση αυτή ίσως ήταν βάσιμη σε κάποιο βαθμό στο παρελθόν, όταν η ευαισθητοποίηση και οι τεχνολογίες σε ζητήματα περιβάλλοντος αλλά και ανθρώπου ήταν σχεδόν μηδενικές και η βιωσιμότητα δεν είχε μπει στις ατζέντες των περισσότερων επιχειρήσεων.

Σήμερα, ευτυχώς τα πράγματα είναι διαφορετικά και πλέον η εξορυκτική βιομηχανία φαίνεται να θέτει στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων της τη βιώσιμη ανάπτυξη. Ήδη πολλές εταιρείες κινούνται προς αυτήν την κατεύθυνση και στην Ελλάδα μία από τις κορυφαίες εξ αυτών είναι η «Ελληνικός Χρυσός».

Από το 2004, η εταιρεία λειτουργεί με υπευθυνότητα και υπό τους αυστηρότερους περιβαλλοντικούς όρους τα Μεταλλεία Κασσάνδρας στη ΒΑ Χαλκιδική, εστιάζοντας σε τρεις προτεραιότητες – «κλειδιά»: την ουσιαστική συνεργασία με την τοπική κοινωνία, το σεβασμό στο περιβάλλον και την ασφάλεια των ανθρώπων της.

Σήμερα περισσότερο από ποτέ, η «Ελληνικός Χρυσός» παραμένει πιστή στη φιλοσοφία αυτή, επενδύοντας παράλληλα στην έρευνα και την καινοτομία και διασφαλίζοντας ένα αξιοκρατικό σύστημα εταιρικής διακυβέρνησης που λειτουργεί με βασικό γνώμονα τη διαφάνεια. Το να επιτύχει όλους αυτούς τους στόχους δεν είναι όμως πάντα απλό. Γι΄
αυτό έχει αναπτύξει το SIMS (Sustainability Integrated Management System), ένα πρωτοποριακό σύστημα προτύπων, το οποίο καλύπτει οριζόντια ολόκληρο το φάσμα των
λειτουργιών της εταιρείας.

Χάρη σε αυτό το σύστημα, οι εγκαταστάσεις και οι υποδομές της «Ελληνικός Χρυσός», καθώς και οι τεχνολογίες και οι μέθοδοι που χρησιμοποιεί βασίζονται απαρέγκλιτα στην αρχή της βέλτιστης περιβαλλοντικής διαχείρισης και διέπονται από τις υψηλότερες προδιαγραφές ασφαλείας. Παράλληλα, αξιοποιούν την υψηλή τεχνογνωσία της μητρικής εταιρείας Eldorado Gold και εφαρμόζουν πιστά το θεσμικό και νομικό πλαίσιο. Στο πεδίο αυτό, η εταιρεία συχνά ξεπερνά μάλιστα ακόμα και τις συμβατικές υποχρεώσεις της, επενδύοντας σε καινοτόμες τεχνολογίες που ελαχιστοποιούν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Επενδύσεις ουσίας σε περιβάλλον και καινοτομία

Μεταξύ άλλων, η «Ελληνικός Χρυσός» έχει επενδύσει πάνω από 10 εκατομμύρια ευρώ για τη δημιουργία ενός από τα πιο εξελιγμένα προγράμματα παρακολούθησης περιβάλλοντος στην Ευρώπη, ενώ έχει αναλάβει να εξυγιάνει την περιοχή από τα υπολείμματα της προγενέστερης και ιστορικής μεταλλευτικής δραστηριότητας (1960-1995) που ήταν εμφανή λόγω της απουσίας σύγχρονων μεθόδων εκμετάλλευσης και περιβαλλοντικής διαχείρισης παλαιότερα!

Την ίδια στιγμή, η εταιρεία επενδύει στην παράλληλη αποκατάσταση των περιοχών στις οποίες εργάζεται, ενώ εφαρμόζει πρωτοπόρα συστήματα βασισμένα στις αρχές της Κυκλικής Οικονομίας, όπως η Τεχνολογία Ξηρής Απόθεσης Μεταλλευτικών Καταλοίπων. Στο πεδίο της έρευνας, η «Ελληνικός Χρυσός» συμμετέχει επίσης σε πολλές δράσεις, φροντίζοντας πάντα να προάγει μια ασφαλή, αποδοτική και περιβαλλοντικά υπεύθυνη μεταλλευτική δραστηριότητα στην Ευρώπη.

Ενδεικτικά, η εταιρεία συμμετέχει στο ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα X-Mine, το οποίο αποσκοπεί στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών για την ανίχνευση και την επεξεργασία ορυκτών πρώτων υλών, αλλά και στο πρόγραμμα Smart Exploration, το οποίο αποσκοπεί στην ανάπτυξη οικονομικά αποδοτικών, φιλικών προς το περιβάλλον εργαλείων και μεθόδων γεωφυσικής έρευνας.

Στάση ευθύνης απέναντι σε εργαζομένους και τοπική κοινωνία

Όπως έγινε εμφανές εξαρχής, το στοίχημα για την «Ελληνικός Χρυσός» είναι διπλό. Πέρα από το περιβάλλον, ο άνθρωπος έχει τεράστια σημασία για την εταιρεία. Και δεν μιλάμε μόνο για τον άνθρωπο εργαζόμενο, αλλά και για τον απλό κάτοικο των συγκεκριμένων περιοχών. Η εταιρεία έχει επενδύσει τα τελευταία οκτώ χρόνια πάνω από 24 εκατομμύρια ευρώ προς όφελος της τοπικής κοινωνίας και περίπου 130 εκατομμύρια ευρώ για τις
υπηρεσίες τοπικών εργολάβων και προμηθευτών.

Έχει προχωρήσει, μεταξύ άλλων, σε ενίσχυση των δομών καθαριότητας του Δήμου Αριστοτέλη, σε επισκευή και συντήρηση δέκα σχολείων, επισκευές δρόμων και υποδομών, ενώ έχει υποστηρίξει οικονομικά και την τουριστική προβολή της περιοχής. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, η δράση αυτή ενισχύθηκε, καθώς η εταιρεία έλαβε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να προστατεύσει τους εργαζομένους της και την τοπική κοινωνία από τη διασπορά του ιού.

Παράλληλα, ανέλαβε την πρωτοβουλία να ενισχύσει το Εθνικό Σύστημα Υγείας, συστήνοντας Έκτακτο Ταμείο Αρωγής, με το οποίο χρηματοδότησε πρωτοβουλίες στήριξης που ξεπέρασαν τις 250.000 ευρώ, ενισχύοντας τις υγειονομικές δομές στη Βόρεια Ελλάδα και το Δήμο Αριστοτέλη.

Νέα σελίδα για τα Μεταλλεία Κασσάνδρας

Η Ελληνικός Χρυσός πρόσφατα υπέγραψε νέα Επενδυτική Συμφωνία με την Ελληνική Κυβέρνηση για την πλήρη ανάπτυξη των Μεταλλείων Κασσάνδρας, με ένα επενδυτικό σχέδιο ύψους 1,9 δισ. δολαρίων, που δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερα οφέλη για την εθνική οικονομία, την απασχόληση, την τοπική κοινωνία και το περιβάλλον.

Εκτός όμως από τις οικονομικές διαστάσεις της νέας σύμβασης, ιδιαίτερη σημασία έχει η βασική προτεραιότητα που την διέπει, που δεν είναι άλλη από την προστασία και διαρκή αποκατάσταση του περιβάλλοντος, με περαιτέρω μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και την χρήση των βέλτιστων διαθέσιμων πρακτικών και τεχνολογιών.

Παράλληλα στο πλαίσιο της νέας συμφωνίας, η εταιρεία αναλαμβάνει την δέσμευση να συνεχίσει να στηρίζει την τοπική κοινωνία της ΒΑ Χαλκιδικής με κοινωνικές επενδύσεις 70 εκατ. ευρώ και διπλασιασμό των θέσεων απασχόλησης. Με τη νέα αυτή συμφωνία, η εταιρεία στηρίζει τη μακροπρόθεσμη βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας αξιοποιώντας τον ορυκτό πλούτο με υπευθυνότητα και δημιουργώντας προστιθέμενη αξία για την περιοχή και τους κατοίκους της.

Μάθετε πρώτοι τα τελευταία νέα
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις