Άρθρα με την ετικέτα Διασυνδεδεμένα Οχήματα

Διασυνδεδεμένα Οχήματα

Τα κράτη της ΕΕ “ψήφισαν” τη χρήση 5G στα διασυνδεδεμένα οχήματα

Τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέρριψαν πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που προέβλεπε την χρήση τεχνολογίας βασισμένης σε WiFi για τα διασυνδεδεμένα αυτοκίνητα και την «παράκαμψη» του 5G.