Άρθρα με την ετικέτα Lilly

Lilly

Φαρμασέρβ-Λίλλυ: Πρωτοπόρος στην Κλινική Έρευνα

Στο πλαίσιο της συνεργασίας με τη Lilly, η φαρμακευτική εταιρεία πρόκειται να πραγματοποιήσει ένα φιλόδοξο επιχειρηματικό σχέδιο για τη δημιουργία μιας μονάδας παραγωγής φαρμάκων στην Ελλάδα