Τα πάντα για την ελληνική Startup Σκηνή

Έρευνα: 13 δισ. ευρώ οι ανάγκες των ΜμΕ έως το 2020

Η PwC σε συνεργασία με το Χρηματιστήριο Αθηνών παρουσίασαν χθες, Πέμπτη, την μελέτη, «Χρηματοδότηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων – Ανάγκη για μία Νέα Αρχιτεκτονική» σε μία κοινή εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο χώρο του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η εκπόνηση της μελέτης καθώς και η συγκεκριμένη εκδήλωση συμπίπτει και εναρμονίζεται με το πρόσφατο σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ένωση των Κεφαλαιαγορών (Capital Market Union).

Ένα έργο που στόχο έχει να «ξεκλειδωθούν» οι δυνατότητες χρηματοδότησης των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και να τονωθεί η ανάπτυξη με τη δημιουργία μιας πραγματικά ενιαίας αγοράς κεφαλαίων

Κεντρικό σημείο αφορά την παροχή βοήθειας στις ΜΜΕ, ώστε να μπορούν να αντλούν χρηματοδότηση εξίσου εύκολα όπως και οι μεγάλες επιχειρήσεις.

Την παρουσίαση της μελέτης από τον Κώστα Μητρόπουλο, Εντεταλμένο Σύμβουλο της PwC ακολούθησε συζήτηση με συντονιστή τον Φοίβο Καρζή και συμμετέχοντες τους κ.κ. Θεόδωρο Φέσσα – Πρόεδρο ΣΕΒ, Κωνσταντίνο Δορκοφίκη – Εντεταλμένο Γενικό Διευθυντή Wholesale Banking, Alpha Bank και Νίκο Βέττα – Γενικό Διευθυντή ΙΟΒΕ, Καθηγητή Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Γιώργος Σταθάκης
Ο υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Γιώργος Σταθάκης.

Τα συμπεράσματα της μελέτης σχολίασε ο Γιώργος Σταθάκης, Υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού τονίζοντας ότι: «Υπάρχουν τρεις βασικοί άξονες της στρατηγικής μας που αφορούν στις ΜμΕ: Η κινητοποίηση τόσο των ιδίων κεφαλαίων όσο και εργαλείων που μπορούν να καλύψουν τα ίδια κεφάλαια, η ανάγκη να υπάρξει διευκόλυνση του δανεισμού αλλά και αναδιάρθρωσης του υπερδανεισμού που αντιμετωπίζει ένα μεγάλο μέρος των επιχειρήσεων καθώς και η αύξηση δυνατοτήτων χρηματοδότησης από κάθε δυνατή πηγή και τέλος η ενίσχυση της έρευνας τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας των ΜμΕ».

Ο Θεόδωρος Φέσσας στη διάρκεια της συζήτησης της μελέτης που ακολούθησε υπογράμμισε: «Η μελέτη της PWC απαντά σε ένα σημαντικό πρόβλημα της ελληνικής επιχειρηματικότητας. Στην Ελλάδα υπάρχουν πολλές μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δεν μπορούν να αναπτυχθούν και να παράγουν διεθνώς ανταγωνιστικά προϊόντα κι υπηρεσίες. Επιβάλλεται λοιπόν να δημιουργηθούν νέα εργαλεία χρηματοδότησης, όπως τα περιγράφει η μελέτη, σε συνδυασμό με κίνητρα συγχωνεύσεων, εξαγορών και αναδιαρθρώσεων των επιχειρήσεων».

Ο Κωνσταντίνος Δορκοφίκης επεσήμανε: «Το τραπεζικό σύστημα στήριξε και θα στηρίζει την χρηματοδότηση των επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως μεγέθους, σαν κύριο άξονα ανάπτυξης του ενεργητικού του τα επόμενα έτη. Σαφώς και υπάρχει όμως διάκριση στην αντιμετώπιση των αιτημάτων, συνάρτηση της συναλλακτικής συμπεριφοράς και του πιστοδοτικού προφίλ της κάθε επιχείρησης».

Τέλος ο Νίκος Βέττας τόνισε: «Αντιμετωπίζουμε μια διπλή πρόκληση στο σχεδιασμό της χρηματοδότησης των ΜμΕ. Αφενός πως θα διαπεράσει η εξωτερική χρηματοδότηση ιδίως εκτός τραπεζών, το απαγορευτικό «κέλυφος» στο επίπεδο του δημοσίου, ώστε να φτάσει στις υγιείς ΜμΕ. Αφετέρου πως θα ξεχωρίσουν οι επιχειρήσεις που πρέπει να παραμείνουν σε λειτουργία από τις υπόλοιπες, καθώς μια μεταφορά πόρων προς τους κλάδους των διεθνώς εμπορεύσιμων αγαθών και υπηρεσιών, αποτελεί προϋπόθεση για την έξοδο από την κρίση».

Μάριος Ψάλτης
Ο Διευθύνων Σύμβουλος τη PwC, Μάριος Ψάλτης.

Ο Μάριος Ψάλτης, Διευθύνων Σύμβουλος τη PwC κλείνοντας την εκδήλωση σημείωσε: «Για να μπορέσει να επιλυθεί το καίριο πρόβλημα της χρηματοδότησης των ΜμΕ απαιτείται μία στρατηγική αλλαγής της αρχιτεκτονικής του σημερινού μοντέλου χρηματοδότησης, ούτως ώστε να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά οι υφιστάμενες αστοχίες της αγοράς που την περιορίζουν».

 Σωκράτης Λαζαρίδης
O Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών Σωκράτης Λαζαρίδης.

O Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών Σωκράτης Λαζαρίδης, στο σύντομο χαιρετισμό του σημείωσε: «Με δεδομένο ότι όλες οι μελέτες συγκλίνουν στο ότι οι ανάγκες χρηματοδότησης είναι περίπου 13 δισ. ευρώ μέχρι το 2020, το να δημιουργηθεί ένας κλάδος Listed Funds ικανός να αξιοποιήσει την παγκόσμια ρευστότητα είναι ο πιο γρήγορος και αποτελεσματικός τρόπος χρηματοδότησης των ελληνικών επιχειρήσεων. Επιπλέον, η επιτυχία της επικείμενης ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών θα επαναφέρει στο προσκήνιο τη σχέση της ελληνικής οικονομίας με το επενδυτικό κοινό και θα είναι ακόμη μία ευκαιρία να αξιοποιηθεί η κεφαλαιαγορά για τη χρηματοδότηση των ΜμΕ».

Σημειώνεται, τέλος, ότι την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους περισσότερα από 200 στελέχη της αγοράς. Προηγήθηκε η τελετή κήρυξης της λήξης διαπραγμάτευσης κατά τη διάρκεια της οποίας ο Διευθύνων Σύμβουλος της PwC Μάριος Ψάλτης, χτύπησε το παραδοσιακό καμπανάκι.

Τα αποτελέσματα της μελέτης

Στην Ελλάδα, περίπου 650.000 ΜμΕ απασχολούν το 86% του εργατικού δυναμικού της χώρας και παράγουν ~50% του ΑΕΠ. Την περίοδο της κρίσης τα έσοδα, τα κέρδη και τα κεφάλαια των ΜμΕ υπέστησαν μεγάλη μείωση και η χρηματοδότησή τους εξασθένισε.

Η νέα μελέτη της PwC με θέμα εντοπίζει τρεις αστοχίες, ο συνδυασμός των οποίων εμποδίζει τη χρηματοδότηση των ΜμΕ:

– Περιορισμένη διαθεσιμότητα ιδίων κεφαλαίων (equity) και έλλειψη εναλλακτικών καναλιών πρόσβασης σε κεφάλαια από τις ΜμΕ.
– Δυσκολία αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας των ΜμΕ.
– Κατακερματισμός των διαθέσιμων Ευρωπαϊκών πόρων και έλλειψη εξοικείωσης της αγοράς στη χρήση τους.

Οι εκτιμώμενες συνολικές ανάγκες χρηματοδότησης των ΜμΕ ανέρχονται στα 13 δισ. ευρώ μέχρι το 2020 και απαιτούν περίπου 7 δισ. ευρώ ίδια κεφάλαια και επιδοτήσεις. Επιπλέον, περίπου 7 δισ. ευρώ δανείων θα πρέπει να ανα-χρηματοδοτηθούν από τις τράπεζες για να στηρίξουν τις ΜμΕ που βρίσκονται υπό πίεση.

Η δημιουργία κατάλληλων συνθηκών για την εμφάνιση περισσότερων βιώσιμων ΜμΕ με αναπτυξιακή προοπτική πρέπει να αποτελεί βασικό άξονα κάθε πολιτικής. Η μελέτη τονίζει την άμεση ανάγκη δημιουργίας των προϋποθέσεων οι οποίες θα διευκολύνουν την χρηματοδότηση των βιώσιμων και αναπτυσσόμενων ΜμΕ και προτείνει μία νέα αρχιτεκτονική για το σύστημα χρηματοδότησης των ΜμΕ με τρεις πυλώνες:

– Δημιουργία εισηγμένου στο ΧΑ Ταμείου Επιχειρηματικών Κεφαλαίων, για την παροχή των ιδίων κεφαλαίων.
– Δημιουργία «Λευκού Τειρεσία», για την πιστοληπτική αξιολόγηση
– Δημιουργία Γενικού Συντονιστή Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, για τον συντονισμό, διαχείριση και προώθηση της «μαλακής» χρηματοδότησης.

Είναι αναγκαίο να αποκατασταθούν άμεσα οι ελλείψεις που περιορίζουν την ροή χρηματοδότησης προς τις ΜμΕ, και να δημιουργηθεί από την αρχή ένα συνολικό και εσωτερικά συνεπές σύστημα χρηματοδότησης. Αυτό θα επιτρέψει την άσκηση πολιτικής για την ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης, θα διευκολύνει τις τράπεζες, ενώ ταυτόχρονα θα αποτελέσει πλατφόρμα βελτίωσης των ΜμΕ.

Μάθετε πρώτοι τα τελευταία νέα
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις