Άρθρα με την ετικέτα Χαρακτηριστικά

Χαρακτηριστικά

Η ταχύτητα και η σωστή διαχείριση δεδομένων “βασικά χαρακτηριστικά» της καινοτομίας

Η Mastercard, σε συνεργασία με το τμήμα Business Review Analytic Service του Πανεπιστημίου του Harvard, διεξήγαγαν την «Become 2020», την πρώτη έκδοση μιας έρευνας που επικεντρώνεται στην καινοτομία.