Τα πάντα για την ελληνική Startup Σκηνή

Οι 60 Startups του Elevate Greece που επιχορηγήθηκαν λόγω πανδημίας

Έχουν υποβληθεί έως σήμερα 239 αιτήσεις χρηματοδότησης και έχουν αξιολογηθεί οι 169. Εντός του Ιουλίου αναμένεται η επόμενη Απόφαση Ένταξης 84 ακόμη νεοφυών επιχειρήσεων,συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 6,1 εκατ.  ευρώ.

Δημοσιεύθηκε Απόφαση Ένταξης εξήντα (60) νεοφυών επιχειρήσεων, που ενισχύονται με τη μορφή μη επιστρεπτέας προκαταβολής από 5.000 έως 100.000 ευρώ στο πλαίσιο της Δράσης «Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου “ElevateGreece» του Ε.Π. «Επιχειρηματικότητα, Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία», για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19, ώστε οι επιχειρήσεις να παραμείνουν βιώσιμες και να μη χαθούν θέσεις εργασίας. Η συνολική Δημόσια Δαπάνη ανέρχεται σε 4,62 εκατ. ευρώ.

Έχουν υποβληθεί έως σήμερα 239 αιτήσεις χρηματοδότησης και έχουν αξιολογηθεί οι 169. Εντός του Ιουλίου αναμένεται η επόμενη Απόφαση Ένταξης 84 ακόμη νεοφυών επιχειρήσεων,συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 6,1 εκατ.  ευρώ.

Η Δράση  χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους και αφορά συγκεκριμένα έργα τα οποία θα πρέπει να υλοποιηθούν από τις Startups μέχρι το τέλος τους έτους.

Σημειώνεται ότι ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε €60 εκατ., η αξιολόγηση των υποβληθεισών αιτήσεων γίνεται κατά σειρά προτεραιότητας (first infirst out), σύμφωνα με την ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής  υποβολής τους στο ΠΣΚΕ και οι υποβολές συνεχίζονται έως και τις 30.09.2021.

O Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε:

«Είμαι εξαιρετικά περήφανος που μέσω της υλοποιήσεως της πρωτοβουλίας για τη δημιουργία του Elevate Greece βρήκαμε τον τρόπο για να χρησιμοποιήσουμε ευρωπαϊκούς πόρους ώστε να ενισχύσουμε τις startup επιχειρήσεις καινοτομίας στην Ελλάδα. Η Ελλάδα του μέλλοντος θα είναι μια Ελλάδα ανταγωνιστική και σύγχρονη».

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων αρμόδιος για την έρευνα και καινοτομία, βουλευτής Κορινθίας, Χρίστος Δήμας δήλωσε:

«Μέχρι πρότινος η Ελληνική πολιτεία δεν γνώριζε πόσες νεοφυείς επιχειρήσεις υπάρχουν, σε ποιους τομείς δραστηριοποιούνται, πόσους εργαζόμενους απασχολούν, τι κύκλο εργασιών πραγματοποιούν. Όταν δεν έχεις δεδομένα και στοιχεία είναι δύσκολο να υλοποιήσεις αποτελεσματική πολιτική. Μέσω του Elevate Greece πλέον έχουμε αναλυτικά δεδομένα για το οικοσύστημα καινοτομίας, άρα μπορούμε να υλοποιήσουμε και στοχευμένα προγράμματα στήριξης της νεοφυούς επιχειρηματικότητας. Η πανδημία του COVID επηρέασε και τις νεοφυείς επιχειρήσεις, ειδικά αυτές που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό. Η πολιτεία, μέσω του ElevateGreece, από πόρους του ΕΣΠΑ, στηρίζει με την μορφή μη επιστρεπτέας προκαταβολής από 5.000-100.000 € τις νεοφυείς επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά από την πανδημία. Η νεοφυής επιχειρηματικότητα χρειάζεται στήριξη, ώστε να μπορέσει να αναπτυχθεί ακόμα περισσότερο και να δημιουργήσει καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες προς όφελος των πολιτών, της κοινωνίας και της οικονομίας

Οι εξήντα εταιρείες είναι οι:

 

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ

(Εταιρικό σχήμα) ΑΦΜ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟ Π.Σ.Κ.Ε.  

 

ΕΝΑΡΞΗ

 

 

ΛΗΞΗ

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣ ΗΣ   (ΜΗΝΕΣ)

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

COLLEGELINK ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ-800724735

 

 

17/3/2021 12:00 πμ

 

 

01/01/2021

 

 

31/12/2021

 

 

12

 

 

100.000,00 €

APIFON A.E. – 800548606 22/3/2021 12:46 μμ 01/01/2021 31/12/2021 12 100.000,00 €
Exascale Performance

Systems EXAPSYS I.K.E – 801263518

 

22/3/2021 3:31 μμ

 

01/01/2021

 

31/12/2021

 

12

 

26.279,77 €

HELLENIC INSTRUMENTS I.K.E.

-800771515

 

22/3/2021 4:07 μμ

 

01/01/2021

 

31/12/2021

 

12

 

100.000,00 €

PARKAROUND BV-

997686250

22/3/2021 4:38 μμ 01/01/2021 31/12/2021 12 100.000,00 €
Sigmia Iδιωτική

Κεφαλαιουχική Εταιρεία – 800526651

 

22/3/2021 5:31 μμ

 

01/01/2021

 

31/12/2021

 

12

 

100.000,00 €

 

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ

(Εταιρικό σχήμα) ΑΦΜ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟ Π.Σ.Κ.Ε.  

 

ΕΝΑΡΞΗ

 

 

ΛΗΞΗ

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣ ΗΣ   (ΜΗΝΕΣ)

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

CONVERT GROUP ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ –

800563056

 

 

22/3/2021 8:19 μμ

 

 

01/01/2021

 

 

31/12/2021

 

 

12

 

 

100.000,00 €

LB LINKED BUSINESS

ΜΙΚΕ – 800950289

22/3/2021 8:42 μμ 01/01/2021 31/12/2021 12 100.000,00 €
CUBE RM ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ – 800929741

 

22/3/2021 8:50 μμ

 

01/01/2021

 

31/12/2021

 

12

 

100.000,00 €

CYRUS IKE – 801137409 22/3/2021 9:07 μμ 01/01/2021 31/12/2021 12 100.000,00 €
BEENOTES PLUS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ – 801140807

 

 

22/3/2021 9:47 μμ

 

 

01/01/2021

 

 

31/12/2021

 

 

12

 

 

16.822,14 €

NEOS BEYOND PAYMENTS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ-801263635

 

 

22/3/2021 10:09 μμ

 

 

01/01/2021

 

 

31/12/2021

 

 

12

 

 

20.003,06 €

 

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ

(Εταιρικό σχήμα) ΑΦΜ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟ Π.Σ.Κ.Ε.  

 

ΕΝΑΡΞΗ

 

 

ΛΗΞΗ

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣ ΗΣ   (ΜΗΝΕΣ)

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

METABIO ΜΕΤΑΜΠΑΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ – 801048714

 

 

23/3/2021 9:56 πμ

 

 

01/01/2021

 

 

31/12/2021

 

 

12

 

 

57.960,23

DNASEQUENCE SRL

HELLAS- 997998903

23/3/2021 10:02 πμ 01/01/2021 31/12/2021 12 53.080,42 €
IQ TAXI INC – 997997513 23/3/2021 10:23 πμ 01/01/2021 31/12/2021 12 75.639,92 €
RTsafe Μονοπρόσωπη ΙΚΕ

– 800591461

23/3/2021 10:32 πμ 01/01/2021 31/12/2021 12 100.000,00 €
SCiO Ι.Κ.Ε – 801108832 23/3/2021 10:42 πμ 01/01/2021 31/12/2021 12 100.000,00 €
PRIDEWORKS ΙΚΕ –

801127533

23/3/2021 10:56 πμ 01/01/2021 31/12/2021 12 80.619,91 €
ΚΥΡΚΟΣ-ΑΛΑΦΟΔΗΜΟ

Σ ΙΚΕ – 800510444

23/3/2021 1:08 μμ 01/01/2021 31/12/2021 12 100.000,00 €
Centaur Technologies

Μονοπρόσωπη ΙΚΕ – 800604450

 

23/3/2021 1:14 μμ

 

01/01/2021

 

31/12/2021

 

12

 

100.000,00 €

UPSELL

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.-

800874528

 

23/3/2021 2:38 μμ

 

01/01/2021

 

31/12/2021

 

12

 

100.000,00 €

 

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ

(Εταιρικό σχήμα) ΑΦΜ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟ Π.Σ.Κ.Ε.  

 

ΕΝΑΡΞΗ

 

 

ΛΗΞΗ

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣ ΗΣ   (ΜΗΝΕΣ)

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

BIOEMISSION TECHNOLOGY SOLUTIONS IKE –

800512425

 

 

23/3/2021 5:46 μμ

 

 

01/01/2021

 

 

31/12/2021

 

 

12

 

 

100.000,00 €

Sustainable Seafood Company ΜΙΚΕ –

801059741

 

23/3/2021 8:00 μμ

 

01/01/2021

 

31/12/2021

 

12

 

22.448,22 €

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΚΕ –

800656470

 

24/3/2021 12:26 μμ

 

01/01/2021

 

31/12/2021

 

12

 

100.000,00 €

Ecoresources ΙΚΕ –

800994145

24/3/2021 12:41 μμ 01/01/2021 31/12/2021 12 67.327,18 €
Gnosis Data Analysis IKE –

800524264

24/3/2021 1:16 μμ 01/01/2021 31/12/2021 12 100.000,00 €
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΙΚΕ –

801070536

 

 

24/3/2021 1:32 μμ

 

 

01/01/2021

 

 

31/12/2021

 

 

12

 

 

24.092,02€

 

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ

(Εταιρικό σχήμα) ΑΦΜ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟ Π.Σ.Κ.Ε.  

 

ΕΝΑΡΞΗ

 

 

ΛΗΞΗ

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣ ΗΣ   (ΜΗΝΕΣ)

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

TRAQBEAT TECHNOLOGIES ΙΚΕ – 801359067  

24/3/2021 4:39 μμ

 

01/01/2021

 

31/12/2021

 

12

 

12.459,29€

WORKATHLON ΙΚΕ –

800889880

24/3/2021 5:28 μμ 01/01/2021 31/12/2021 12 100.000,00 €
ΝΑΝΝΟΥΚΑ ΠΑΡ.ΥΠΗΡ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΥΚΤΥΟΥ

ΜΙΚΕ – 800570717

 

24/3/2021 5:28 μμ

 

01/01/2021

 

31/12/2021

 

12

 

100.000,00 €

DELIVERBACK ΙΚΕ –

800860512

24/3/2021 6:11 μμ 01/01/2021 31/12/2021 12 65.832,97 €
DEEPMED ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ – 996899386  

 

24/3/2021 8:01 μμ

 

 

01/01/2021

 

 

31/12/2021

 

 

12

 

 

100.000,00 €

MOBILO PC – 800717953 26/3/2021 12:54 μμ 01/01/2021 31/12/2021 12 49.440,38
OSEVEN ΜΙΚΕ –

800651900

26/3/2021 12:58 μμ 01/01/2021 31/12/2021 12 100.000,00 €
ΒΙΟΑΡΩΓΗ ΑΕ –

800540018

26/3/2021 7:10 μμ 01/01/2021 31/12/2021 12 100.000,00 €
CCG INACCEL HELLAS

ΜΙΚΕ – 801022305

26/3/2021 7:17 μμ 01/01/2021 31/12/2021 12 100.000,00 €
PYLIS ΙΚΕ – 801145538 27/3/2021 8:27 μμ 01/01/2021 31/12/2021 12 100.000,00 €
PLIN –      NANOTECHNOLOGY AE

– 800657048

 

29/3/2021 1:59 μμ

 

01/01/2021

 

31/12/2021

 

12

 

100.000,00 €

PAYMENT COMPONENTS HELLAS MONOMETOXIKH AE –

800888361

 

 

29/3/2021 10:13 μμ

 

 

01/01/2021

 

 

31/12/2021

 

 

12

 

 

100.000,00 €

PHARMAGNOSE

ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ Α.Ε. – 800487737

 

30/3/2021 11:24 μμ

 

01/01/2021

 

31/12/2021

 

12

 

100.000,00 €

I 2 D TECHNOLOGIES

ΜΙΚΕ – 800944904

30/3/2021 11:28 πμ 01/01/2021 31/12/2021 12 59.118,54 €
EMPHASIS DIGIWORLD

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – 801125110

 

30/3/2021 1:38 μμ

 

01/01/2021

 

31/12/2021

 

12

 

100.000,00 €

VSLJOIN ΙΚΕ – 801205982 30/3/2021 1:41 μμ 01/01/2021 31/12/2021 12 18.540,54 €
 

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ

(Εταιρικό σχήμα) ΑΦΜ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟ Π.Σ.Κ.Ε.  

 

ΕΝΑΡΞΗ

 

 

ΛΗΞΗ

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣ ΗΣ   (ΜΗΝΕΣ)

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

INAGROS IKE –

800892964

30/3/2021 2:07 μμ 01/01/2021 31/12/2021 12 5.247,40 €
PIXEL REIGN IKE –

801049089

30/3/2021 6:33 μμ 01/01/2021 31/12/2021 12 55.240,15 €
GAIA ROBOTICS IKE –

800947261

30/3/2021 11:16 μμ 01/01/2021 31/12/2021 12 43.134,32€
PRAGMA IOT IKE –

800891630

31/3/2021 10:53 πμ 01/01/2021 31/12/2021 12 100.000,00 €
12 ΕΛΛΗΝΕΣ ΘΕΟΙ ΙΚΕ –

800942622

31/3/2021 4:10 μμ 01/01/2021 31/12/2021 12 35.090,16€
ΤΕΚΜΟΝ ΙΚΕ – 800485523 31/3/2021 5:16 μμ 01/01/2021 31/12/2021 12 100.000,00 €
RETOUCH – HS IKE –

801153526

31/3/2021 5:41 μμ 01/01/2021 31/12/2021 12 26.259,94 €
CITYCROP IKE –

800693219

1/4/2021 1:04 μμ 01/01/2021 31/12/2021 12 16.985,28 €
ALTOSIGHT ΜΙΚΕ –

801172252

1/4/2021 3:15 μμ 01/01/2021 31/12/2021 12 16.102,58 €
PURPOSEFUL IKE –

801039938

1/4/2021 6:04 μμ 01/01/2021 31/12/2021 12 95.464,48 €
SMART ENGINEERING & MANAGEMENT SOLUTION IKE –

800809269

 

 

2/4/2021 12:23 μμ

 

 

01/01/2021

 

 

31/12/2021

 

 

12

 

 

100.000,00 €

GEOBIT IKE – 800576132 2/4/2021 3:34 μμ 01/01/2021 31/12/2021 12 100.000,00 €
LOCTIO IKE – 801181525 3/4/2021 11:51 πμ 01/01/2021 31/12/2021 12 100.000,00 €
IKORGANIC IKE –

800916745

3/4/2021 6:46 μμ 01/01/2021 31/12/2021 12 100.000,00 €
GREEN INNOVATION &

VEHICLE ENGINEERING MON. IKE – 800762242

 

5/4/2021 1:57 μμ

 

01/01/2021

 

31/12/2021

 

12

 

100.000,00 €

ΤΖΕΟΜΑΙΖΟ ΜΙΚΕ –

800844665

6/4/2021 12:48 πμ 01/01/2021 31/12/2021 12 72.869,46 €
ΝΤΙ ΚΙΟΥΜΠ ΙΚΕ – 800747588  

6/4/2021 1:36 μμ

 

01/01/2021

 

31/12/2021

 

12

 

100.000,00 €

 

Μάθετε πρώτοι τα τελευταία νέα
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις